Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Geen kerkdiensten in de Grote Kerk te Oostzaan!
 
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan Nieuwsbrief PKN Oostzaan

Protestantse Gemeente Oostzaan 
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
 


Beste mensen,

Om u blijvend te kunnen informeren is besloten om via de e-mail en onze websites een nieuwsbrief te doen uitgaan.

Als u zich per e-mail op deze nieuwsbrief wilt aanmelden, kan dat door een e-mail te sturen naar predikant@pknoostzaan.nl.

Sommige mensen geven aan dat zij de nieuwsbrief niet hebben ontvangen.
Dit komt waarschijnlijk omdat deze in de spambox terecht is gekomen.

U kunt e-mails van “predikant@pknoostzaan.nl” op de whitelist zetten en / ofpredikant@pknoostzaan.nl” als contactpersoon invoeren bij uw mailcontacten., zodat de nieuwsbrief in de toekomst niet meer in de spambox terecht komt.

Als u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich via het e-mailadres predikant@pknoostzaan.nl weer afmelden.

Met een hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.7. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.7.

19 februari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Aswoensdag van de week, de 40 dagen tijd is begonnen. Steeds meer wordt het ook in protestantse kringen gebruikelijk om aandacht te schenken aan Aswoensdag. Een askruisje halen, een oecumenische viering, maar er zijn ook protestantse kerken die een Aswoensdag viering organiseren. Dit jaar zal dat niet of minder gebeuren. Op 1,5 m een askruisje zetten - dat lijkt me een  uitdaging. 

 
Tijdens de traditionele tekening van het askruisje wordt door de priester gezegd: Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren. Of soms wordt ook een alternatieve tekst gebruikt: Bekeer u en geloof in het Evangelie. As is een teken van menselijke gebrekkigheid, van sterfelijkheid. Zo ermee getekend te worden, het is nogal wat. Het kan je diep raken, het kan confronterend zijn. Maar as is niet alleen een teken van sterfelijkheid. Het is ook een teken van nieuw leven. Het afbranden van de stoppels op de akkers maakt de grond vruchtbaar. As reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. In de bijbel is de as ook teken van inkeer en boete, van vasten. Precies waarvoor de tijd voor Pasen, de 40 dagen ook bedoeld zijn: om te vasten, tot inkeer en verstilling te komen, je zo voor te bereiden op Pasen.
 
Maar het moet niet een en al treurnis worden op aswoensdag, in de 40-dagen tijd. Daaraan herinnert Jezus ons in de bergrede:

En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaard, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is, en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. (Mat 6:16-18)

 

Aanstaande zondag, 21 februari, staan we stil bij het begin van de 40 dagen tijd. Bart Vijfvinkel en ik gaan gezamenlijk voor. De inleiding en orde van dienst vindt u als bijlage en het is zoals altijd via de Noorderkerk op YouTube te volgen. Volgende week hoort u de dienst op Radio 9. 
 
Namens de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Oostzaan wil ik jullie ook van ontwikkelingen van hun activiteit op de hoogte brengen. Een enthousiaste groep is de afgelopen tijd bezig geweest om te brainstormen wat voor activiteiten nog meer zouden kunnen plaats vinden in de Grote Kerk. Dat het gebouw gebruikt wordt voor de Oostzaanse dorpsgemeenschap en dat het behouden blijft voor de kerkelijke gemeente. Hierover heeft al u al veel in Kerkbuurten kunnen lezen. 
Omdat de scholen al lang gesloten zijn en het leven van leerlingen en studenten door corona ontregeld is, is er het idee ontstaan om leerplekken voor leerlingen en studenten van het voortgezet en hoger onderwijs in de kerk aan te bieden. Er is ruimte, begeleiding, ondersteuning, een luisterend oor. Een project waardoor de kerk gebruikt wordt, in beeld komt, maar vooral maatschappelijke ondersteuning voor jongeren die toch ook heel hard getroffen zijn door de corona-omstandigheden. Ik persoonlijk vind het mooi, dat de kerk zo een steentje bij kan dragen. Het persbericht kun u hier lezen: https://www.deorkaan.nl/oostzaan-kerk-wordt-school/
 
Dan heb ik ook nog een andere mededeling. Dat vertel ik in dit filmpje: 

 

 
Jezus heeft het hier over een vasten, dat zich met name in het verborgene afspeelt, in relatie met God. Het gaat er niet om, dat je aan mensen laat zien hoe zwaar je het toch hebt of hoe vroom je wel niet bent. Dat askruisje is geen teken om aan anderen te laten zien, om aandacht te trekken, maar het is er voor jezelf. Jezus staat hier in de traditie van de talmoed die hypocrisie veroordeelt. Het klinkt wel naar “zij hebben hun loon al gehad”, maar het betekent niets anders, dat die mensen al opgevallen zijn, geprezen of in de aandacht gekomen bij andere mensen. Juist zij die vergeten zijn door mensen, worden door God wel opgemerkt. 
Het gaat om de relatie met God die in het verborgene is. Die jou ziet zoals je bent, met al je sterke en zwakke kanten. Die je ziet als je bent: een mens met gebreken, sterfelijk en toch onder het licht van Christus staat, onder het licht van de opstanding. In het geloof komt het kruis niet zonder het licht van de opstanding. Er is en blijft altijd hoop.   
In deze nare tijd betekent het askruisje misschien nog meer voor ons. Dood, sterfelijkheid, beperking. Met de neus op de feiten gedrukt dat wij het leven niet in handen hebben. Maar ook de hoop op opstanding, op betere tijden, op echte verandering. Die hoop is het, die ons leven moet kleuren. Onze houding naar elkaar moet vormen. Onze relatie met God voedt. God tekent ons met as. Ja we zijn sterfelijk, hebben gebreken, zijn kwetsbaar. Maar we zijn ook beelddragers van God, van ware menselijkheid, zijn gezegend en verbonden door de goddelijke adem met God, met andere mensen, met alles wat is. 

Met een hartelijke groet,

..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 

Postbus 44
1510 AA Oostzaan 

 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 2, nr. 7  - 19 februari 2021). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl 
of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.6. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.6.

11 februari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

 
Ik denk dat voor de meeste deze onverwachtse winter eerder mooie afwisseling, zegen, schoonheid, genieten was, dan "onbarmhartige begin” zoals Herzberg het in haar gedicht schrijft. Ondanks dat winterweer vaak voor veel ongemakken zorgt (voor de weggebruikers die er nu vrij weinig zijn en zeker voor mensen die wat slechter te been zijn, die nu toch ook meer thuis zijn), heeft de hoeveelheid sneeuw en de bevroren sloten juist voor veel winterpret gezorgd. Sinds vanmiddag wordt er bij ons voor het huis geschaatst. Wat een fantastisch gezicht! Wat baal ik ervan dat ik mijn schaatsen onlangs heb weggedaan (omdat ik dacht: ijs komt toch niet meer en die schaatsen waren te klein ook, dat ik er blaren van kreeg…maar ja, dat zou ik er nu voor over hebben…). 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.5. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.5.

04 februari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Een gevoel kwam deze week sterk in me op. En dat was het gevoel van verveling. Heel raar, want het gevoel van verveling ken ik eigenlijk niet meer sinds de grote vakanties van vroeger. 6 weken hadden we zomervakantie. Zo’n twee weken daarvan gingen we als gezin op vakantie, dus die tijd was gevuld. Dan ging ik nog een of twee weken op tennis-camp (eerst als deelnemer, later heb ik zelf kinderen getraind) en mijn verjaardag viel meestal ook in de grote schoolvakantie, dus dat nam ook nog wel een paar dagen verveling weg. Maar er was altijd wel een moment, dat kan ik me nog herinneren, dat je toch weer zin had om naar school te gaan. Gewoon het dagelijks ritme weer oppakken. En op dat soort momenten was het vaak dat de verveling had toegeslagen...

lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.4. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.4.

28 januari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Onlangs heb ik een lezing gevolgd (via YouTube, dat is toch wel handig van deze tijd dat je in je luie stoel niet uit hoeft voor een interessante lezing) die ging over “de toekomst van protest”. Eigenlijk waren het twee lezingen, de eerste vanuit de politicologie, puur seculier nadenken over protestbewegingen, en de tweede lezing die daarop aansloot focuste op de eucharistie/ het avondmaal als protest...

lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.3. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.3.

20 januari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Het is in deze tijd niet altijd makkelijk om iets positiefs te zeggen. Ook hier in deze nieuwsbrief is dat voor mij niet altijd makkelijk. Als je het negatieve, het verdrietige, het angstige noemt, dan doe je er ook recht aan. Dan schuif je het niet onder tafel. 
Zo zou ik wel iets kunnen schrijven over het opstappen van de regering, maar veel meer natuurlijk over de ellende die families door de toeslagenaffaire hebben doorstaan. Velen van hen nog steeds. Ik zou ook iets kunnen schrijven over afgelopen zondag, toen we ineens het ook nog zonder cantorij-zang bij de online dienst moesten doen... 

lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.2. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.2.

13 januari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Als je het tegenwoordig over “genieten” hebt, dan heb je het vaak over van alles wat wij op dit moment moeten missen. Bij elkaar komen, uit eten, muziek, cultuur, samen een wijntje of biertje drinken, je verjaardag of een ander feest vieren. Natuurlijk is het niet zo dat we verstoken zijn van alle genot, gelukkig maar! Maar veel wat ons leven glans geeft is er toch op dit moment niet. En daar komt nu, vanuit de maatschappij een raar soort reactie op. Mensen gaan tegen alle adviezen en regels in feest vieren. Alsof het niet anders kan...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.1. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.1.

6 januari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Vandaag 6 januari is het Driekoningen. Afgelopen zondag hebben we het in de dienst vanuit Zaandam al over de drie “koningen” gehad (voor de mensen zonder internet: die dienst kunnen jullie aanstaande zondag om 9 uur op Radio 9 beluisteren!). Het vieren van Driekoningen is hier niet zo gebruikelijk, maar in de streek waar ik geboren ben, wordt het wel door kinderen vanuit de katholieke kerk gevierd. Die trekken dan verkleed als Casper, Melchior of Balthasar langs de deuren van de parochianen, er wordt gezongen en met krijt, boven de huisdeur het jaar en de drie letters C, M en B geschreven (20+C+M+B+21). Ik dacht altijd dat die drie letters voor de drie koningen staan, maar ze staan voor “Christus mansionem benedicat”, in het Latijn “Christus zegene dit huis”...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 35. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 35.

30 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Wat een jaar 2020! Dat zullen wij niet vergeten. En zal zeker in de geschiedboeken gaan. Een virus dat voor zoveel ellende heeft gezorgd. Mensen die ziek werden. Sommigen nog steeds, maar niet opknappen. Mensen die stierven. Ouderen, maar ook jongeren. Mensen hier in Nederland en Europe, mensen in armere landen, waar de gezondheidszorg zo slecht is dat levens niet gered werden. Mensen die eenzaam waren, mentale klappen kregen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 34. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 34.

23 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

“Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.” (Lucas 2:10-11)

Een engel staat plotseling voor de herders die buiten de wacht houden bij hun kudde. Zomaar, ineens gebeurt er iets heel bijzonders. Iets wat ze niet hadden verwacht. Of toch wel verwacht: hoe kun je anders leven dan in de verwachting dat het goed komt? Dat er redding geschiedt, dat er toekomst is en dat die toekomst goed zal zijn...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 33. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 33.

18 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Aanstaande zondag is het de 4e advent. De 4e kaars wordt aangestoken. Het is bijna kerstmis. 

“Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.” (Lied 458)

Welke angsten leven er in onze harten? Angst om ziek te worden. Angst voor de toekomst van onze kinderen. Angst voor onenigheid, ongeregeldheden. Angst voor eenzaamheid, depressie. Angst voor financiële tegenvallers, voor jezelf of voor je familie, je dierbaren. Angsten die allemaal samen kunnen hangen met de bizarre situatie waarin we verkeren...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 32. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 32.

16 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Op zondag lazen we nog met een knipoog de tekst uit de Romeinenbrief “Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt…” (Rom 13:1a) en op maandagochtend kwamen schoorvoetend de geruchten binnen dat we misschien wel weer in een lock-down terecht zouden komen. Velen die nog even naar de stad gingen, even winkelen, want zouden echt alle winkels dicht gaan?? En wat is dan met de kerstcadeaus? Over het bezorgen van pakketten was het de hele tijd al bekend dat het systeem hopeloos overladen was. Wat een toestand was dat maandag toch. Over consumptie-maatschappij gesproken, het is toch wel triest eigenlijk. En op maandag avond dan de toespraak van Mark Rutte uit het torentje...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 31. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 31.

02 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Voor het tijdschrift “ phef", waar ik sinds kort in de redactie zit, heb ik een korte kerstmijmering geschreven voor het nummer dat gaat over dekolonisatie en racisme. Dit jaar was naast corona, dit een belangrijk thema: “Black lives matter” demonstraties, nadenken over het koloniaal verleden van Nederland. Daarbij hoort natuurlijk ook de wederkerend Zwarte-Pieten-discussie. En na een week van gedoe in een bepaalde politieke partij en de nodige antisemitische en racistische uitingen die daaraan vooraf gingen, lijkt mij deze kerstmijmering over een van de bijzondere vrouwen in de stamboom van Jezus ook iets moois om met jullie, met u te delen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 30. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 30.

20 november 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Aanstaande zondag is het de zogenaamde laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het nieuwe kerklijk jaar begint altijd met de eerste Adventszondag, dus de zondag ervoor is de laatste van het afgelopen jaar. Dat is ook het moment dat er in veel protestantse gemeenten de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. In katholieke kringen en ook in sommige protestantse, worden de overleden juist begin november herdacht, rond Allerheiligen en Allerzielen. In Oostzaan gebeurt dat normaal gezien ook begin november, dat er lichtjes worden ontstoken op de begraafplaats. Maar ook dat kon dit jaar niet doorgaan...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 29. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 29.

14 november 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

De toekomst is al gaande
Lokt ondanks tegenstand
Ons weg uit het bestaande,
Naar eens te vinden land.

De toekomst is al gaande,
Schept doorgaan door de vloed,
Dwars door het ongebaande
Een pad dat voortgaan doet...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 28. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 28.

06 november 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Soms weet ik niet eens waarom me een tekst of een gedachte raakt. Zo is dat ook met deze tekst. In principe zegt de tekst, het gebed, niet veel meer, dan dat God aan het begin en aan het einde staat, niet loslaat wie dan ook. Een beetje zoals we ook elke kerkdienst beginnen “Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 27. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 27.

30 oktober 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Ik ben niet zo’n tv kijker. Als we tijd hebben, zijn Frederik en ik meer van de series en tv-on-demand kijken. Daardoor is me het tv programma “Met hart en ziel” van de kro/ncrv ontgaan, ook al kwam ik berichten erover weleens in een nieuwsbrief van de PKN tegen. Misschien kent u het programma wel en kijkt u ernaar. Maar ik heb het nu pas ontdekt en dan moet ik zeggen dat me niet zozeer de mediaties en gesprekken trekken, maar veel meer de muziek. In de zomerseries waren er min of meer bekende zangers die uit onze liedtraditie zingen... 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 26. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 26.

21 oktober 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

De eerste trouwerij die ik als predikant mocht begeleiden kan ik me nog goed herinneren. Vooral kan ik me nog goed aan hun trouwtekst herinneren. Want die was wel apart, dat vond ik in eerste instantie tenminste. De trouwtekst kwam uit Romeinen 14: “Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten…”. De tekst gaat in z’n geheel niet over de liefde, zoals je bij een trouwerij verwacht, maar het gaat om de omgang met elkaar in de christelijke gemeente in Rome die bestaat uit mensen van Joodse afkomst en mensen van zogenaamde heidense afkomst. Sommige christenen (in Rome) zijn (nog) diep geworteld in de traditie waar ze uit voortkomen en dus volgen ze ook de spijswetten en spijsgewoontes...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 25. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 25.

16 oktober 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Een gebed van Toon Hermans:

Heer,
Zoals het licht
Doorbreekt uit de nacht,
Zich verspreidt,
En alle dingen aanraakt,
Zo breekt Uw liefde voor mij door
Uit de donkerste dagen.
Geef mij de kracht
Het warme licht van Uw liefde
Op te vangen,
En de dag zal gezegend zijn.
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 24. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 24.

25 september 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

De afgelopen dagen komen er weer alarmerende berichten over de ontwikkeling van corona. Nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. Het lijkt wel de verkeerde kant uit te gaan. Leek het erop, dat we weer het leven min of meer konden oppakken zoals we gewend zijn - met grote aanpassingen, dat natuurlijk wel, maar toch weer een soort van “normaal” leven - zo komt bij mij nu weer de gedachte op: het zal toch niet weer zo gaan zoals in het voorjaar? Misschien dat u die angst herkend... 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 23. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 23.

29 juli 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Toen ik een paar maanden geleden begon met het versturen van de nieuwsbrief was het doel om met u, jullie in contact te blijven. In een tijd van veel thuis zijn en sociale isolatie, met name voor ouderen, moesten we andere mogelijkheden zoeken om in contact te blijven. Trouwens hebben ook mensen zonder internet deze nieuwsbrief thuis uitgeprint bezorgd gekregen. Daarvoor zijn een aantal gemeenteleden om de paar dagen op stap gegaan om de nieuwsbrieven te bezorgen. Ontzettend bedankt daarvoor!!...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 22. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 22.

03 juli 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
Gisteren heb ik bij de kerkenraad als afsluiting dit gedicht van Judith Herzberg gelezen en ik vind het te mooi om nu niet ook met de nieuwsbrief mee te sturen:

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 21. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 21.

26 juni 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
Ik vind het moeilijk om te beseffen dat we nu al een paar maanden zo beperkt zijn in ons doen en laten, dat we niet op zondag naar de kerk gaan. Feesten die niet gewoon werden gevierd. De tijd gaat en gaat, maar zonder dat de tijd gemarkeerd wordt, zonder dat we bij de tijd stil staan, voelen alle dagen gelijk aan.

In Israel wist men, dat het niet goed is om alle dagen maar hetzelfde te laten zijn. De sabbat, een apart gezette dag in de week, het sabbatsjaar - een apart gezet jaar in de 7 jaren - en het jubeljaar, het jaar van genade, bevrijding, terugkeer naar je geboortegrond, eens in elke generatie...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 20. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 20.

20 juni 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
In het boek “Neem en lees” van Manu Verhulst kwam ik de volgende tekst tegen:

Waardeschaal
Overal ter wereld en telkens weer
Wordt menselijk geluk
En menselijke gezondheid
En zelfs de wereldvrede
Ondergeschikt gemaakt aan materieel winst.
In die wereld leven wij.
In die wereld worden wij besmet met hetzelfde virus:
Onbewust geven we die overtuiging door
Aan kinderen die morgen volwassen zullen zijn
En op hun beurt deze wereld zullen bewonen.
Dagelijks hanteren wij die waardeschaal
In gesprekken, in de keuzen die we maken,
In de beslissingen die we nemen.
Niet alleen als christen, maar ook als mens,
Moeten wij er op bedacht zijn om voorrang te geven,
Absolute voorrang aan beschaving,
Dat wil zeggen, aan alles wat ons meer mens maakt...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 19. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 19.

12 juni 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
In deze tijd waarin niet alles kan, word je creatief. Zo heb ik voor mezelf de waarde van luisterboeken ontdekt. Heel praktisch, je kunt afwassen, sporten of autorijden en tegelijkertijd een boek “lezen”. Het vervangt het lezen niet, maar als je het heel druk hebt, is het wel een alternatief. Ik ben op dit moment wel met twee luisterboeken tegelijkertijd bezig. Eentje luister ik ook een beetje voor u/jullie, namelijk het boek van Rutger Bregman “De meeste mensen deugen”. Met mijn collega’s uit de Zaanstreek gaan we dit boek in september op onze jaarlijkse studiedagen met elkaar bespreken en ons afvragen wat je vanuit christelijk perspectief moet/kunt zeggen over hoe de mens in elkaar zit...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 18. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 18.

3 juni 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
Wij moeten voortdurend dijken van moed opwerpen tegen de stormvloeden van de angst.” (Martin Luther King)
 
Stormvloeden van angst - wanneer je op het journaal vreedzame demonstranten ziet met traangas en geweld uiteen worden gedreven. Wanneer geplunderd wordt, branden aangestoken, wanneer een terecht protest in chaos uitmunt en je niet meer weet wie je vriend en wie je vijand is.Stormvloeden van angst - wanneer de machtigen liegen en bedriegen met de bijbel in hun hand en ‘god’ in hun broekzak...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 17. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 17.

29 mei 2020, Pinksteren

Ds. Carola Dahmen
Predikant Dit is de dag, dit is het uur
(Uit Gezangen van Zoeken en Zien, Tekst: Sytse de Vries, muziek: Dirk Zwart)

Dit is de dag, dit is het uur
Dat liefde oplaait als een vuur
En mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag, door God beloofd...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 16. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 16.

27 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Ik wilde vandaag in de nieuwsbrief iets over “waarheid” schrijven, omdat deze tijd waarin we op dit moment verkeren zo veel vragen oproept en zo vele meningen voortbrengt, dat ik soms het gevoel heb dat het fundament onder mijn voeten aan het wankelen is. Wees niet bang, ik bedoel niet het fundament van “mijn geloof” (“fundament” vind ik daarvoor sowieso al een woord aan de zware kant, geloof is voor mij toch meer “dragend”, “vleugel gevend” in plaats van “onwankelbaar” “vast in eeuwigheid” - ook al klopt dat laatste natuurlijk ook), maar ik bedoel meer een soort vertrouwen in de wereld...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 15. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 15.

Kerkdienst 20 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Hemelvaart. Normaal gesproken is dat een mooie dag, waarop we soms traditiegetrouw dauwtrappen. Soms zijn we met Hemelvaart in de kerk en als we die feestdag niet meer in de kerk vieren, kunnen we vaak op een andere - hemelse - manier genieten van de vrije dag.

Dit jaar voelt het toch wel anders. Velen hebben noodgedwongen al te veel vrije - lege - dagen achter de rug en dan is een “echte” vrije dag niet echt iets moois. Anderen, die misschien heel druk zijn, hebben ook op Hemelvaartsdag geen tijd om bij te komen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 14. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 14.

16 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Een merel
Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker
je ligt te denken in de nacht
het raam staat open - er is iets
waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat he moet opgeven
er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 13. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 13.

9 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

[Gedicht] Vragenderwijs
Guillaume van der Graft

Een gedicht dat me altijd raakt: over ons woelige bestaan en de simpele kracht die het alles blijkt te dragen.
Het is even stil van mijn kant. Dat komt omdat ik van de week door mijn rug ben gegaan en ik daardoor behoorlijk beperkt ben in mijn doen en laten. Ook veel pijn helaas.
Ik hoop dat het snel over is en ik alles gewoon weer kan oppakken, maar op dit moment geen uitgebreide nieuwsbrief...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 12. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 12.

2 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Het nieuwe “normaal” wordt het al genoemd, de 1,5 meter-maatschappij. De ondernemers zijn er druk mee en trappelen om weer aan de slag te mogen gaan. En als het niet “normaal” kan, dan maar met het “nieuwe normaal”.

Dat is natuurlijk helemaal begrijpelijk en misschien is dat ook de manier om het leven weer enigszins op te starten. Want niet alleen de regering merkt het, ik zie het ook op straat en merk het aan mezelf: het is enorm lastig om dit nog heel lang vol te moeten houden...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 11. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 11.

28-04-2020

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Het was een vreemde ervaring om afgelopen zondag in de bijna lege Noorderkerk in Zaandam een kerkdienst te houden. We waren met z’n zevenen. Van de Noorderkerk waren de koster, de organiste, filmtechnicus en geluidstechnicus aanwezig en vanuit Oostzaan waren Mirjam de Rijk als ouderling en Koos Lith als cantor aanwezig en ik dan als voorganger.
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 10. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 10.

22-04-2020

Ds. Carola Dahmen
PredikantBeste mensen,

We moeten nog wel volhouden, hoorden we gisteren op de persconferentie. En ook al werden de verwachtingen van tevoren al getemperd, het viel velen gisteren toch tegen. Het duurt gewoon al erg lang. In het begin was er nog een sfeer van samenhorigheid, een soort opwinding om deze crisis met elkaar te lijf te gaan. Nu worden we steeds geïrriteerder, kiezen we toch meer voor onszelf in de afwegingen hoe om te gaan met de gezondheidsadviezen. We zijn het wel zat, worden er moe van...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 9. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 9.

18 april 2020

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Teksten van Dietrich Bonhoeffer hebben ons al de laatste tijd begeleid, wisten ons te raken en te troosten. Nu ben ik deze week weer een mooie tekst van hem tegen gekomen:

Een geloof dat niet hoopt, is ziek. Het is als een hongerig kind dat niet eten wil, of als iemand die moe is maar niet wil slapen. Gelooft de mens, dan hoopt hij ook. En het is geen schande te hopen, grenzeloos te hopen. Wie kan spreken over God zonder te hopen Hem eenmaal te aanschouwen? Wie kan spreken over vrede en liefde tussen mensen, zonder dat eenmaal in eeuwigheid te willen meemaken? Wie kan spreken over een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid zonder te hopen dat hij daaraan deel zal hebben?
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 8. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 8.

Overdenkingen Stille zaterdag en Pasen

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Ellende, ellende en nogmaals ellende ligt op de lippen van de bijbelse klaagliederen. Ik beveel het u, eerlijk gezegd, niet bepaald aan om Klaagliederen te lezen. Ook al is het schone poëzie, zit het boek – ook in de vertaling – meesterlijk in elkaar, het beschrijft gruwelijkheden die onder je huid gaan zitten. Maar Klaagliederen heeft natuurlijk wel een belangrijke functie in de bijbel en ook nog eens een belangrijke boodschap...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 7. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 7.

Overdenking 10 april 2020 - Witte Donderdag

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Het doet wat met je, als je alleen thuis zit op dit moment. Omdat je niet naar buiten mag of wilt, omdat je gevaar loopt om ziek te worden. Natuurlijk kun je bellen met elkaar, kaartjes schrijven, misschien zelfs skypen of facetimen. Maar dat is toch niet hetzelfde. Je mist de aanraking, de nabijheid, de geur, de aanwezigheid van iemand. Het doet wat met je, als je in quarantaine geplaatst wordt. Als je ziek bent, je ellendig voelt en ook nog weet dat je anderen kunt infecteren...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 6. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 6.

Overdenking 05 april 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Als u beschikking heef over een smartphone, heeft u misschien net als ik op uw telefoon de NOS app geïnstalleerd. Op de NOS app is het nieuws steeds te volgen. Op dit moment lees ik vaak de live blog over het Corona nieuws. Je kunt er wel stapelgek van worden. Het is op dit moment een beetje de balans zoeken tussen geïnformeerd blijven en je hoofd af en toe wat rust te gunnen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 5. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 5.

03 april 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Het kwam voor niemand als een verrassing en toch was de persconferentie wel schrikken: nog zeker tot eind april blijven de huidige maatregelen van kracht. Er werd gewaarschuwd dat we nu maar aan het begin staan van deze tijd van isolatie. En nog meer dan dat is de dagelijkse update van cijfers rond het coronavirus schrikken. Zo veel doden, elke dag...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 4. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 4.

29 maart 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Overdenking 29 maart 2020

Psalm 130, Romeinen 8:8-11

“Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.”

We hebben uit de bijbel psalm 130 gehoord. Uit de diepte roep ik tot u, Heer.

Deze psalm, dit Bijbelse lied, wordt vaak gelezen en gehoord in deze tijd voor Pasen, de 40 dagen-tijd, ook wel de lijdenstijd genoemd. De dichter van de psalm klaagt, schreeuwt, bidt uit de diepte, vanuit een situatie die haast ondragelijk is...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 3. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 3.

26 maart 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Het is prachtig lenteweer! Als je uit de wind bent, warmt de zon al. Het staat in zo’n raar contrast met de situatie waarin we op dit moment leven. Zeker als je graag naar buiten wilt gaan, maar het niet mag of niet kan. Gelukkig kunnen velen wel in de tuin zitten of op balkon. Ik hoor van velen van u/jullie dat je in de tuin kunt werken, maar ook als je binnen bent doet de zon gewoon goed...
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 2. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 2.

21 maart 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Elke dag, wanneer ik wakker word, lijkt het in eerste instantie een gewone dag. Tot ik ineens weer besef, dat vandaag weer zo’n dag is die anders loopt dan het gewone ritme. Het gaat met mij en mijn gezin helemaal niet slecht, we zijn niet ziek, gaan gewoon voor een wandeling naar buiten, naar de winkel, hebben internet en voldoende werk om handen. En toch voelt het benauwend...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 1. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 1.

18 maart 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Wat is het een rare tijd. Een groot deel van het openbare leven ligt stil. Ook onze kerkdiensten en samenkomsten gaan op dit moment niet door. Ook het kerkelijke leven is op dit moment anders dan normaal. Maar om het contact met u, jullie te houden en onderling van elkaar op de hoogte te blijven, stuur ik de komende weken nieuwsbrieven waarvan deze de eerste is...
lees meer »
 
 
 
 

Digitale kerkdienst:
datum en tijdstip 28-02-2021 om 10.00 uur

Geen kerkdiensten in de Grote Kerk te Oostzaan!
meer details

 
Digitale Kerkdienst
21-02-2021

Vanuit de Noorderkerk -
ds. Caroia Dahmen en
ds. Bart Vijfvinkel.

 
 
7e Nieuwsbrief in 2021
PG Oostzaan

  
    19 februari 2021
 
 
Kerkbuurten

  
    februari 2021
 
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.