Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur kerkdienst in de Grote Kerk.
 
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 23. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 23.

29 juli 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Toen ik een paar maanden geleden begon met het versturen van de nieuwsbrief was het doel om met u, jullie in contact te blijven. In een tijd van veel thuis zijn en sociale isolatie, met name voor ouderen, moesten we andere mogelijkheden zoeken om in contact te blijven. Trouwens hebben ook mensen zonder internet deze nieuwsbrief thuis uitgeprint bezorgd gekregen. Daarvoor zijn een aantal gemeenteleden om de paar dagen op stap gegaan om de nieuwsbrieven te bezorgen. Ontzettend bedankt daarvoor!!

Nu lijkt het wel alsof die noodzaak er niet meer zo is om nieuwsbrieven te schrijven. Velen komen al weer naar de kerk en daar zien we elkaar. En toch is het nog niet hetzelfde. Nog geen koffie drinken, niet gezellig bijkletsen. En terwijl het voor veel mensen in het begin van de “corona-tijd” nog wel te doen was om thuis te blijven, duurt het nu al zo lang en zijn we er nog steeds niet van af. Voor veel mensen blijft het dan ook een eenzame tijd. Vandaar dat ik deze week, kort voor mijn vakantie (tot 30 augustus ben ik op vakantie), nog een nieuwsbrief de deur uitdoe: een bemoediging van mijn kant.

Een bemoediging was er afgelopen zondag: de nieuwe Paaskaars brandt weer. Normaal gezien wordt de Paaskaars in de Paasnacht binnen gedragen en blijft dan branden tot Goede Vrijdag het jaar erop, wanneer ze na het lezen over het sterven van Jezus uitgeblazen wordt. Maar dit jaar ging het natuurlijk allemaal anders en hebben we in juli gewoon de “oude” Paaskaars aan gehad. De nieuwe was nog in de kast en is nu weer tevoorschijn gekomen. “Uit de kast” met een mooie regenboog als symbool van inclusieve vrede.

De regenboog op onze Paaskaars verwijst naar het verhaal van de ark van Noach (kijk eens naar het nieuwe filmpje dat binnenkort op onze website verschijnt: http://www.grotekerkoostzaan.nl/filmpjes), maar het doet mensen misschien ook denken aan de regenboogvlag, het symbool van de LHBTI- gemeenschap (of LHBTI/Q/+: lesbian, homseksueel, bi-seskueel, transgender, interseks, queer, +: alle seksuele identiteiten omvattend). Zover ik weet is de regenboogvlag niet met het verhaal van de regenboog uit Genesis in het achterhoofd ontworpen, maar de regenboog als symbool van vrede omvat alle kleuren en geslachten, een teken van inclusiviteit.

Maar wat de inclusiviteit betreft komt de regenboog uit Genesis toch dicht in de buurt van de regenboogvlag van de LHBTI-gemeenschap. Vaak werd het verhaal van het teken van de regenboog gelezen als de bondsluiting tussen God en mensen. Maar dat klopt niet, als je goed leest. Het is het verbond van God met alles wat leeft. Net zo min klopt het dat God verantwoordelijk is voor de zondvloed. Ook dat is een misverstand. “De aarde blijkt bedorven voor het aanschijn van God: de aarde raakt vervuld van geweld. God ziet de aarde aan, en ziedaar, zij is bedorven; want verdorven heeft alle vlees zijn weg op de aarde.” (Genesis 6:11-12, Naardense vertaling) De eerlijkheid gebied me te zeggen dat er ook staat: “ik [verwijzend naar God] ga hen verderven, met de aarde” (Genesis 6:13b), maar het begint ermee dat de aarde vervuld raakt met geweld. De aarde is niet goed, zoals God bedoeld had, niet meer. De strekking is toch, dat de aarde haar “ondergang” over zichzelf afroept. Dat God vervolgens “een zondvloed stuurt” is meer bijbelse vertel-stijl, dan dat de oorzaak van de vloed bij God moet worden gezocht.

Net zo kijk ik ook aan tegen de corona-crisis en andere rampen die ons overkomen. Ik geloof niet dat God het kwade stuurt, rampen veroorzaakt, de schuld moet krijgen van wat “niet goed is” op aarde. Meestal roepen wij mensen het toch over onszelf af, zoals het corona-virus waarschijnlijk ook terug te voeren is op onze menselijke omgang met dieren. Ziektes die van dier op mens springen, omdat de mens indringt in de leefruimte van dieren.

Het zou wel een heel raar verhaal zijn als God eerst de zondvloed stuurt, dan “het leven” redt door de ark van Noach en vervolgens mens en dier weer de aarde moet bevolken. Ik denk eerder dat de boodschap is, dat God, ondanks alles, toch een verbond sluit met alles wat leeft, met de aarde, met zijn schepping. Het is de belofte dat het geweld op aarde, ziekte, natuurrampen, ook corona, de aarde niet zullen vernietigen. Wij zullen niet ondergaan, God laat dat niet toe. Maar behoudt het leven, alle leven, door het water van de chaos heen. Want die belofte is er niet alleen voor mensen, maar voor “alle vlees”, voor alle dieren, voor al het leven op aarde. Radicaal inclusief!

De regenboog op onze Paaskaars: het is een belofte van toekomst, van redding. Het is een teken voor alles en iedereen. Niet onterecht kun je dan ook aan de regenboogvlag van de Gay Pride denken. Wie je ook bent, van wie je ook houdt, wat je identiteit, je afkomst ook is: je bent welkom bij God. Een geliefd kind. God geeft om ons allen en laat ons daarom, ook in moeilijke tijden, niet alleen. Geeft ons allen toekomst, wat er ook gebeurt!

Met een hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
 

 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 1, nr. 23  29 juli 2020). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl

of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Pieter van der Woel uit Heiloo.
meer details

 
Digitale Kerkdienst
07-08-2022

ds. Rainer Wahl uit Speuld.
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten

  
   
     Juli / Aug  2022

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.