Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Geen kerkdiensten in de Grote Kerk te Oostzaan!
 
 
Protestantse Gemeente Oostzaan

Protestantse Gemeente Oostzaan
Postbus 44
1510 AA Oostzaan

  
    075-6842765


  info@pknoostzaan.nl

  NL32RABO 0373 7094 39

 
 
Welkom op de homepage: pknoostzaan.nl Welkom op de homepage: pknoostzaan.nl

Op deze pagina vindt u alle nieuws binnen onze gemeente.
Informatie bestemd voor deze website kan worden aanleverd via de redactie van kerkbuurten op het onderstaand e-mailadres.

  kerkbuurten@pknoostzaan.nl    

Reacties over de website kunt u melden via het e-mailadres van de webmaster.

  webmaster@pknoostzaan.nl
 
Onze predikant:

Onze predikant:

Ds. Carola Dahmen

De contactgegevens zijn:

   predikant@pknoostzaan.nl

  0299-796225
  (bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken).

  06-21286446

  Woensdag, vrijdag en zondag en avonden na afspraak!
 
 
Mededeling van de predikant - Nieuwe nieuwsbrief Mededeling van de predikant - Nieuwe nieuwsbrief

Beste mensen,

Wat is het een rare tijd. Het  kerkelijke leven is op dit moment anders dan normaal. We hebben moeten besluiten geen kerkdiensten tot en met 7 februari 2021 te houden.

Maar om het contact met u, jullie te houden en onderling van elkaar op de hoogte te blijven, stuur ik de tijd per e-mail nieuwsbrieven waarvan zojuist de 
3e editie in 2021 per e-mail is verzonden.
Druk hier om naar de nieuwsbrief te gaan.

Ook zal deze nieuwsbrief op onze websites pknoostzaan.nl en grotekerkoostzaan.nl geplaatst worden onder de rubriek: " Nieuwsbrief ".

Met een hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant
 
Digitale kerkdienst 24 januari 2021 - Noorderkerk te Zaandam Digitale kerkdienst 24 januari 2021 - Noorderkerk te Zaandam


 

De liturgie voor zondag 24 januari
Voorganger ds. Piet Meijer
Ouderling van dienst Anneke Veenema
Organist Greet Ballintijn

DIENST VAN VOORBEREIDING
Orgelspel
Mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
P 111: 1,2, 5, 6 (video)
10 woorden
P 111; 6 (declamatie door Predikant)
Gebed
DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Johannes 2: 1 – 11 Herziene Statenvertaling 2010
De bruiloft in Kana
21En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. 2En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 3En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 4Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. 5Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.
6En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. 8En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. 9Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom.
10En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.
11Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.
L 791: 1,2, 3, 4, 5, 6 (video)
Prediking
Orgelspel
L 526: 3,4 (Declamatie door predikant)
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Gaven
L 655 1,2,3,4,5 (video)
Zegen

 
Digitale kerkdienst 17 januari 2021 - Noorderkerk te Zaandam Digitale kerkdienst 17 januari 2021 - Noorderkerk te Zaandam

Orde van dienst 17 januari 2021
Ds. Carola Dahmen & Ds. Bart Vijfvinkel.


Inleiding op de dienst

Deze zondag zijn de Zaanse gemeenten Wormer en Oostzaan te gast in Zaandam, in de Noorderkerk. Een gezamenlijke kerkdienst, een gezamenlijk feest vieren wij. En dat in een tijd dat er weinig te vieren valt. En toch lezen wij teksten over feest en vreugde of beter gezegd: het verlangen naar het feest en de vreugde voor alles en iedereen. Jesaja die droomt van de intieme liefdesband tussen God en Jeruzalem die de hele aarde omspant (Jesaja 62:1-5). En in de Schriftlezing uit Johannes wordt bij het eerste teken van de Messias al gedroomd van de opstanding op de derde dag, de nieuwe Messiaanse tijd die aanbreekt (Johannes 2:1-11). We horen twee stemmen uit het verleden, maar het zouden zomaar twee stemmen uit het heden kunnen zijn. Musici en voorgangers uit alle drie gemeenten werken mee aan deze dienst: Harma Beenes en de cantorij o.l.v. Koos Lith zorgen voor de muziek. Evert Kaai neemt de kinderen mee naar een bijzonder feest. En ds. Bart Vijfvinkel en ds. Carola Dahmen laten verschillende stemmen uit verleden en heden horen.

Orgelspel
Welkom
Psalm 66:1, 2
Votum en groet
Gezongen Kyrie (uit Taizé) door de cantorij
Kyriegebed
Glorialied 305:1, 2, 3
Moment met de kinderen
Kinderlied “Het lied van de bruiloft te Kana” (Alles wordt nieuw I, 18)
Gebed van de Zondag
1e lezing Jesaja 62:1-5
Lied 176:1, 6
2e lezing Johannes 2:1-11
Lied 525:1, 2, 3
Overdenking & orgelspel
Cantorij “Wirf dein Anliegen auf den Herrn” (Mendelssohn)
Gebeden en “Do Lord, remember me” door de cantorij
Stilte en Onze Vader
Mededelingen
Slotlied 791:1, 4, 5, 6
Wegzending en zegen
Orgelspel

 
GEEN KERKDIENSTEN in de Grote Kerk te Oostzaan GEEN KERKDIENSTEN in de Grote Kerk te Oostzaan

Ook voor de Grote Kerk te Oostzaan zijn dit lastige dagen. Zo hebben we van de overheid wel een mooie uitzonderingspositie gekregen, in die zin dat kerkdiensten met maximaal 30 personen mogen doorgaan. Maar ondertussen zitten ook wij wel met de vraag: kunnen we dat wel maken? Mogen we die uitzondering wel claimen, terwijl de winkels naast ons dicht moeten? Betekent het niet dat we op die manier weer voor meer mobiliteit onder mensen zorgen als we onze diensten laten doorgaan en dat we daardoor ertoe bijdragen dat de lock-down of een andere vorm ervan maar blijft voort borrelen. Is het niet zaak om nu ook als kerk dicht te gaan?
 

Als kerkenraad hebben we met veel moeite en heen en weer wikken en wegen er toch voor gekozen om vanaf zondag 20 december 2020 tot en met in ieder geval zondag 17 januari 2021 GEEN KERKDIENSTEN te houden.

 En dat spijt ons ontzettend! Onze redenen zijn, dat de PKN ons met klem adviseert om kerkdiensten alleen “online” te vieren, dat – tot zover ik nu weet – alle zuster-PKN-kerken in de Zaanstreek (en nog veel meer in het hele land) ook dicht gaan en we geen uitzonderingspositie willen innemen. We zijn solidair met het dorp, met de ondernemers, alles wat dicht moet, dat ook wij hierin meegaan. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust, dat de kerk een zeer belangrijke taak heeft, juist in deze tijd, om mensen te bemoedigen, om de hoop erin te houden. Maar we hopen en denken dat we met de volgende activiteiten ook zonder kerkdiensten elkaar kunnen blijven bemoedigen en steunen.


Met een hartelijke groet,
.....................................................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant                       
Protestantse Gemeente Oostzaan

 
 
Classis Noord Holland - E-flits

Classis Noord Holland - E-flits

Een nieuw jaar begint met een nieuwe service.
Als breed moderamen zijn we ons er van bewust
dat in een grote classis communicatie essentieel is.

Daarom zal ik, ds. Peter Verhoeff, als classispredikant elke maand een kort overzicht geven van activiteiten in en voor classis en regio. Om het overzichtelijk te houden: maximaal 7 onderwerpen, maximaal enkele zinnen per onderwerp. Is er meer informatie, dan wordt daarnaar verwezen met een link. We hopen daarmee de basis te leggen voor een goede onderlinge communicatie.

Er is een nieuwe uitgave van de E-flits verschenen:
E-flits - jaargang 3, nr. 1 (januari 2021).


Druk hier om naar de uitgave te gaan.

ds. Peter Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland
  p.verhoeff@protestantsekerk.nl
 
Digitale kerkdienst 03 januari 2021 - Noorderkerk Digitale kerkdienst 03 januari 2021 - NoorderkerkOrde van dienst Zondag 3 januari 2021 09.55 uur in de Noorderkerk
Predikant: Ds. Carola Dahmen
Ambtsdrager: Elma de Bruin
Organist/pianist: Chris Helfensteijn
Zanggroep: Ars Musica Harp: Gonda Kaai
Gast- heer/-vrouw: Agaath & Harry Geerlings

Welkom en mededelingen Psalm 72:1, 3, 4
Votum en groet Psalm 72:7 Kyriegebed Glorialied 471:1, 3
Inleiding op de dienst Lied 520:1, 5, 6
Gebed om de Geest Harp-solo
1e lezing Jesaja 60: 1-6 Lied 763:1, 5
2e lezing Matteus 2:1-12 Lied 515:1, 3, 4
Overdenking Harp-solo Aansteken van de gedenk-kaars voor Arend van der Woude Gebeden
Aankondiging collectedoelen Harp-solo
Wegzending en zegen Lied 425
Nieuwjaarstoespraak: Voogd kerkenraad Cornelis Kaai
 
Digitale kerkdienst 27 december 2020 - De Ontmoeting Zaandijk Digitale kerkdienst 27 december 2020 - De Ontmoeting Zaandijk

 
Digitale kerkdienst kerstavond 24 december 2020 - Thema "Maria" Digitale kerkdienst kerstavond 24 december 2020 - Thema "Maria"

 
"Lied van eenheid" "Lied van eenheid"

De EO, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk hebben een nieuw ‘Lied van eenheid’ uitgebracht, als bemoediging voor Kerst. Berget Lewis, Brainpower, bekende kerkelijke gezichten en tientallen lokale gemeenten leveren een bijdrage aan dit lied.

 
Pats, boem, van de ene op de andere dag gevloerd Pats, boem, van de ene op de andere dag gevloerd
 
 
Aanvullende maatregelen Corona-virus Aanvullende maatregelen Corona-virus

We houden ons in de kerk aan de maatregelen van de overheid en het RIVM. Daarin zijn we solidair met de rest van de maatschappij. Dat betekent dat we een maximumaantal van 30 bezoekers (exclusief medewerkers) tijdens kerkdiensten verwelkomen.

We verwachten voor de komende zondagen niet meer dan 30 bezoekers. Mocht het toch zo zijn, dat er meer mensen komen, gaat de deur helaas dicht. Dit gaat in tegen onze waarde van gastvrijheid, maar we doen het juist uit naastenliefde, om elkaar te beschermen.

Tevens hoor ik van medewerkers aan de kerkdiensten, zoals ontvangst en de coordinatoren die de zitplaatsen aanwijzen, dat er soms onaardig gereageerd wordt wanneer er op de regels gewezen wordt. Doe dit nou niet. De regels zijn nodig om de kerk in deze tijd open te houden.

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/in-oktober-maximaal-30-mensen-tijdens-eredienst-en-geen-gemeentezang/

Ds. Carola Dahmen
 
 
GEEN Seniorenmiddagen / koffieochtenden tot eind dit jaar GEEN Seniorenmiddagen / koffieochtenden tot eind dit jaar

De Seniorenmiddagen in het Bartel Jacobs Centrum naast de Grote Kerk kunnen door de Corona maatregelen niet worden georganiseerd. 

We leven in vreemde tijden. Dingen die normaal waren zíjn opeens niet meer normaal, zo ook de koffieochtenden en de seniorenmiddagen. Na rijp beraad hebben wij als seniorencommissie besloten de activiteiten tot het eind van dit jaar stop te zetten. Het blijkt tóch te ingewikkeld om u op een goede manier te ontvangen hoe graag we dit ook zouden willen. 

Kortom, we moeten allemaal nog even geduld hebben. Hoe het verder zal gaan is zoals u zult begrijpen nog niet duidelijk. We hopen in het nieuwe jaar weer met frisse moed te beginnen maar dat kan alleen als de omstandigheden ons daar weer de gelegenheid voor geven. Jammer dat we deze beslissing moesten nemen maar we hopen u als alles goed gaat in het nieuwe jaar weer te zien en wensen u vóór alles gezondheid.

Met een hartelijke groet namens de seniorencommissie,
Netty Lebbing 
tel: 075-7721765
 
Filmpje over dierendag door Carola Dahmen Filmpje over dierendag door Carola Dahmen


Vanuit de thuissituatie vertelt ds. Carola Dahmen het verhaal over Dierendag.

Dierendag valt op 4 oktober omdat dat de sterfdag is van Franciscus van Assisi. Van deze heilige uit de katholieke traditie wordt verteld dat hij ook met dieren sprak. Dus vandaar dat deze datum gekozen is. Er zijn mooie teksten van Franciscus bewaard gebleven. Het zonnelied (ons oude gezang 400 dat begint met “Almachtige, verheven Heer, halleluja” en waar God geloofd wordt door de schepping “Lof zij U Heer om zuster maan…”) is een heel bekende. Maar ook zijn gebed om vrede is heel mooi:

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

 
Kerkdiensten in coronatijd, een terugblik Kerkdiensten in coronatijd, een terugblik

Na 4 maanden zonder zondagse kerkdiensten, hebben we vanaf begin juli 2020 in Oostzaan de kerk weer opengesteld.

Achteraf gezien was dat op dat moment best een bijzonder besluit. We hebben in de kerkenraad de ervaringen in de afgelopen tijd uitgebreid besproken. 

We willen uitnodigend en gastvrij zijn voor iedereen en met de huidige regels is dat voor nu een deel pas mogelijk. Op anderhalve meter afstand van elkaar en nog niet samen zingen, wat toch heel belangrijk is in onze zondagse traditie. We weten dat veel mensen er behoefte aan hebben om weer naar de kerk te kunnen gaan. We beseffen ook dat er een risicogroep is, oudere en kwetsbare kerkleden, die misschien nog wat terughoudend zijn. We hebben nu alles volgens de regels en de richtlijnen geregeld en de kerk is veilig voor iedere bezoeker! 

De afspraken die we samen hebben gemaakt zijn nog altijd van toepassing. In de laatste kerkenraadsvergadering is ook bevestigd dat die ook van kracht blijven. De afspraken gelden ook voor iedereen! Als we ons allemaal ook houden aan deze afspraken houden, blijft een bezoek aan de kerk voor iedereen veilig en verantwoord. We kunnen kerkdiensten blijven houden zolang iedereen zich houdt aan deze afspraken. 
 • Kerkgangers mogen geen klachten hebben die te maken kunnen hebben met corona.
  Wie verschijnselen heeft die op corona lijken, zoals hoesten, moet thuis blijven.
 • We hebben overal desinfectiemiddelen staan en de kerk wordt goed geventileerd en gereinigd. Bij de ingang staat een desinfectiezuil met handgel om de handen te reinigen voor u naar uw zitplaats gaat
 • Bij binnenkomst in de kerk gaat u direct naar uw zitplaats en gaat daar zitten.
  Loop niet rond en blijf niet ergens staan om mensen te ontmoeten.
 • Hou absoluut 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kerkgangers mogen niet gaan zitten waar ze willen. Ga zo verspreid mogelijk zitten in de kerk. Er is plaats genoeg. Tussen twee kerkgangers in dezelfde rij blijven steeds twee zitplaatsen vrij. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • In de kerk geldt eenrichtingsverkeer. We hebben aangewezen looproutes, want je mag elkaar tijdens het lopen niet tegen komen. Eén deur gebruiken we als ingang, de andere deur als uitgang.
 • We hebben nog geen koffiedrinken en ontmoeting na de dienst.
 • Het BJC is afgesloten en toiletten worden niet gebruikt.
  toegang in het BJC is slechts toegestaan als doorgang voor dringend toiletgebruik.
 • Naast de microfoon voor de predikant wordt maar één microfoon gebuikt. Alleen de gastvrouw/gastheer doet de mededelingen; ook de aankondiging van de diaconiecollecte.
 • Er is iedere week een coördinator die toeziet op de naleving van de afspraken.
We zullen in de praktijk allemaal heus wel een keer een “Grapperhaus-momentje” hebben (niemand van ons is zonder zonden). Maar als we de afspraken volgen, kunnen we veilig en verantwoord blijven kerken.

Meer over dit item kunt u in de volgende kerkbuurten lezen, of klik hier.

Met een hartelijke groet,
.....................................................................................
Ids Algera
Technisch voorzitter kerkenraad
Protestantse Gemeente Oostzaan
 
05 juli 2020 Eerste kerkdienst in de Grote Kerk 05 juli 2020 Eerste kerkdienst in de Grote Kerk

Op zondag 5 juli werd na de coronasluiting de eerste kerkdienst in de Grote Kerk in Oostzaan gehouden.
In deze dienst ging ds. Carola Dahmen voor.
Tons Senf speelde op de piano en op het orgel.
Meer dan drie maanden was er geen kerkdienst, alleen online en via de radio, maar vanaf vandaag  kunnen we weer bij elkaar komen om samen te bidden, stil te zijn, na te denken over geloof, samen te vieren.

Het was een heel geslaagde en goed bezochte eerste kerkdienst na 3,5 maand coronasluiting.
Er waren 50 mensen aanwezig bij deze dienst. De kerk is goed gevuld rekening houdend met de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen kerkgangers. Huisgenoten mochten wel naast elkaar plaatsnemen. 

 
 
 
Grote Kerk weer open voor kerkdienst vanaf 05 juli 2020 Grote Kerk weer open voor kerkdienst vanaf 05 juli 2020

Op zondag 5 juli is er weer een kerkdienst in de Grote Kerk in Oostzaan. Meer dan drie maanden was er geen kerkdienst, alleen online en via de radio, maar vanaf juli kunnen we weer bij elkaar komen om samen te bidden, stil te zijn, na te denken over geloof, samen te vieren.

We moeten ons wel aan de voorschriften houden voor kerkdiensten. Zo mag er bijvoorbeeld niet gezongen worden, geen handen schudden, niet dicht bij elkaar komen om lekker bij te kletsen, geen koffie drinken na de dienst en we moeten (als we niet tot hetzelfde huishouden horen) wel minstens 1,5 m van elkaar af zitten. Er wordt voor frisse lucht en desinfectie gezorgd. Het moet veilig zijn en we nemen geen risico. Daarom bent u allen weer van harte welkom!
Met een hartelijke groet,
.....................................................................................
Ds. Carola Dahmen  en Ids Algera
Predikant                        Technisch voorzitter kerkenraad
Protestantse Gemeente Oostzaan


 
 
10 regels om Corana-veilig naar de kerk te gaan! 10 regels om Corana-veilig naar de kerk te gaan!
Beste gemeenteleden,

Hierbij een kort filmpje over de 10 regels om Corona-veilig naar de kerkdiensten van de Grote Kerk te Oostzaan te gaan.
Met een hartelijke groet,
.....................................................................................
Ds. Carola Dahmen  en Ids Algera
Predikant                        Technisch voorzitter kerkenraad
Protestantse Gemeente Oostzaan
 
Mededeling van Alex Giethoorn Mededeling van Alex Giethoorn

Aan alle bekenden, kerkvrijwilligers en kerkbladlezers.
Ik ben voorlopig even niet in staat om mijn verhaaltjes voor Kerkbuurten te schrijven in verband met ziekte.
Als alles achter de rug is ga ik weer vrolijk verder met de verhalen over het zeemansleven. Vandaag kwam Jaap Dral bij mij om een prachtige bos bloemen van de kerkbrengen, mijn hartelijke dank daarvoor, zo voel ik het dat de mensen toch met je meeleven. Duizend maal dank.

Alex Giethoorn

 
In memoriam Jan Kloosterhuis In memoriam Jan Kloosterhuis

Op 21 juni is zeer onverwachts Jan Kloosterhuis overleden.

Jan is de afgelopen jaren organist geweest in de Grote Kerk van Oostzaan. Ook konden wij altijd een beroep op hem doen om in te vallen of bij een uitvaart het orgel te bespelen.

Ik (Carola Dahmen) heb Jan als een rustige en vriendelijke man ervaren met een passie voor muziek. Ook als ik “extra-wensen” had, bijvoorbeeld bepaalde muziek bij een uitvaart met de familie had afgesproken, dan ging hij het met plezier instuderen.
Je kon op hem rekenen. Ook betekende hij veel voor het netwerk van organisten in de regio.

Op 26 juni is er in besloten kring afscheid van hem genomen tijdens een ceremonie. Zijn vrouw en familie zullen hem zeer missen. En ook wij, als Grote Kerk, betreuren niet alleen het verlies van een organist, maar ook het verlies van een man die het mysterie van de muziek met ons wilde delen.

Klik hier om het orgelspel van zijn laatste kerkdienst in Oostzaan te horen.
 
 
Donaties aan de Voedselbank Donaties aan de Voedselbank

De diaconie heeft kort geleden donaties gedaan aan de Voedselbank.

Inmiddels maken ruim 700 huishoudens in de Zaanstreek en ruim 400 huishoudens in Amsterdam-Noord per week gebruik van de Voedselbank.


Ze hebben een tekort aan brood en aan bijvoorbeeld vis en vlees in blik. Het valt niet mee voor ze, soms is er te weinig eten. Naast de stortingen van de diaconie doen we een beroep aan onze gemeensteleden, om de Voedselbank een hart onder de riem te steken.

U kunt de Voedselbank Amsterdam-Noord steunen door uw gift te storten op:
NL12INGB0004524563
t.n.v. Stichting Steunfonds Nieuwendammerham te Amsterdam

U kunt de Voedselbank Zaanstreek steunen door uw gift te storten op:
NL46INGB0000015100
t.n.v. Stichting Voedselbank Zaanstreek te Assendelft. 


Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vanaf 5 juli 2020 staat de mand voor de voedselbank weer vooraan in de kerk!
 
Foto's digitale kerkdienst 07 juni 2020 Foto's digitale kerkdienst 07 juni 2020

Afgelopen 07 juni 2020 verzorgde de PG Oostzaan, met Carola Dahmen als voorganger en een kleine delegatie van cantorij o.l.v. Koos Lith, de gezamenlijke kerkdienst voor de Zaanstreek in de Noorderkerk te Zaandam. Erica heeft hiervan foto's gemaakt, welke te zien zijn, in het foto-album op deze site!
Tevens is deze kerkdienst te volgen via de geluidsopname en de video-opname.
 
Filmpjes over bijbelverhalen Filmpjes over bijbelverhalen
 

In de komende tijd hoop ik een aantal kleine filmpjes / video's te maken over het geloof, speciaal voor onze jeugd.
Deze video's staan in het linkermenu onder filmpjes.
Veel kijkplezier toegewenst.

Ds. Carola Dahmen
 
26 april 2020 - Fotosessie Digitale kerkdienst - Ds. Carola Dahmen 26 april 2020 - Fotosessie Digitale kerkdienst - Ds. Carola Dahmen

    

Op zondag 26 april 2020 werd in de Noorderkerk te Zaandam een digitale kerkdienst uitgezonden, namens de gezamenlijke kerken in de Zaanstreek. Vandaag ging voor onze eigen predikant Carola Dahmen. Ouderling van deze dienst was Mirjam de Rijk. Koos Lith zong met Carola in deze dienst diverse liederen. Naast de video-opname en de geluidsopname heeft de webmaster foto's van deze dienst geplaatst in het fotoalbum.
 
Gezegend Pasen namens de Grote Kerk - Bloemengroet Gezegend Pasen namens de Grote Kerk - Bloemengroet

Op zaterdag 11 april zijn er bloemen uitgedeeld aan de oudere gemeenteleden van onze gemeente.

" Want bij  u is de bron van het leven,
Door uw licht zien wij het licht."

                                 [Psalm 36:10].

Foto's hiervan zijn hier te zien in ons fotoalbum op onze website.

Namens de Grote Kerk:
Gezegende Pasen!

Ds. Carola Dahmen
Predikant
 
'De herder is uitgerust met smartphone en computer'

'De herder is uitgerust met smartphone en computer'

lees meer »
 
GEEN Inloopochtend in de Grote Kerk! GEEN Inloopochtend in de Grote Kerk!

De reguliere inloop van de vrijdagochtend in de Grote Kerk te Oostzaan kan door maatregelen met betrekking tot het coronavirus geen doorgang vinden.
Graag uw begrip hiervoor.

De Protestantse Gemeente Oostzaan
 
 
 
Consistorie opgeknapt! Consistorie opgeknapt!

Hevige regenval en lekkage van het dak zorgden voor rottende balken en wateroverlast van de consistorie. Het was zonder een ingrijpende reparatie niet meer te redden.

Er werd hard gewerkt door de firma J. Straathof om deze klus te klaren. 
Jan Derlagen begeleidde de werkmannen met koffie en koek en aandacht!
Op de foto’s in ons fotoalbum op de website, geeft een goede
indruk van de reparatie en het prachtige eindresultaat.
 
Fotoreportage van de kerk, de vrijwilligers en de activiteiten Fotoreportage van de kerk, de vrijwilligers en de activiteiten

De Grote Kerk in Oostzaan heeft mij, Anne Marie Ostendorf, gevraagd om een portret te maken van de kerk, de vrijwilligers en de activiteiten. Dat doe ik natuurlijk graag!

Ik zal me kort voorstellen: Ik ben moeder van drie prachtige zonen en alweer 20 jaar woonachtig in Oostzaan. Oorspronkelijk kom ik uit Veenendaal en via Amsterdam en Aalsmeer ben ik voor de liefde in Oostzaan terechtgekomen. Na dertig jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, heb ik in 2018 de stap gezet om als fotograaf aan de slag te gaan. Deze stap heeft mij de afgelopen anderhalf jaar al veel gebracht, ik voel me vrij en ik ben heerlijk creatief bezig. Ik maak voornamelijk portretten, daarnaast fotografeer ik graag de natuur in alle facetten.

U zult mij regelmatig tegenkomen in en rond de kerk. We hebben afgesproken, dat ik zal proberen van u als vrijwilliger in de kerk een mooi portret te maken!

Misschien wilt u er vast over nadenken welke plek, welk voorwerp of welke activiteit voor u belangrijk is, zodat we samen een mooi beeld van u kunnen neerzetten. Het is de bedoeling dat een compleet beeldverhaal wordt verteld over de kerk, de activiteiten en de vrijwilligers en dat we daar niet alleen een mooie fotoserie van maken voor het BJC maar ook een fotoboek met mooie herinneringen!

Als u niet gefotografeerd wilt worden, dan kunt u dat natuurlijk melden. De foto’s worden uitsluitend gebruikt door en voor de kerk zelf!        

Anne Marie Ostendorf.

Op www.fotografievanannemarie.nl vindt u meer over mijn werk als fotograaf.
 
Kinderkoor Kinderkoor

Al sinds 2006 heeft de Grote Kerk een kinderkoor waar kinderen al die jaren lang met plezier allerlei liedjes zingen. Het kinderkoor werkt regelmatig mee aan kerkdiensten en kinderdiensten in de Grote Kerk en soms ook in andere kerken. Ook wordt het kinderkoor wel uitgenodigd om te zingen op de kerstmarkt in Oostzaan of bij een activiteit in de CBS De Korenaar.

Veel mensen weten dat kinderen het heel leuk vinden om te zingen maar veel minder mensen weten dat het ook heel gezond is om te zingen. Behalve de gunstige uitwerking van het goed ademhalen op de gezondheid heeft zingen ook een positieve uitwerking op de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen zo vertelt ook prof. dr. Erik Scherder regelmatig op TV.

Elke vrijdagavond, behalve natuurlijk in vakanties, van kwart over zeven tot kwart voor acht zingt het kinderkoor van de Grote Kerk in het Bartel Jacobs Centrum naast de kerk. De kinderen zingen dan liedjes ter voorbereiding van een medewerking in de kerk of ergens anders of gewoon liedjes die ze leuk vinden.

Kosten zijn er aan het zingen niet verbonden en er is een “oudercrèche” met koffie en thee voor hen die even willen blijven wachten.

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom.

Koos Lith,
koorleider van het kinderkoor van de Grote Kerk.
 
[Beleids] Plan 20-25 van de Protestantse Gemeente Oostzaan

[Beleids] Plan 20-25 van de Protestantse Gemeente Oostzaan

Plan 20-25 bouwt voort op ons Plan 15-19 dat als thema had “Kerk in Dorp, Dorp in Kerk”, Werken aan een plaats en een gemeenschap voor de ontmoeting met God en met elkaar.”

Dat plan heeft goed gewerkt en wij staan nog steeds achter het doel en de inhoud ervan. Dat plan is tot stand gekomen met een zo breed mogelijke basis en een zo groot mogelijk draagvlak. De ervaringen en ideeën van betrokken mensen uit de breedte van onze gemeente èn van het dorp als geheel zijn er van meet af aan bij betrokken. Bij het maken van Plan 20-25 baseren wij ons hier mede op, maar ook op gesprekken met Oostzaners over de toekomst van onze kerk en op de gesprekken tijdens de startzondag, beide in de zomer van 2019.

Plan 20-25 is opgezet vanuit de verschillende aandachtsgebieden waarop wij ons als gemeente willen laten zien. Deze aandachtsgebieden gaan over de grenzen van de verschillende ambten en colleges heen. Daarom hebben we ook geen beleidsplan gebaseerd op de bestaande colleges.

We bieden Plan 20-25 hierbij integraal aan iedereen in onze gemeente aan.

In de komende kerkbuurten (van december - januari), maar ook digitaal op onze site.

Ga naar de beleidsplan-pagina op onze site, of gebruik deze link.

Als er nog suggesties zijn voor onderwerpen of acties dan houden we ons hiervoor van harte aanbevolen.

Kerkenraad (Technisch Voorzitter)
 

Dhr. I. (Ids) Algera.

  voorzitter@pknoostzaan.nl
 
Agenda Witte Kerkje Agenda Witte Kerkje

De Grote Kerk en het Witte Kerkje zijn twee kleine groepen in Oostzaan met eenzelfde doel.

We kijken uit naar het proces om meer te kijken naar wat ons bindt dan wat ons scheidt.

Om dit kracht bij te zetten hebben we op onze website ruimte gemaakt om de activiteiten in en rondom het Witte Kerkje te publiceren.

In het menu van onze site staat onder onze agenda ook de agenda van het Witte Kerkje.

De PR-commissie.
 
Wijzigingen in rooster ambtsdragers / vrijwilligers etc. Wijzigingen in rooster ambtsdragers / vrijwilligers etc.

Op deze website staat in het menu onder kerkdiensten het ROOSTER voor de voorgangers, ambtsdragers, organisten en vrijwilligers.Om wijzigingen in dit rooster snel te kunnen verwerken hebben we een e-mailadres opengesteld, te weten:

  rooster@pknoostzaan.nl

Ook kunt u zich op bovenstaand e-mailadres opgeven om de roosterwijzigingen automatisch naar uw opgegeven e-mailadres verzonden te krijgen.

De webmaster zorgt dan voor het actuele overzicht van dit rooster op onze website.

De webmaster.
 
Intermezzo over de nieuwe Orde van Dienst Intermezzo over de nieuwe Orde van Dienst

Op 15 september, de startdienst, zijn we begonnen met de vernieuwde orde van dienst. Al in eerdere diensten heb ik elementen van deze vernieuwde orde van dienst uitgeprobeerd, dus zo heel erg nieuw was het allemaal ook weer niet. De een zegt daarom: zo veel nieuws is het helemaal niet. De ander mist misschien het een of ander vertrouwde onderdeel van de liturgie.

Wat is er concreet veranderd...
lees meer »
 
18 augustus 2019 “Dit is een dag om lief te hebben” 18 augustus 2019 “Dit is een dag om lief te hebben”

Dingen die spontaan gebeuren werken vaak het beste. Voor de dienst van 18 augustus staat een gastpredikant gepland. Deze kan uiteindelijk niet komen. Onze preekregelaar Mirjam de Rijk vraagt Tekko de Boer, apotheker en dominee uit Veenendaal, na een tip van Frieda Flens, om voor te gaan.

Tekko de Boer is geboren en getogen in Oostzaan en heeft ook nauwe relaties met onze vrienden van het witte kerkje. Op advies van Jan Derlagen hebben we hen er op attent gemaakt dat hij hier voorgaat en hen uitgenodigd om ook aanwezig te zijn. Hierop komt een prachtig antwoord: de eigen dienst gaat die dag niet door en iedereen wordt gestimuleerd om naar de Grote Kerk te komen.

Waar we op een normale zomerzondag circa 50 liturgieën afdrukken, maken we er nu maar 150. En die hebben we wel nodig want de kerk is vol. Mensen van beide kerken, maar ook mensen die anders niet komen. Er wordt veel gezongen en met z’n allen klinkt dat mooi. De bloemen in de dienst gaan naar de vader van de dominee, Siem de Boer die die dag 80 jaar wordt.

Het is een heel geslaagde dag. Na de dienst blijft bijna iedereen gezellig koffie drinken met cake (gebakken door Jaap de Dood). Het mooie is dat er geen eilandjes zijn met tafeltjes met PKN-mensen en tafeltjes met NGK-mensen. Alle tafels zijn gemengd en er vinden lange geanimeerde gesprekken plaats. En dat is natuurlijk niet zo gek, want veel leden kennen elkaar in de privésfeer, treffen elkaar in het verenigingsleven van Oostzaan, in de lokale politiek, in het onderwijs en de jeugd trekt samen op.

Uiteraard bestaan er verschillen. Daar moeten en willen we niet overheen stappen. Met erkenning en respect voor elkaars eigenheid in het Geloof in onze God en zelfstandigheid als Kerk, zijn er naar onze mening nog heel veel onderwerpen waarop wij elkaar kunnen vinden. In het verleden lag de nadruk vooral op de verschillen van inzicht en wat ons scheidt. Maar er is zo veel meer dat ons verbindt. Wij geloven in dezelfde God en leven volgens dezelfde Bijbel. In het sociale en maatschappelijke verkeer in Oostzaan worden wij vaak in één adem genoemd. Mijn persoonlijk inschatting is dat zeker 9.000 van de bijna 10.000 inwoners van Oostzaan het verschil niet kunnen duiden.

Iedereen die ik zelf spreek heeft bij deze gezamenlijke dienst een goed gevoel. Het is een kleine voorzichtige stap van twee kleine groepen in Oostzaan met eenzelfde doel. Een hoopvol begin in het proces om meer te kijken naar wat ons bindt dan wat ons scheidt. Wordt vast nog wel vervolgd…

Namens de gemeente,
Ids Algera.
 
 
Website grotekerkoostzaan.nl ook bereikbaar via pknoostzaan.nl Website grotekerkoostzaan.nl ook bereikbaar via pknoostzaan.nl


Onze website grotekerkoostzaan.nl is sinds 01 december 2018 ook te benaderen via het nieuwe webadres: pknoostzaan.nl

Beide websites geven exact dezelfde informatie. De tweede naam is gekozen om de website van onze gemeente nog beter te laten aansluiten bij de overige websites van de PKN gemeenten. Natuurlijk blijft de website grotekerkoostzaan.nl gewoon bestaan.

De webmaster.

 
AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

In verband met de Wet op Algemene Verordening Gegevensbescherming is een "Privacyverklaring" opgesteld. 

Hierin staat omschreven hoe wij als Protestantse Gemeente Oostzaan omgaan met uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.

Er wordt uitleg gegeven over welke soort persoonsgegevens het gaat, waarvoor deze persoonsgegevens binnen de kerk worden gebruikt en hoe u uw gegevens kunt inzien, laten wijzigen, of een verzoek kan doen om deze gegevens te laten verwijderen. 

Uitgangspunt is dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en vaker toestemming zullen vragen voor het gebruik van deze gegevens voor het kerkblad kerkbuurten, de websites: www.grotekerkoostzaan.nl en www.pknoostzaan.nl en tevens voor de andere diensten binnen de Protestantse Gemeente Oostzaan. 

De webmaster.
 
 
 
 

Digitale kerkdienst:
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00 uur

Geen kerkdiensten in de Grote Kerk te Oostzaan!
meer details

 
Digitale Kerkdienst
24-01-2021

Vanuit de Noorderkerk -
ds. Piet Meijer

 
 
3e Nieuwsbrief in 2021
PG Oostzaan

  
    20 januari 2021
 
 
Kerkbuurten

  
   Dec 20 - jan 21
 
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.