Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 3, nr. 4 (april 2021).

E-flits - jaargang 3, nr. 4 (april 2021).


E-flits – april 2021
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.

Routekaart voor de kerken
Voor het moment dat er straks weer meer mogelijk gaat worden is, na langdurig overleg in het CIO (interkerkelijk Contact in Overheidszaken), een routekaart voor de kerken opgesteld. Voor alle duidelijkheid: deze routekaart verandert op dit moment niets aan de geldende advisering en richtlijnen. De routekaart is hier te vinden.
Wie de routekaart goed leest zal ontdekken dat de Protestantse Kerk, met het advies zoals het een maand geleden door het moderamen van de synode is gegeven (max. 30 kerkgangers en 4 zangers), net iets meer ruimte biedt dan de routekaart in de ‘verzwaarde’ situatie aangeeft. Voor duiding hiervan is het goed ook dit bericht van het moderamen van de synode op de website van de kerk te lezen.
 
Nog twee leden voor de CV …
Dat de E-Flits gelezen wordt mag blijken uit het feit dat voor een aantal vacatures, waarvoor in de Flits kandidaten werden gevraagd, inmiddels mensen gevonden zijn. Zo vonden we een lid voor het Generale College voor de Toelating tot het Ambt, en een lid voor de Raad voor het Beroepingswerk. Ook zochten en vonden we leden voor de classiscale vergadering.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom: wij zoeken nu nog twee leden voor de classiscale vergadering. Uit de gemeenten van de ring Zaanstreek en uit de gemeenten van de ring West-Friesland zoeken wij allebei nog een diaken. Kijk goed eens rond in uw kerkenraad en bedenk wie die (kleine) taak op zich zo kunnen nemen. En besef ook: als er niemand komt, komt het classicale werk in die ringen stil te liggen. Er kunnen dan onder andere geen predikanten worden beroepen.
 
Vooraankondiging: jaarthema 2021-2020
Elk kerkelijk seizoen heeft de Protestantse Kerk een jaarthema. Als u dat wilt, kunt u dat in uw eigen gemeente overnemen. Veel goed materiaal wordt aangereikt, te goed om te laten lopen!
Dit jaar is het thema gelijk aan de titel van de visienota ‘Van U is de toekomst’. Hier vindt u alvast een vooraankondiging voor het thema voor het seizoen 2021-2022. Als u overweegt er straks mee te gaan werken, is het goed om er nu alvast kennis van te nemen.
 
Pinksteren: feest van de hoop
Wat hiervoor gezegd werd geldt ook voor Pinksteren. Pasen is net gevierd, en in de kerk weten we: dan is het nog 50 dagen tot Pinksteren. Dat lijkt nog ver weg, maar zeker in deze tijd van Corona is het goed om op tijd na te denken hoe we het Pinksterfeest kunnen vieren als er beperkingen zijn. Iedereen wil meer weten, en kan dat hier vinden. Het passende thema voor dit jaar is ‘Feest van de hoop’.
 
Predikantendag Bond van Nederlandse Predikanten
Op 22 april van 14 tot 16 uur is de Predikantendag van de BNP, onder de titel ‘Aan Babels stromen’. De conferentie is dit jaar digitaal. Samuel Wells (Anglicaans theoloog) en ds Almatine Leene (theoloog des vaderlands) houden een korte inleiding. Daarna is er gelegenheid om in kleine groepen met elkaar van gedachten te wisselen. Onderwerp is: hoe gaan we verder na Corona? Aanmelden kan via deze link.
 
In de pers …
Een nieuwe rubriek ‘In de pers’. Veel predikanten en gemeenten vinden hun weg in de lokale en regionale pers. Interviews met en artikelen over dominees en het werk van de gemeente. Goed ook voor andere collega’s en gemeenten om daarover te lezen. Deze maand onze collega Geertje de Vries van de Goede Herderkerk in Huizen. Zij beantwoordde in de Gooi- en Eemlander 8 vragen over het afgelopen Coronajaar.
Geeft u aan de classispredikant uw eigen artikelen in de pers door? Ik neem ze graag mee in de E-Flits!
 
… en zelfs op tv
Elke zaterdag is op NPO2 het programma Petrus in het Land. Daarin staat elke week een gemeente en een predikant/kerkelijke werker centraal. Deze maand is Noord-Holland zelfs tweemaal aan de beurt. Op 10 april is dat onze collega André Martens en de PG Heiloo. En op 17 april is het onze eigen Leon van den Dool en de HG Broek op Langedijk. Zaterdag. 17.10 uur. NPO 2. Kijken!
 
Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Vertraging.
 


 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 4 april 2021).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 23 juni
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Fred Toetenel 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
9-6-2024 


Ds. Anneke Buitenbos
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
juni 2024


Deadline volgend nummer:
 28 juni 2024 
(Volgende blad is voor juli, aug, sept)
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.