Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur kerkdienst in de Grote Kerk.
 
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 24. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 24.

25 september 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

De afgelopen dagen komen er weer alarmerende berichten over de ontwikkeling van corona. Nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. Het lijkt wel de verkeerde kant uit te gaan. Leek het erop, dat we weer het leven min of meer konden oppakken zoals we gewend zijn - met grote aanpassingen, dat natuurlijk wel, maar toch weer een soort van “normaal” leven - zo komt bij mij nu weer de gedachte op: het zal toch niet weer zo gaan zoals in het voorjaar? Misschien dat u die angst herkend. 

Niet alleen corona, maar ook de brand van het vluchtelingenkamp en wat we horen over de toestand waarop de mensen daar nu verkeren, grijpt ons aan de keel. En we weten niet wat we moeten en kunnen doen.

En wat ik merk: de hele toestand waarin we op dit moment leven werkt ontzettend verlammend. Sociale contacten die zo brood-nodig zijn, zijn er op dit moment maar mondjesmaat en het breekt mensen op. Mensen zijn geïrriteerd, hebben een kort lontje. Als het niet zo vervelend was, hadden we misschien wel kunnen lachen over de “hou-je-bek” uitspraak van de premier. Er is onrust in de maatschappij, ook onrust in en rond onszelf. We zijn onszelf niet meer. Nee, het is geen leuke tijd. 

Soms weet je niet meer hoe je jezelf moed kunt inspreken. Soms heb je het gevoel dat je jezelf niet uit het moeras kunt trekken. Dat geldt voor je stemming, maar het geldt ook voor je geloof. Soms trek je het niet alleen, is jouw geloof gewoon niet genoeg om het ermee uit te houden. En dat is geen schande! Werkelijk niet! Je kunt niet in je eentje geloven. Misschien wel een tijdje. Misschien als het je voor de wind gaat. Maar op termijn heb je gewoon anderen nodig om zelf ook te kunnen geloven. Juist daarom is een kerk, een geloofsgemeenschap zo belangrijk, zo essentieel. We kunnen alleen maar met hulp van elkaar de moed, het geloof, het vertrouwen (hoe je het ook wilt noemen) erin houden. En juist dat is op dit moment moeilijk omdat we elkaar zo weinig zien en spreken. 

Ik merkte onlangs weer hoe zeer ik het geloof van iemand anders nodig heb. Een gebed, dat sommigen misschien wel bekend zal voorkomen, raakte me. Ik mag het met u delen:

"God die in ons is en om ons is, geef dat we ook vanmorgen onze ziel voor u openstellen. In een tijd waarin we van elkaar afstand moeten houden is onze hoop gevestigd op de nabijheid van u. Wees voor ons een vast baken in een tijd waarin we door het corona virus in verwarring zijn, soms opstandig en soms geïrriteerd. We worstelen met de maatregelen waarbij we ter voorkomen van besmetting af moeten zien van de gebruikelijke en diepmenselijke uitingen van sociale hartelijkheid en genegenheid. Dat valt ons zwaar en doet wat met ons. Wilt u ons daarin bijstaan en met ons zijn als gemeente. Wilt u met ons zijn tijdens deze dienst opdat we dóor de woorden van de predikant en de woorden van elkaar uw woord horen doorklinken. Dit vragen wij u in navolging van Jezus van Nazareth door wie uw woord destijds met ongekende kracht de wereld in kwam. Amen.”

Lieve mensen, laten we elkaar de moed blijven inspreken! Laten we elkaar steunen, in het vertrouwen, het geloof in een God die groter is dan wat we ons kunnen voorstellen en ons juist daarom door deze moeilijke tijd kan dragen. Laten we contact met elkaar blijven houden. Stuur eens een kaartje, bel eens iemand. Dat doet goed, de ander en ook jezelf. Laten we woorden die kwetsen, die gevoed zijn door ergernis en irritatie, inslikken en kiezen voor woorden die onszelf en anderen goed doen, oprecht maar in liefde. Laten we luisteren, in de stilte, naar de woorden die goed doen, woorden van vrede, van vertrouwen, van liefde, woorden waarvan we vermoeden dat ze van God komen. Om zo de ogen te kunnen openen om te zien wat ons in deze tijd te doen staat.

Met een hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
 

 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 1, nr. 24  25 september 2020). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl

of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Pieter van der Woel uit Heiloo.
meer details

 
Digitale Kerkdienst
07-08-2022

ds. Rainer Wahl uit Speuld.
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten

  
   
     Juli / Aug  2022

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.