Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Vanaf 25/9 weer koffiedrinken na de kerkdienst!
 
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 18. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 18.

3 juni 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
Wij moeten voortdurend dijken van moed opwerpen tegen de stormvloeden van de angst.” (Martin Luther King)
 
Stormvloeden van angst - wanneer je op het journaal vreedzame demonstranten ziet met traangas en geweld uiteen worden gedreven. Wanneer geplunderd wordt, branden aangestoken, wanneer een terecht protest in chaos uitmunt en je niet meer weet wie je vriend en wie je vijand is.
 
Stormvloeden van angst - wanneer de machtigen liegen en bedriegen met de bijbel in hun hand en ‘god’ in hun broekzak. 
 
Stormvloeden van angst - wanneer je hoort over de slachtoffers van de pandemie. Mensen die alleen sterven. Mensen die geen adem krijgen. Mensen die moe zijn, moe, moe, moe, bang zijn hoe het verder gaat. 
 
Stormvloeden van angst - wanneer je je opgesloten voelt, je niemand, de regering niet, je vrienden niet, wat je altijd dacht dat waar is, kunt vertrouwen. 
 
Stormvloeden van angst - wanneer het geld op is, je je schaamt voor een falen dat je niet zelf in de hand hebt.
 
Stormvloeden van angst - wanneer je niet blank bent en wegduikt voor politie-auto’s. 
 
Stormvloeden van angst - wanneer je hand en hand met je geliefde loopt en iemand tegen komt die homoseksualiteit pervers vindt. 
 
Stormvloeden van angst - wanneer de tekenen van de uitbuiting van de aarde steeds duidelijker worden, de uitbuiting van dieren pandemieën in de hand werken en je denkt aan je kind, de generaties die moeten opgroeien met onze ecologische schuld. 
 
Stormvloeden van angst - wanneer mensen weer gekwalificeerd worden in sterk en zwak, wanneer mensenlevens minder tellen dan de afgod van de economische groei.
 
Stormvloeden van angst - wanneer de toekomst onzeker is, je je leven niet in handen blijkt te hebben. 
 
Angst. Wat is het jaar 2020 een benauwend, angstig jaar. Maar is het ooit anders geweest? Ja, misschien wel. Misschien zijn er ook tijden van rust en vrede geweest, van voortuitgang en zorgeloos leven. Maar, voor wie? Dat is de hamvraag. 
 
Wij moeten voortdurend dijken van moed opwerpen tegen de stormvloeden van de angst, zei Martin Luther King aan wie we in deze tijd van protest tegen discriminatie vaak worden herinnerd. 
 
Ja, het is een angstige tijd. De onrust in Amerika, leiders die van een noodzakelijke, tijdelijke ‘lock-down’ een normale toestand van vrijheidsberoving willen maken. En dan hebben we het nog niet over dit ongrijpbare virus waarvoor zo veel mensen bang zijn. Maar er zijn ook dijken van hoop. Die zijn er altijd, ook al moeten we ze zelf opwerpen. Opstaan voor een ander. Je stem verheffen tegen geweld, tegen discriminatie. Ingaan tegen het misbruik van macht. Je niet laten misleiden door een religieus sausje over rechts-populisme heen. 
 
Dijken van hoop. Die zijn er altijd geweest. Vlammen van moed. Adem van niet-opgeven. Wind van vrijheid. Zoenen van liefde. Warmte van trouw. De Geest van God die ons omgeeft, laat hopen tegen de angst in. Die onze handen, stemmen, ogen, oren, voeten de kracht geeft om de angst te boven te komen. En ons aanspoort om te dromen, te leven hoe het ooit bedoeld was. In gelijkheid en solidariteit met anderen, in zorg voor dier en natuur, in respect voor het Leven: in relatie met de Levende die ons de moed geeft om zo te leven.

 

Aanstaande zondag hopen we op een mooie online dienst met een bijdrage uit Oostzaan. Een afvaardiging van onze cantorij zingt en ik ga voor. In de bijlage vindt u de inleiding en de orde van dienst. 
Afgelopen zondag, Pinksteren, waren er helaas wat storingen met beeld en geluid bij de opname van de kerkdienst. Via Facebook was het wel mogelijk om de dienst te volgen, maar hij staat - zo ver ik kan zien - nog niet op YouTube en kon ook nog niet op onze site geplaatst worden met beeld, wel met geluid! De opname met beeld houdt u nog te goed.
 
Met een hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
 

 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 1, nr. 18  3 juni 2020). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl

of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Gerdien Neels uit Amsterdam.
meer details

 
Agenda Grote Kerk


20-10-2021 om
10.00 uur
 

Maandelijkse
koffieochtend BJC!

 
 
Digitale Kerkdienst
17-10-2021

Mw. Hetty van Galen uit Amsterdam
 
 
Kerkbuurten

  
   
    Oktober 2021

 
 
Vrienden van de


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.