Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Vanaf 25/9 weer koffiedrinken na de kerkdienst!
 
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 14. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 14.

16 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Een merel

Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker

je ligt te denken in de nacht
het raam staat open - er is iets

waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat he moet opgeven

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel

(Rutger Kopland)

Van de week ben ik dit gedicht in een boekje van mijn vroegere hoogleraar Gerrit de Kruijf tegen gekomen. Ik ben nog steeds niet echt opgeknapt van de spit, dus ik maakte van de gelegenheid gebruik om een boek van hem te lezen dat ik al te lang heb laten liggen (Veel meer dan lezen lukte van de week toch niet). “De dood dichterbij”, hij heeft het geschreven toen hij een fatale diagnose kreeg en niet lang daarna, begin 60, stierf aan een hersentumor. Op een ander moment kom ik er wel op terug. Maar dat gedicht van Kopland bleef wel hangen, misschien omdat het juist nu herkenbaar is. De lente die met vogelzang en ochtendlicht de dag laat beginnen. Buiten gaat het leven door alsof er niets aan de hand is. Maar binnen, in onze huizen, in onszelf is er iets van leegte, iets van wat je moet opgeven. Het leven gaat door, die kracht is onmetelijk- kan dat een troost zijn?

Morgen 17 mei gaat ds. Cornelis Visser voor in de gezamenlijke dienst in Zaandam. De orde van dienst is bijgevoegd. Ook aanstaande donderdag, Hemelvaart, gaat hij voor en neemt mijn dienst over vanwege mijn rugklachten. U zult donderdag wel bekenden uit Oostzaan horen en zien: een kleine afvaardiging van onze cantorij olv Koos Lith zingt dan voor ons. Ook die orde van dienst is bijgevoegd.
 

Kerkdienst 17 mei 2020,
Voorganger van deze dienst is ds. Cornelis Visser PG Westzaan.


Inleiding op de dienst
Het evangelie van Johannes is geschreven eind 1e eeuw. Het is dan kort na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. De gemeente van Johannes heeft daar op velerlei wijze weet van gehad. Dieper in het hart kon een jood eigenlijk niet geraakt worden. Wie had ooit kunnen denken dat wij ooit in een vergelijkbare situatie zouden belanden? Ook voor onze gemeentes is het gebedshuis nu ontoegankelijk. We zijn ‘verstrooide’ gemeentes. Hoe kunnen we ons als gelovigen desondanks met elkaar verbonden blijven voelen? En hoe kunnen we (buiten de kerkmuren) ons geloof blijven voeden? Het evangelie van Johannes reikt ons hiervoor vanmorgen allerlei handvatten aan (Johannes 16: 1-2a; 16-24). Ook uit het Oude Testament horen we een verhaal waar het oriëntatiepunt gemist wordt. Als Mozes lang boven op de berg Sinaï blijft, voelt het volk zich verlaten en onzeker. Het zoekt vervolgens zijn heil in de aanbidding van een gouden kalf (Exodus 32 vers 1 t/m 6). Ook onder ons is in deze tijd van corona veel eenzaamheid en een gevoel van richtingloosheid. De verleiding van ‘een gouden kalf’ is ook nu groot.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: lied 215 vers 1, 2, 6 en 7 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

Lied van de zondag: Lied 276 vers 1 en 2 Zomaar en dak

Kyrië, beantwoord met lied 301j
Glorialied: Lied 303 Zonne en maan

Gebed om inspiratie
1e lezing: Exodus 32 vers 1 t/m 6
Zingen: Lied 825 vers 1, 6 en 7 De wereld is van Hem vervuld
2e lezing: Johannes 16 vers 1-2a; 16-24
Zingen: Lied 825 vers 8 t/ 10

Preek en orgelspel
Lied na de preek: Lied 816 Dat wij onszelf gewonnen geven (melodie: Lied 248!).
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied: Lied 423 Nu wij uiteengaan
Zegen (geen gezongen ‘Amen’)

Hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
 

 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 1, nr. 14 16 mei 2020). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl

of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Gerdien Neels uit Amsterdam.
meer details

 
Agenda Grote Kerk


20-10-2021 om
10.00 uur
 

Maandelijkse
koffieochtend BJC!

 
 
Digitale Kerkdienst
17-10-2021

Mw. Hetty van Galen uit Amsterdam
 
 
Kerkbuurten

  
   
    Oktober 2021

 
 
Vrienden van de


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.