Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Vanaf 25/9 weer koffiedrinken na de kerkdienst!
 
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 30. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 30.

20 november 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Aanstaande zondag is het de zogenaamde laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het nieuwe kerklijk jaar begint altijd met de eerste Adventszondag, dus de zondag ervoor is de laatste van het afgelopen jaar. Dat is ook het moment dat er in veel protestantse gemeenten de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. In katholieke kringen en ook in sommige protestantse, worden de overleden juist begin november herdacht, rond Allerheiligen en Allerzielen. In Oostzaan gebeurt dat normaal gezien ook begin november, dat er lichtjes worden ontstoken op de begraafplaats. Maar ook dat kon dit jaar niet doorgaan. 

De laatste zondag van het kerklijk jaar wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, in Duitsland soms ook “Totensonntag" of (in mijn vorige gemeente) gedachteniszondag/dienst. We staan hoe dan ook stil bij de overledenen, ontsteken kaarsen voor hen, herhalen ons geloof, ons vertrouwen dat hun namen staan geschreven in de palm van Gods handen. Dat zij zijn opgenomen in Gods eeuwigheid en vrede. 

Ik vind altijd de volgende tekst van Toon Hermans ontroerend en treffend:

De bomen komen uit de grond
En uit hun stam de twijgen
En ied'reen vindt het heel gewoon
Dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen op de grond
En dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
Dat ál wat sterft zal bloeien.

Toon Hermans was niet alleen cabaretier, maar ook dichter, schrijver en diep gelovig. Ik heb al een keer een gebed van hem met u gedeeld. Het zijn altijd van die mooie, eenvoudige en toch diepe woorden die velen weten te raken.

De natuur, de bomen, de planten - ze sterven nu ook in deze tijd. Het is koud, somber, donker buiten. En velen van ons ontsteken juist dit jaar eerder winterlichtjes in de ramen. Als ik op straat langs de ramen loop zie ik zelfs hier en daar al kerstbomen versierd staan. Juist dit jaar hebben we extra behoefte aan die gezelligheid, aan die lichtjes. Maar, om het met Toon Hermans te zeggen, misschien kan ons juist deze donkere tijd tot hoop zijn. Want we weten, dat ook die eindeloze nachten, de herfst en de winter, slechts keerzijde van lente en zomer zijn. Dat de natuur weer gaat bloeien, zonder dat we er iets voor hoeven te doen. 

Maar we zitten nu nog midden in de donkere tijd van het jaar. Ook wat betreft de corona-toestanden. Op dit moment lijkt het nog eindeloos en het maakt ons bang. We weten niet wat er nog komt. En aan onzekerheid hebben veel mensen een hekel. Ik ook trouwens. Van die kleine dingen zijn het soms die ons onrustig maken. Bijvoorbeeld willen we weten wanneer we weer eens op vakantie kunnen gaan. Of we onze verjaardag met elkaar kunnen vieren. Een jubileum misschien. Natuurlijk wil iedereen weten hoe we kerst met elkaar kunnen vieren. Maar ook dat is allemaal nog onzeker. Trouwens wat de kerst betreft: ook bij ons in de kerk. We weten wel zeker dat we de kerstnachtdienst - waar toch vaak wel rond de 150-200 mensen in de kerk zijn - zo dit jaar niet kunnen vieren, maar vieren willen we, hoe dan ook. Dus daar zijn we op dit moment over aan het nadenken hoe we kerst corona-proef met mensen die er behoefte aan hebben kunnen vieren. 

Ook aanstaande zondag, de dienst waarin we de mensen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden, is elk jaar weer een druk bezochte dienst. Dat komt ook, omdat we de laatste jaren alle families uitnodigen die rond het afscheid van een geliefde op een of andere manier in contact waren met de Grote Kerk. Er is behoefte om met elkaar stil te staan, niet alleen voor mensen binnen de gemeente. En omdat we als kerk graag midden in het dorp willen staan, de kerk een plek is voor iedereen, vinden we het mooi dat onze traditie woorden en rituelen kan aanreiken die voor alle mensen (of je nu gelooft, een beetje gelooft of helemaal niet) van betekenis kunnen zijn. 

Maar ook dit komt dit jaar onder druk te staan. Daarom hebben we dit jaar twee bijeenkomsten. Op zaterdag avond zijn alle families van overledenen in besloten kring uitgenodigd voor een bijeenkomst met gedichten, muziek en het aansteken van kaarsen bij het noemen van de namen. Op zondag noemen we dan de namen opnieuw, maar steken we dit jaar geen kaarsen aan. Op zondag hebben we trouwens ook een speciale gast: Gonda Kaai komt op de harp spelen. En de cantorij zingt ook weer voor ons. We lezen het verhaal van de storm op het meer en hoe daarin de rust weer komt. We hopen op een mooie dienst met elkaar.

Lichtjes aansteken, in deze tijd, rond het verlies van mensen, aan tafel, wanneer je stil wordt: het is iets wat ons kan bemoedigen en troosten. Wat ons kan doen herinneren dat er altijd toekomst is, dat ook op deze nacht weer de morgen volgt. 

Met een hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
 

 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 1, nr. 30   20 november 2020). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl

of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Gerdien Neels uit Amsterdam.
meer details

 
Agenda Grote Kerk


20-10-2021 om
10.00 uur
 

Maandelijkse
koffieochtend BJC!

 
 
Digitale Kerkdienst
17-10-2021

Mw. Hetty van Galen uit Amsterdam
 
 
Kerkbuurten

  
   
    Oktober 2021

 
 
Vrienden van de


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.