Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Vanaf 25/9 weer koffiedrinken na de kerkdienst!
 
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 10. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 10.

22-04-2020

Ds. Carola Dahmen
Predikant 



Beste mensen,

We moeten nog wel volhouden, hoorden we gisteren op de persconferentie. En ook al werden de verwachtingen van tevoren al getemperd, het viel velen gisteren toch tegen. Het duurt gewoon al erg lang. In het begin was er nog een sfeer van samenhorigheid, een soort opwinding om deze crisis met elkaar te lijf te gaan. Nu worden we steeds geïrriteerder, kiezen we toch meer voor onszelf in de afwegingen hoe om te gaan met de gezondheidsadviezen. We zijn het wel zat, worden er moe van. Dat merk ik bij mezelf ook. Ik ben geïrriteerd, moe en wil weer naar de sportschool. Mijn ouders en schoonouders zien hun kleinkind via skype steeds groter worden en zijn verdrietig dat echt bij elkaar komen er voorlopig niet in zit.

“Mijn tijden zijn in uw hand” (Psalm 31:16a) - aan dit zinnetje moest ik vandaag denken. De dichter van Psalm 31 roept deze zin uit in tijden van ellende die al te lang duren. Tussen hoop en wanhoop belijdt hij (of zij) de goedertierenheid (wat een mooi, ouderwets woord trouwens) van God. Gods barmhartigheid en trouw, ook wanneer men zich van God afgesneden voelt, blijven gelden. Of de tijden nu zegenrijk en goed of bar en eenzaam zijn, deze tijden, ze zijn in Gods hand.

Je kunt er makkelijk een heel filosofisch betoog aan ophangen. Zoiets als, God omvat onze hele tijd vanuit de eeuwigheid. Ook nu is God heer over onze tijden. Maar “mijn tijden zijn in uw hand” is allereerst een gebed, een gesprek, een belijdenis. Het is geen filosofische gedachte, maar veel meer het besef dat mijn leven, ikzelf, in Gods hand geborgen is. En dan gaat het over mijn ‘ik’ van gisteren, vandaag en morgen en niets kan mijn naam uit Gods handen wissen. Noch het leven, noch de dood. Die handen van God moeten we ons natuurlijk niet al te letterlijk voorstellen, of misschien ook juist wel. Het zijn vaderlijke handen die vasthouden, moederlijke handen die zegenen. Vriendelijke handen die opvangen, minnende handen die strelen. Handen die ons vasthouden, juist ook wanneer we elkaar niet vast kunnen houden.

“Mijn tijden zijn in uw hand”. Ons leven kan voelen alsof het op losse schroeven staat. De toekomst kan onzeker zijn, het heden eindeloos duren. We kunnen onszelf maar met moeite staande houden en toch, als we fluisteren naar boven, naar binnen, naar beneden, naar een Gij die zijn/haar oor tot ons neigt, luistert naar ons woordeloos zuchten, onze angsten, zorgen, ons hopen en verwachten, dan kunnen we voor heel even weten “Mijn tijden zijn in uw hand” - en niets en niemand kan dat veranderen.

Komende zondag is er weer een gezamenlijke dienst vanuit de Noorderkerk in Zaandam. U kunt het live via facebook bekijken, via kerkdienst gemist beluisteren of op een later moment op onze website zien of beluisteren. Een week later is het dan ook op radio 9 om 9 uur te beluisteren.

Als u kijkt, dan zult u bekende gezichten zien. Mirjam de Rijk is onze ouderling. Koos Lith, onze cantor, verzorgt samen met mij de “gemeentezang” en ik ga voor in gebed en gedachten over de God met de naam “Ik ben” die ook in bange tijden niet alleen laat. Als bijlage vindt u de orde van dienst.

Mijn collega, ds. Visser, was blij verrast toen hij vorige week in de Noorderkerk voorging, want hij hoefde niet tegen lege stoelen aan te praten. Zoals in veel kerken, heeft de koster ook daar ervoor gezorgd dat foto’s van gemeenteleden op de stoelen plakken. En omdat er nog lege stoelen zijn en het gezamenlijke diensten zijn, is er ook de uitnodiging voor gemeenteleden van Westzaan, Wormer en Oostzaan om - als u dat wilt - een foto te sturen dat kan worden uitgeprint. In de bijlage vindt u de informatie hierover.

Houd vol, houd moed! Gods zegen op uw week!

Hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
 


 

Kerkdienst 26 april 2020

Inleiding op de dienst

We vervolgen de lezing van het evangelie van Johannes van afgelopen zondag. De leerlingen zitten nu niet meer binnen, ‘in quarantaine’, maar hebben hun werkzaamheden als vissers weer opgepakt. Het lijkt wel alsof er helemaal niets veranderd is, alsof Pasen niet geweest is. Maar het leven oppakken alsof er niets gebeurd is – het lukt niet. En pas wanneer ze weer zicht hebben op Jezus, geeft de diepte van het water voedsel om van te leven. Te midden van de catastrofe, te midden van leven dat door water, angst, door verdriet gaat, is God – Ik ben – erbij, weet ook Jesaja. 

Orde van dienst 26 april 2020

Orgelspel
Welkom
Lied 275:1-3 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)
Votum en groet
Lied 275: 4, 5 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)
Kyriegebed afgewisseld met kyrie 301j
Glorialied 624 (Christus, onze Heer, verrees)
Gebed om de geest
Lied 637 (O vlam van Pasen, steek ons aan)
Inleiding op de lezingen
1e lezing Jesaja 43:1-12
Lied 918: 1-4 (Stem die de stenen breekt)
2e lezing Johannes 21:1-14
Lied 644 (Terwijl wij Hem bewenen)
Overdenking
Orgelspel
Gebeden met gebedsacclamatie 367k
Mededelingen
Slotlied 634 (U zij de glorie)
Wegzending en zegen
Orgelspel


 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 1, nr. 10 22 april 2020). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl

of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Gerdien Neels uit Amsterdam.
meer details

 
Agenda Grote Kerk


20-10-2021 om
10.00 uur
 

Maandelijkse
koffieochtend BJC!

 
 
Digitale Kerkdienst
17-10-2021

Mw. Hetty van Galen uit Amsterdam
 
 
Kerkbuurten

  
   
    Oktober 2021

 
 
Vrienden van de


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.