Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur kerkdienst in de Grote Kerk.
 
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan Nieuwsbrief PKN Oostzaan

Protestantse Gemeente Oostzaan 
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
 


Beste mensen,

Om u blijvend te kunnen informeren is besloten om via de e-mail en onze websites een nieuwsbrief te doen uitgaan.

Als u zich per e-mail op deze nieuwsbrief wilt aanmelden, kan dat door een e-mail te sturen naar predikant@pknoostzaan.nl.

Sommige mensen geven aan dat zij de nieuwsbrief niet hebben ontvangen.
Dit komt waarschijnlijk omdat deze in de spambox terecht is gekomen.

U kunt e-mails van “predikant@pknoostzaan.nl” op de whitelist zetten en / ofpredikant@pknoostzaan.nl” als contactpersoon invoeren bij uw mailcontacten., zodat de nieuwsbrief in de toekomst niet meer in de spambox terecht komt.

Als u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich via het e-mailadres predikant@pknoostzaan.nl weer afmelden.

Met een hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.12. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.12.

28 april 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


“Gij levende, eerste en laatste
Moeder, Vader, God, onspreekbaar
Boven onze woorden uit:
Zegen uw mensen die hier nu zijn
En al uw mensen waar ook ter wereld
Doe lichten over ons uw Aangezicht
En geef ons vrede.” (Huub Oosterhuis bij Numeri 6:22-27)

Beste mensen,

Dit is de laatste nieuwsbrief die ik aan jullie stuur. Aanstaande zondag, 2 mei, neem ik afscheid als predikant van de Grote Kerk in Oostzaan. Jullie weten al een tijdje dat ik naar het hoge noorden vertrek en ook voor mij voelde 2 mei de hele tijd nog ver weg, maar ineens is het dan zover. En dat is best gek. 

De afgelopen tijd heb ik zoveel mogelijk afscheid van jullie individueel genomen. Helaas niet iedereen met wie ik in Oostzaan kennis heb gemaakt, maar toch heb ik de afgelopen weken heel veel mensen gesproken/gemaild/geappt. Op die manier echt even stil staan om afscheid van elkaar te nemen vond ik heel waardevol. En zondag hoop ik ook de meeste van jullie nog te zien en misschien nog even te spreken. We lezen zondag een stukje uit het verhaal van Abraham (en Sara!). Een verhaal van op weg gaan, van zegen, ook van teleurstelling en verwarring. Een verhaal dat zo menselijk is, zo rijk aan inzichten, gevoelens en gedachten, dat we ons nog steeds in de verhalen van Abraham kunnen herkennen, dat we nog steeds deze verhalen als verhalen voor ons kunnen lezen. Verhalen, woorden die ons tot zegen mogen zijn. Zegen, dat is ook wat ik jullie allen toewens. In de woorden van Huub Oosterhuis (naar die klassieke Aaronitische zegen uit Numeri), zegen en vrede, voor al die mensen, hier en overal ter wereld. Waar jij ook bent in je leven, dat het licht van Gods Aangezicht over jou mag schijnen!

Je hebt het misschien in het kerkblad gelezen: er zijn zondag twee diensten, twee keer het verhaal van Abraham. Gewoon om 10 uur in de ochtend en ’s middags om 15 uur. Dit hebben we zo gedaan om het aantal mensen te spreiden, omdat we natuurlijk nog steeds met de corona-maatregelen te maken hebben en de groep die bij elkaar komt niet te groot mag zijn. De dienst ’s ochtends is met name bedoeld voor gemeenteleden, bij de dienst ’s middags zijn met name collega’s en mensen aanwezig met wie ik de afgelopen drie jaar als predikant heb samengewerkt. 

Wellicht zijn er een paar mensen onder jullie die ’s ochtends niet kunnen of die net zo graag in de middag willen komen. We hebben ’s middags nog ruimte voor een aantal mensen, dus als je graag ’s middags wilt komen ben je van harte welkom! Als je naar de dienst om 15 uur komt, graag aanmelden bij Frieda Flens (scriba@pknoostzaan.nl) of bij mij (per e-mail of bellen 0621286446). Als je ’s ochtends komt, hoef je je niet aan te melden.

Met een hartelijke groet,

..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 

Postbus 44
1510 AA Oostzaan 

 

Dit is jaargang 2, nr. 12  - 28 april 2021). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl 
of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.11. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.11.

31 maart 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 

De geur van mirre hangt 
in milde overdaad
En schrijft met groots gebaar
Waarvoor de liefde staat:
Zij bouwt een monument,
Legt bloemen op een graf.
Mijn afscheid geldt de mens
Die mij ooit alles gaf.
(Lied 563:1)

Het is de vooravond van Witte Donderdag. In de Joodse traditie telt de avond ervoor mee voor de dag die volgt. Zo zijn we nu al begonnen aan deze speciale dagen in de Stille Week. Een week waarin we in de kerk en thuis stil staan bij de weg die Jezus ging. Een weg van eenzaamheid, verraad, marteling, van dood. Maar ook een weg van liefde, aanraking, licht en opstanding. 

Ik ben blij dat we ondanks de corona-maatregelen deze bijzondere dagen toch samen in de kerk kunnen vieren. Op elke avond is er om 19.30 uur een viering. 

Morgen, Witte Donderdag, staan we stil bij de voetwassing en vieren we het avondmaal met elkaar. Niet samen aan tafel, etend en drinkend uit een schaal en beker. Maar toch, corona-proef, samen avondmaal vieren. 

Op Goede Vrijdag lezen we het Passieverhaal naar Marcus. Het wordt een ingetogen, stille viering.

Op Stille Zaterdag zijn we gewend om later op de avond de viering te houden, om zo de Paasnacht te beleven. Dat kan in verband met de avondklok niet. Daarom dus ook op Stille Zaterdag een viering om 19.30 uur waarin we lezen van schepping, bevrijding, herschepping en opstanding. Onze doop gedenken en samen gelovend belijden.

Pasen is er gewoon om 10 uur een dienst. Heel bijzonder, want in die dienst wordt Jans Bosschieter als diaken bevestigd. Rob Bekebrede speelt trompet en er is ook kinderkerk. 

Hoe graag ik nu zou zeggen: "van harte welkom jullie allen” en “komt allen want het wordt heel mooi" is het nog steeds niet de bedoeling dat we en masse naar de kerk gaan. U heeft het ongetwijfeld van de week gezien, de beelden en berichten bij de kerken op Urk en Krimpen a/d IJssel. Hoe je er ook over denkt: dit is niet bepaald een uithangbordje voor de kerken daar, maar ook niet voor ons. Ik vind het pijnlijk wat er is gebeurd. Des te meer reden dat wij ons wel aan de corona-maatregelen moeten houden: 1,5m afstand, niet rondlopen in de kerk (tenzij als je een taak hebt), geen handen schudden, handen desinfecteren, met klachten niet komen, je naam laten noteren bij de ingang, niet meezingen met de kleine cantorij. Er is geen verplichting om het in de kerk ook te doen, maar in openbare ruimtes is het verplicht om een mondkapje te dragen, dus…Laten we ons met z’n allen aan de maatregelen houden. Iedereen moet dat en we zijn solidair met de maatschappij, maar zeker ook met elkaar. We willen dat de kerk een veilige plek is, niemand moet in ons midden ziek worden! En daarom: van harte welkom, maar wees verstandig!

Met een hartelijke groet,

..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 

Postbus 44
1510 AA Oostzaan 

 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 2, nr. 11  - 31 maart 2021). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl 
of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.10. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.10.

17 maart 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


vast van je zorgen maken, vier vertrouwen

vast van gemopper, vier waardering

vast van negativisme, vier het positieve

vast van niet aflatende druk, vier onverwachte vrede

vast van vijandigheid, vier tederheid

vast van bitterheid, vier vergeving

vast van ik-gerichtheid, vier ontferming voor anderen

vast van de schaduwen van zorg, vier het zonlicht van stil vertrouwen

vast van zinloos geklets, vier betekenisvolle stilte

vast van veroordelen, vier Gods aanwezigheid in de ander

vast van verschillen, vier de eenheid van het leven

vast van ogenschijnlijke duisternis, vier de realiteit van het licht

vast van ziekmakende gedachten, vier Gods helende kracht

vast van vervuilende woorden, vier woorden die reinigen

vast van ontevredenheid, vier dankbaarheid

vast van ontmoediging, vier de hoop

vast van meningen die infecteren, vier waarheden die ons oprichten

vast van ingezonkenheid, vier enthousiasme

vast van onverschilligheid, vier gerechtigheid

vast van achterdocht, vier genade

vast van problemen die overweldigen,

en vier jouw eenvoudig nederig wandelen met God.

Beste mensen,

Bovenstaande tekst, afkomstig van een website van Jaap Hansum, ben ik bij de voorbereiding op zondag tegen gekomen. Ook aanstaande zondag hopen we weer een kerkdienst in de Grote Kerk met elkaar te vieren. Het is dan de 5e zondag van de Veertigdagen, Zondag Judica heet die zondag (Doe mij recht, o God, naar Psalm 43). We lezen Jeremia 31:31-34 en Johannes 12:20-36, over het graankorrel dat alleen doordat het in de aarde sterft veel vrucht voortbrengt. Het zaad blijft niet alleen, maar wordt veel. Er is iets nodig, het offer van het zelfbehoud, om tot bloei te komen. Vasten van beperkende, ziek-makende elementen in het leven, die “laten sterven”, om het positieve, het leven, God de ruimte te geven.

Maar als ik dat zo schrijf, denk ik ook aan mensen die misschien wel te veel, te vaak iets van zichzelf opofferen. Zo’n tekst uit de Johannes-lezing die het heeft over het haten van je eigen leven, je ziel, vraagt om uitleg, om nuances. En gaat dit over ons of gaat het over God of allebei? En wat betekent het in deze tijd, voor onze levens? Van harte welkom om Zondag Judica met elkaar te vieren, in de kerk of luisterend naar de opname op een ander moment.

Verder hebben we een datum voor de dienst vastgelegd waarin ik afscheid van jullie neem. Dat wordt 2 mei. Tot en met Pasen zullen mijn werkzaamheden er uitzien zoals normaal. Ik verheug me al op de vieringen in de Stille Week. Ze zullen wel anders zijn dan anders, ingetogener, maar daarom niet minder betekenisvol. Na Pasen, in de maand april, neem ik de tijd om zoveel mogelijk van jullie persoonlijk afscheid te nemen. Sommigen spreek ik ook in de kerk of op andere momenten, met anderen heb ik e-mail contact, een paar mensen zal ik kunnen bezoeken (afhankelijk van de corona-situatie), maar van de meesten van jullie zal ik telefonisch afscheid nemen. Aarzel ook niet om zelf contact met mij op te nemen, als je dat fijn vindt. Het is belangrijk om goed van elkaar afscheid te nemen wanneer je wegen uit elkaar gaan.

Zoals u heeft gemerkt, heb ik de frequentie van de nieuwsbrieven aangepast. Ik zal, nu er weer kerkdiensten zijn, niet elke week weer een nieuwsbrief versturen. Maar graag gebruik ik dit medium om jullie verder op de hoogte te houden en bij te praten. Voor mijn vertrek zal ik het e-mail bestand van de nieuwsbrief overdragen, zodat de kerkenraad er ook in de toekomst gebruik van kan maken. Als je bezwaar hebt, dat ik je e-mail adres doorgeef, hoor ik dat heel graag. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat je geen bezwaar hebt.

Met een hartelijke groet,

..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 

Postbus 44
1510 AA Oostzaan 

 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 2, nr. 10  - 17 maart 2021). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl 
of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.9. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.9.

3 maart 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Er is goed nieuws: vanaf aanstaande zondag, 7 maart, gaat de kerk in Oostzaan weer open. We hebben zondag weer een kerkdienst in de kerk!

Er is wel een maar: we moeten ons nog steeds aan alle maatregelen houden zoals we dat eerder ook deden. Dus het is niet allemaal weer zoals we gewend zijn (dat had u denk ik ook niet verwacht). Zo is de gemeentezang nog steeds niet toegestaan, maar er mogen wel weer zo’n 3-4 mensen voor ons zingen. Ook moeten we natuurlijk de afstandsregels aanhouden, handen ontsmetten, thuis blijven als we ziek zijn, geen handen schudden, niet rondlopen in de kerk, maar op de aangewezen plek gaan zitten en nee, helaas ook nog geen koffie drinken samen. En er mogen ook maar 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Kijkt u nog maar eens naar de “regels” voor het kerkgebruik. Dus nee, we zijn er nog niet, maar het is alweer een begin...

lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.8. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.8.

26 februari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Van de week is het volgende lied onder mijn aandacht gebracht:

In de bloembol is de krokus,
In de pit de appelboom,
In de pop huist een belofte:
Vlinders fladderen straks rond.
In de koude winter
Groeit de lente ondergronds,
Nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om. (Lied 982:1)

Hoe goed is dit navoelbaar op dit moment. In het ene weekend gingen we nog schaatsen en een week later kon je al met blote armen in de zon zitten. De lente is te ruiken in de lucht, ineens, na die bijzondere winterweek...

lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.7. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.7.

19 februari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Aswoensdag van de week, de 40 dagen tijd is begonnen. Steeds meer wordt het ook in protestantse kringen gebruikelijk om aandacht te schenken aan Aswoensdag. Een askruisje halen, een oecumenische viering, maar er zijn ook protestantse kerken die een Aswoensdag viering organiseren. Dit jaar zal dat niet of minder gebeuren.
Op 1,5 m een askruisje zetten - dat lijkt me een  uitdaging... 

lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.6. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.6.

11 februari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

 
Ik denk dat voor de meeste deze onverwachtse winter eerder mooie afwisseling, zegen, schoonheid, genieten was, dan "onbarmhartige begin” zoals Herzberg het in haar gedicht schrijft. Ondanks dat winterweer vaak voor veel ongemakken zorgt (voor de weggebruikers die er nu vrij weinig zijn en zeker voor mensen die wat slechter te been zijn, die nu toch ook meer thuis zijn), heeft de hoeveelheid sneeuw en de bevroren sloten juist voor veel winterpret gezorgd. Sinds vanmiddag wordt er bij ons voor het huis geschaatst. Wat een fantastisch gezicht! Wat baal ik ervan dat ik mijn schaatsen onlangs heb weggedaan (omdat ik dacht: ijs komt toch niet meer en die schaatsen waren te klein ook, dat ik er blaren van kreeg…maar ja, dat zou ik er nu voor over hebben…). 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.5. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.5.

04 februari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Een gevoel kwam deze week sterk in me op. En dat was het gevoel van verveling. Heel raar, want het gevoel van verveling ken ik eigenlijk niet meer sinds de grote vakanties van vroeger. 6 weken hadden we zomervakantie. Zo’n twee weken daarvan gingen we als gezin op vakantie, dus die tijd was gevuld. Dan ging ik nog een of twee weken op tennis-camp (eerst als deelnemer, later heb ik zelf kinderen getraind) en mijn verjaardag viel meestal ook in de grote schoolvakantie, dus dat nam ook nog wel een paar dagen verveling weg. Maar er was altijd wel een moment, dat kan ik me nog herinneren, dat je toch weer zin had om naar school te gaan. Gewoon het dagelijks ritme weer oppakken. En op dat soort momenten was het vaak dat de verveling had toegeslagen...

lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.4. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.4.

28 januari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Onlangs heb ik een lezing gevolgd (via YouTube, dat is toch wel handig van deze tijd dat je in je luie stoel niet uit hoeft voor een interessante lezing) die ging over “de toekomst van protest”. Eigenlijk waren het twee lezingen, de eerste vanuit de politicologie, puur seculier nadenken over protestbewegingen, en de tweede lezing die daarop aansloot focuste op de eucharistie/ het avondmaal als protest...

lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.3. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.3.

20 januari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Het is in deze tijd niet altijd makkelijk om iets positiefs te zeggen. Ook hier in deze nieuwsbrief is dat voor mij niet altijd makkelijk. Als je het negatieve, het verdrietige, het angstige noemt, dan doe je er ook recht aan. Dan schuif je het niet onder tafel. 
Zo zou ik wel iets kunnen schrijven over het opstappen van de regering, maar veel meer natuurlijk over de ellende die families door de toeslagenaffaire hebben doorstaan. Velen van hen nog steeds. Ik zou ook iets kunnen schrijven over afgelopen zondag, toen we ineens het ook nog zonder cantorij-zang bij de online dienst moesten doen... 

lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.2. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.2.

13 januari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Als je het tegenwoordig over “genieten” hebt, dan heb je het vaak over van alles wat wij op dit moment moeten missen. Bij elkaar komen, uit eten, muziek, cultuur, samen een wijntje of biertje drinken, je verjaardag of een ander feest vieren. Natuurlijk is het niet zo dat we verstoken zijn van alle genot, gelukkig maar! Maar veel wat ons leven glans geeft is er toch op dit moment niet. En daar komt nu, vanuit de maatschappij een raar soort reactie op. Mensen gaan tegen alle adviezen en regels in feest vieren. Alsof het niet anders kan...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.1. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 2, nr.1.

6 januari 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Vandaag 6 januari is het Driekoningen. Afgelopen zondag hebben we het in de dienst vanuit Zaandam al over de drie “koningen” gehad (voor de mensen zonder internet: die dienst kunnen jullie aanstaande zondag om 9 uur op Radio 9 beluisteren!). Het vieren van Driekoningen is hier niet zo gebruikelijk, maar in de streek waar ik geboren ben, wordt het wel door kinderen vanuit de katholieke kerk gevierd. Die trekken dan verkleed als Casper, Melchior of Balthasar langs de deuren van de parochianen, er wordt gezongen en met krijt, boven de huisdeur het jaar en de drie letters C, M en B geschreven (20+C+M+B+21). Ik dacht altijd dat die drie letters voor de drie koningen staan, maar ze staan voor “Christus mansionem benedicat”, in het Latijn “Christus zegene dit huis”...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 35. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 35.

30 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Wat een jaar 2020! Dat zullen wij niet vergeten. En zal zeker in de geschiedboeken gaan. Een virus dat voor zoveel ellende heeft gezorgd. Mensen die ziek werden. Sommigen nog steeds, maar niet opknappen. Mensen die stierven. Ouderen, maar ook jongeren. Mensen hier in Nederland en Europe, mensen in armere landen, waar de gezondheidszorg zo slecht is dat levens niet gered werden. Mensen die eenzaam waren, mentale klappen kregen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 34. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 34.

23 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

“Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.” (Lucas 2:10-11)

Een engel staat plotseling voor de herders die buiten de wacht houden bij hun kudde. Zomaar, ineens gebeurt er iets heel bijzonders. Iets wat ze niet hadden verwacht. Of toch wel verwacht: hoe kun je anders leven dan in de verwachting dat het goed komt? Dat er redding geschiedt, dat er toekomst is en dat die toekomst goed zal zijn...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 33. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 33.

18 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Aanstaande zondag is het de 4e advent. De 4e kaars wordt aangestoken. Het is bijna kerstmis. 

“Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.” (Lied 458)

Welke angsten leven er in onze harten? Angst om ziek te worden. Angst voor de toekomst van onze kinderen. Angst voor onenigheid, ongeregeldheden. Angst voor eenzaamheid, depressie. Angst voor financiële tegenvallers, voor jezelf of voor je familie, je dierbaren. Angsten die allemaal samen kunnen hangen met de bizarre situatie waarin we verkeren...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 32. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 32.

16 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Op zondag lazen we nog met een knipoog de tekst uit de Romeinenbrief “Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt…” (Rom 13:1a) en op maandagochtend kwamen schoorvoetend de geruchten binnen dat we misschien wel weer in een lock-down terecht zouden komen. Velen die nog even naar de stad gingen, even winkelen, want zouden echt alle winkels dicht gaan?? En wat is dan met de kerstcadeaus? Over het bezorgen van pakketten was het de hele tijd al bekend dat het systeem hopeloos overladen was. Wat een toestand was dat maandag toch. Over consumptie-maatschappij gesproken, het is toch wel triest eigenlijk. En op maandag avond dan de toespraak van Mark Rutte uit het torentje...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 31. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 31.

02 december 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Voor het tijdschrift “ phef", waar ik sinds kort in de redactie zit, heb ik een korte kerstmijmering geschreven voor het nummer dat gaat over dekolonisatie en racisme. Dit jaar was naast corona, dit een belangrijk thema: “Black lives matter” demonstraties, nadenken over het koloniaal verleden van Nederland. Daarbij hoort natuurlijk ook de wederkerend Zwarte-Pieten-discussie. En na een week van gedoe in een bepaalde politieke partij en de nodige antisemitische en racistische uitingen die daaraan vooraf gingen, lijkt mij deze kerstmijmering over een van de bijzondere vrouwen in de stamboom van Jezus ook iets moois om met jullie, met u te delen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 30. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 30.

20 november 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Aanstaande zondag is het de zogenaamde laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het nieuwe kerklijk jaar begint altijd met de eerste Adventszondag, dus de zondag ervoor is de laatste van het afgelopen jaar. Dat is ook het moment dat er in veel protestantse gemeenten de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. In katholieke kringen en ook in sommige protestantse, worden de overleden juist begin november herdacht, rond Allerheiligen en Allerzielen. In Oostzaan gebeurt dat normaal gezien ook begin november, dat er lichtjes worden ontstoken op de begraafplaats. Maar ook dat kon dit jaar niet doorgaan...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 29. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 29.

14 november 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

De toekomst is al gaande
Lokt ondanks tegenstand
Ons weg uit het bestaande,
Naar eens te vinden land.

De toekomst is al gaande,
Schept doorgaan door de vloed,
Dwars door het ongebaande
Een pad dat voortgaan doet...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 28. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 28.

06 november 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Soms weet ik niet eens waarom me een tekst of een gedachte raakt. Zo is dat ook met deze tekst. In principe zegt de tekst, het gebed, niet veel meer, dan dat God aan het begin en aan het einde staat, niet loslaat wie dan ook. Een beetje zoals we ook elke kerkdienst beginnen “Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 27. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 27.

30 oktober 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Ik ben niet zo’n tv kijker. Als we tijd hebben, zijn Frederik en ik meer van de series en tv-on-demand kijken. Daardoor is me het tv programma “Met hart en ziel” van de kro/ncrv ontgaan, ook al kwam ik berichten erover weleens in een nieuwsbrief van de PKN tegen. Misschien kent u het programma wel en kijkt u ernaar. Maar ik heb het nu pas ontdekt en dan moet ik zeggen dat me niet zozeer de mediaties en gesprekken trekken, maar veel meer de muziek. In de zomerseries waren er min of meer bekende zangers die uit onze liedtraditie zingen... 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 26. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 26.

21 oktober 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

De eerste trouwerij die ik als predikant mocht begeleiden kan ik me nog goed herinneren. Vooral kan ik me nog goed aan hun trouwtekst herinneren. Want die was wel apart, dat vond ik in eerste instantie tenminste. De trouwtekst kwam uit Romeinen 14: “Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten…”. De tekst gaat in z’n geheel niet over de liefde, zoals je bij een trouwerij verwacht, maar het gaat om de omgang met elkaar in de christelijke gemeente in Rome die bestaat uit mensen van Joodse afkomst en mensen van zogenaamde heidense afkomst. Sommige christenen (in Rome) zijn (nog) diep geworteld in de traditie waar ze uit voortkomen en dus volgen ze ook de spijswetten en spijsgewoontes...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 25. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 25.

16 oktober 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Een gebed van Toon Hermans:

Heer,
Zoals het licht
Doorbreekt uit de nacht,
Zich verspreidt,
En alle dingen aanraakt,
Zo breekt Uw liefde voor mij door
Uit de donkerste dagen.
Geef mij de kracht
Het warme licht van Uw liefde
Op te vangen,
En de dag zal gezegend zijn.
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 24. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 24.

25 september 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

De afgelopen dagen komen er weer alarmerende berichten over de ontwikkeling van corona. Nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. Het lijkt wel de verkeerde kant uit te gaan. Leek het erop, dat we weer het leven min of meer konden oppakken zoals we gewend zijn - met grote aanpassingen, dat natuurlijk wel, maar toch weer een soort van “normaal” leven - zo komt bij mij nu weer de gedachte op: het zal toch niet weer zo gaan zoals in het voorjaar? Misschien dat u die angst herkend... 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 23. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 23.

29 juli 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,

Toen ik een paar maanden geleden begon met het versturen van de nieuwsbrief was het doel om met u, jullie in contact te blijven. In een tijd van veel thuis zijn en sociale isolatie, met name voor ouderen, moesten we andere mogelijkheden zoeken om in contact te blijven. Trouwens hebben ook mensen zonder internet deze nieuwsbrief thuis uitgeprint bezorgd gekregen. Daarvoor zijn een aantal gemeenteleden om de paar dagen op stap gegaan om de nieuwsbrieven te bezorgen. Ontzettend bedankt daarvoor!!...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 22. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 22.

03 juli 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
Gisteren heb ik bij de kerkenraad als afsluiting dit gedicht van Judith Herzberg gelezen en ik vind het te mooi om nu niet ook met de nieuwsbrief mee te sturen:

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 21. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 21.

26 juni 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
Ik vind het moeilijk om te beseffen dat we nu al een paar maanden zo beperkt zijn in ons doen en laten, dat we niet op zondag naar de kerk gaan. Feesten die niet gewoon werden gevierd. De tijd gaat en gaat, maar zonder dat de tijd gemarkeerd wordt, zonder dat we bij de tijd stil staan, voelen alle dagen gelijk aan.

In Israel wist men, dat het niet goed is om alle dagen maar hetzelfde te laten zijn. De sabbat, een apart gezette dag in de week, het sabbatsjaar - een apart gezet jaar in de 7 jaren - en het jubeljaar, het jaar van genade, bevrijding, terugkeer naar je geboortegrond, eens in elke generatie...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 20. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 20.

20 juni 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
In het boek “Neem en lees” van Manu Verhulst kwam ik de volgende tekst tegen:

Waardeschaal
Overal ter wereld en telkens weer
Wordt menselijk geluk
En menselijke gezondheid
En zelfs de wereldvrede
Ondergeschikt gemaakt aan materieel winst.
In die wereld leven wij.
In die wereld worden wij besmet met hetzelfde virus:
Onbewust geven we die overtuiging door
Aan kinderen die morgen volwassen zullen zijn
En op hun beurt deze wereld zullen bewonen.
Dagelijks hanteren wij die waardeschaal
In gesprekken, in de keuzen die we maken,
In de beslissingen die we nemen.
Niet alleen als christen, maar ook als mens,
Moeten wij er op bedacht zijn om voorrang te geven,
Absolute voorrang aan beschaving,
Dat wil zeggen, aan alles wat ons meer mens maakt...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 19. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 19.

12 juni 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
In deze tijd waarin niet alles kan, word je creatief. Zo heb ik voor mezelf de waarde van luisterboeken ontdekt. Heel praktisch, je kunt afwassen, sporten of autorijden en tegelijkertijd een boek “lezen”. Het vervangt het lezen niet, maar als je het heel druk hebt, is het wel een alternatief. Ik ben op dit moment wel met twee luisterboeken tegelijkertijd bezig. Eentje luister ik ook een beetje voor u/jullie, namelijk het boek van Rutger Bregman “De meeste mensen deugen”. Met mijn collega’s uit de Zaanstreek gaan we dit boek in september op onze jaarlijkse studiedagen met elkaar bespreken en ons afvragen wat je vanuit christelijk perspectief moet/kunt zeggen over hoe de mens in elkaar zit...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 18. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 18.

3 juni 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


Beste mensen,
 
Wij moeten voortdurend dijken van moed opwerpen tegen de stormvloeden van de angst.” (Martin Luther King)
 
Stormvloeden van angst - wanneer je op het journaal vreedzame demonstranten ziet met traangas en geweld uiteen worden gedreven. Wanneer geplunderd wordt, branden aangestoken, wanneer een terecht protest in chaos uitmunt en je niet meer weet wie je vriend en wie je vijand is.Stormvloeden van angst - wanneer de machtigen liegen en bedriegen met de bijbel in hun hand en ‘god’ in hun broekzak...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 17. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 17.

29 mei 2020, Pinksteren

Ds. Carola Dahmen
Predikant Dit is de dag, dit is het uur
(Uit Gezangen van Zoeken en Zien, Tekst: Sytse de Vries, muziek: Dirk Zwart)

Dit is de dag, dit is het uur
Dat liefde oplaait als een vuur
En mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag, door God beloofd...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 16. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 16.

27 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Ik wilde vandaag in de nieuwsbrief iets over “waarheid” schrijven, omdat deze tijd waarin we op dit moment verkeren zo veel vragen oproept en zo vele meningen voortbrengt, dat ik soms het gevoel heb dat het fundament onder mijn voeten aan het wankelen is. Wees niet bang, ik bedoel niet het fundament van “mijn geloof” (“fundament” vind ik daarvoor sowieso al een woord aan de zware kant, geloof is voor mij toch meer “dragend”, “vleugel gevend” in plaats van “onwankelbaar” “vast in eeuwigheid” - ook al klopt dat laatste natuurlijk ook), maar ik bedoel meer een soort vertrouwen in de wereld...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 15. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 15.

Kerkdienst 20 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Hemelvaart. Normaal gesproken is dat een mooie dag, waarop we soms traditiegetrouw dauwtrappen. Soms zijn we met Hemelvaart in de kerk en als we die feestdag niet meer in de kerk vieren, kunnen we vaak op een andere - hemelse - manier genieten van de vrije dag.

Dit jaar voelt het toch wel anders. Velen hebben noodgedwongen al te veel vrije - lege - dagen achter de rug en dan is een “echte” vrije dag niet echt iets moois. Anderen, die misschien heel druk zijn, hebben ook op Hemelvaartsdag geen tijd om bij te komen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 14. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 14.

16 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Een merel
Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker
je ligt te denken in de nacht
het raam staat open - er is iets
waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat he moet opgeven
er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 13. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 13.

9 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

[Gedicht] Vragenderwijs
Guillaume van der Graft

Een gedicht dat me altijd raakt: over ons woelige bestaan en de simpele kracht die het alles blijkt te dragen.
Het is even stil van mijn kant. Dat komt omdat ik van de week door mijn rug ben gegaan en ik daardoor behoorlijk beperkt ben in mijn doen en laten. Ook veel pijn helaas.
Ik hoop dat het snel over is en ik alles gewoon weer kan oppakken, maar op dit moment geen uitgebreide nieuwsbrief...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 12. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 12.

2 mei 2020,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Het nieuwe “normaal” wordt het al genoemd, de 1,5 meter-maatschappij. De ondernemers zijn er druk mee en trappelen om weer aan de slag te mogen gaan. En als het niet “normaal” kan, dan maar met het “nieuwe normaal”.

Dat is natuurlijk helemaal begrijpelijk en misschien is dat ook de manier om het leven weer enigszins op te starten. Want niet alleen de regering merkt het, ik zie het ook op straat en merk het aan mezelf: het is enorm lastig om dit nog heel lang vol te moeten houden...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 11. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 11.

28-04-2020

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Het was een vreemde ervaring om afgelopen zondag in de bijna lege Noorderkerk in Zaandam een kerkdienst te houden. We waren met z’n zevenen. Van de Noorderkerk waren de koster, de organiste, filmtechnicus en geluidstechnicus aanwezig en vanuit Oostzaan waren Mirjam de Rijk als ouderling en Koos Lith als cantor aanwezig en ik dan als voorganger.
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 10. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 10.

22-04-2020

Ds. Carola Dahmen
PredikantBeste mensen,

We moeten nog wel volhouden, hoorden we gisteren op de persconferentie. En ook al werden de verwachtingen van tevoren al getemperd, het viel velen gisteren toch tegen. Het duurt gewoon al erg lang. In het begin was er nog een sfeer van samenhorigheid, een soort opwinding om deze crisis met elkaar te lijf te gaan. Nu worden we steeds geïrriteerder, kiezen we toch meer voor onszelf in de afwegingen hoe om te gaan met de gezondheidsadviezen. We zijn het wel zat, worden er moe van...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 9. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 9.

18 april 2020

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Teksten van Dietrich Bonhoeffer hebben ons al de laatste tijd begeleid, wisten ons te raken en te troosten. Nu ben ik deze week weer een mooie tekst van hem tegen gekomen:

Een geloof dat niet hoopt, is ziek. Het is als een hongerig kind dat niet eten wil, of als iemand die moe is maar niet wil slapen. Gelooft de mens, dan hoopt hij ook. En het is geen schande te hopen, grenzeloos te hopen. Wie kan spreken over God zonder te hopen Hem eenmaal te aanschouwen? Wie kan spreken over vrede en liefde tussen mensen, zonder dat eenmaal in eeuwigheid te willen meemaken? Wie kan spreken over een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid zonder te hopen dat hij daaraan deel zal hebben?
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 8. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 8.

Overdenkingen Stille zaterdag en Pasen

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Ellende, ellende en nogmaals ellende ligt op de lippen van de bijbelse klaagliederen. Ik beveel het u, eerlijk gezegd, niet bepaald aan om Klaagliederen te lezen. Ook al is het schone poëzie, zit het boek – ook in de vertaling – meesterlijk in elkaar, het beschrijft gruwelijkheden die onder je huid gaan zitten. Maar Klaagliederen heeft natuurlijk wel een belangrijke functie in de bijbel en ook nog eens een belangrijke boodschap...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 7. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 7.

Overdenking 10 april 2020 - Witte Donderdag

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Het doet wat met je, als je alleen thuis zit op dit moment. Omdat je niet naar buiten mag of wilt, omdat je gevaar loopt om ziek te worden. Natuurlijk kun je bellen met elkaar, kaartjes schrijven, misschien zelfs skypen of facetimen. Maar dat is toch niet hetzelfde. Je mist de aanraking, de nabijheid, de geur, de aanwezigheid van iemand. Het doet wat met je, als je in quarantaine geplaatst wordt. Als je ziek bent, je ellendig voelt en ook nog weet dat je anderen kunt infecteren...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 6. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 6.

Overdenking 05 april 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Als u beschikking heef over een smartphone, heeft u misschien net als ik op uw telefoon de NOS app geïnstalleerd. Op de NOS app is het nieuws steeds te volgen. Op dit moment lees ik vaak de live blog over het Corona nieuws. Je kunt er wel stapelgek van worden. Het is op dit moment een beetje de balans zoeken tussen geïnformeerd blijven en je hoofd af en toe wat rust te gunnen...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 5. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 5.

03 april 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Het kwam voor niemand als een verrassing en toch was de persconferentie wel schrikken: nog zeker tot eind april blijven de huidige maatregelen van kracht. Er werd gewaarschuwd dat we nu maar aan het begin staan van deze tijd van isolatie. En nog meer dan dat is de dagelijkse update van cijfers rond het coronavirus schrikken. Zo veel doden, elke dag...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 4. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 4.

29 maart 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Overdenking 29 maart 2020

Psalm 130, Romeinen 8:8-11

“Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.”

We hebben uit de bijbel psalm 130 gehoord. Uit de diepte roep ik tot u, Heer.

Deze psalm, dit Bijbelse lied, wordt vaak gelezen en gehoord in deze tijd voor Pasen, de 40 dagen-tijd, ook wel de lijdenstijd genoemd. De dichter van de psalm klaagt, schreeuwt, bidt uit de diepte, vanuit een situatie die haast ondragelijk is...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 3. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 3.

26 maart 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Het is prachtig lenteweer! Als je uit de wind bent, warmt de zon al. Het staat in zo’n raar contrast met de situatie waarin we op dit moment leven. Zeker als je graag naar buiten wilt gaan, maar het niet mag of niet kan. Gelukkig kunnen velen wel in de tuin zitten of op balkon. Ik hoor van velen van u/jullie dat je in de tuin kunt werken, maar ook als je binnen bent doet de zon gewoon goed...
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 2. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 2.

21 maart 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Elke dag, wanneer ik wakker word, lijkt het in eerste instantie een gewone dag. Tot ik ineens weer besef, dat vandaag weer zo’n dag is die anders loopt dan het gewone ritme. Het gaat met mij en mijn gezin helemaal niet slecht, we zijn niet ziek, gaan gewoon voor een wandeling naar buiten, naar de winkel, hebben internet en voldoende werk om handen. En toch voelt het benauwend...
lees meer »
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 1. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 1.

18 maart 2020

Ds. Carola Dahmen

Predikant 
 Beste mensen,

Wat is het een rare tijd. Een groot deel van het openbare leven ligt stil. Ook onze kerkdiensten en samenkomsten gaan op dit moment niet door. Ook het kerkelijke leven is op dit moment anders dan normaal. Maar om het contact met u, jullie te houden en onderling van elkaar op de hoogte te blijven, stuur ik de komende weken nieuwsbrieven waarvan deze de eerste is...
lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 04-12-2022 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Pieter van der Woel uit Heiloo.
meer details

 
Digitale Kerkdienst
27-11-2022

Ds. Sieb Lanser uit Amstelveen.
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten

  
   
     November 2022


Deadline volgend nummer:
30-11-2022, 12:00 uur.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.