Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Vanaf 7 maart weer kerkdiensten in de Grote Kerk!
 
 
Protestantse Gemeente Oostzaan

Protestantse Gemeente Oostzaan
Postbus 44
1510 AA Oostzaan

  

    075-6842765 
   

bij geen gehoor bellen met: 

06-23681030

  info@pknoostzaan.nl

  NL32RABO 0373 709 439
 
Welkom op de homepage: pknoostzaan.nl Welkom op de homepage: pknoostzaan.nl

Op deze pagina vindt u alle nieuws binnen onze gemeente.
Informatie bestemd voor deze website kan worden aanleverd via de redactie van kerkbuurten op het onderstaand e-mailadres.

  kerkbuurten@pknoostzaan.nl    

Reacties over de website kunt u melden via het e-mailadres van de webmaster.

  webmaster@pknoostzaan.nl
 
Predikant [Vacant] Predikant [Vacant]
 
Voor begrafenissen kunt u contact opnemen met

Dhr. J. (Jaap) Dral.

  06-23681030.

  info@pknoostzaan.nl
 
 
Nieuw rooster ambtsdragers / vrijwilligers etc. Nieuw rooster ambtsdragers / vrijwilligers etc.

Op deze website staat in het menu onder kerkdiensten het ROOSTER voor de voorgangers, ambtsdragers, organisten en vrijwilligers.Om wijzigingen in dit rooster snel te kunnen verwerken hebben we een e-mailadres opengesteld, te weten:

  rooster@pknoostzaan.nl

Ook kunt u zich op bovenstaand e-mailadres opgeven om de roosterwijzigingen automatisch naar uw opgegeven e-mailadres verzonden te krijgen.

De webmaster zorgt dan voor het actuele overzicht van dit rooster op onze website.

De webmaster.
 
30 mei 2021 Gezamenlijke kerkdienst in de Zaanstreek. 30 mei 2021 Gezamenlijke kerkdienst in de Zaanstreek.Op zondag 30 mei 2021 is er een gezamenlijke kerkdienst van alle protestantse gemeenten in de Zaanstreek. Deze begint om 10.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. In dit coronajaar waren de meeste Zaanse kerken gesloten voor bezoekers. Nu gaan ze langzamerhand open voor een beperkt aantal mensen. Een gezamenlijke dienst in één kerk met mensen uit alle protestantse gemeenten uit de Zaanstreek zit er nog niet in. Om toch gezamenlijk te vieren vindt de kerkdienst dit jaar op meerdere locaties plaats. Dus in Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormer, Wormerveer, Zaandam, Zaandijk en Oostzaan. Het bijzondere is dat de dominee’s, organisten en zangers op pad gaan om in de kerk van een andere gemeente de kerkdienst te verzorgen. Daarbij hebben zij wel afgesproken dat op deze zondag overal dezelfde bijbeltekst klinkt. Dat is het verhaal van Abraham die bezoek krijgt van drie engelen. De kunstenaar Marc Chagall heeft hier een prachtig schilderij van gemaakt. In alle kerken zullen ook dezelfde liederen gezongen worden. Door deze teksten, beelden en liederen zijn mensen uit de hele Zaanstreek met elkaar verbonden. 

Meer informatie: ds. Christiaan Ravensbergen (06-38545779, predikant@pknwormerveer.nl).


    Marc Chagall, Abraham en de drie engelen (Musée Chagall, Nice)
 

 
Afscheidsdienst ds Carola Dahmen op zondag 2 mei 2021 Afscheidsdienst ds Carola Dahmen op zondag 2 mei 2021

Op zondag 02 mei 2021 om 10.00 en 15.00 uur nam ds. Carola Dahmen afscheid van de gemeente PKN Oostzaan. ' s Ochtends was de dienst bestemd voor de gemeenteleden en 's Middags voor de directe collega's en medewerkers van Carola.
 
In deze bijzondere diensten mochten keken we terug naar de tijd van bijna drie jaar dat Carola Dahmen predikant mocht zijn van onze gemeente. Je hebt veel mooie en succesvolle initiatieven gebracht in onze gemeente. Je hebt veel georganiseerd en bedacht. Je hebt leven in onze brouwerij gebracht.

Na deze mooie woorden van Ids, werd daarna op gepaste wijze afscheid van Carola en Frederik genomen.

Een verslag van deze afscheidsdiensten kunt u later lezen in Kerkbuurten.
Foto's van deze afscheidsdiensten zijn nu al te zien in de foto-albums op deze site.

Klik hier voor de foto's van de ochtenddienst en hier voor de foto's van de middagdienst.

 
Laatste nieuwsbrief van ds. Carola Dahmen. Laatste nieuwsbrief van ds. Carola Dahmen.

28 april 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant 


“Gij levende, eerste en laatste
Moeder, Vader, God, onspreekbaar
Boven onze woorden uit:
Zegen uw mensen die hier nu zijn
En al uw mensen waar ook ter wereld
Doe lichten over ons uw Aangezicht
En geef ons vrede.” (Huub Oosterhuis bij Numeri 6:22-27)

Beste mensen,

Dit is de laatste nieuwsbrief die ik aan jullie stuur. Aanstaande zondag, 2 mei, neem ik afscheid als predikant van de Grote Kerk in Oostzaan. Jullie weten al een tijdje dat ik naar het hoge noorden vertrek en ook voor mij voelde 2 mei de hele tijd nog ver weg, maar ineens is het dan zover. En dat is best gek. 

De afgelopen tijd heb ik zoveel mogelijk afscheid van jullie individueel genomen. Helaas niet iedereen met wie ik in Oostzaan kennis heb gemaakt, maar toch heb ik de afgelopen weken heel veel mensen gesproken/gemaild/geappt. Op die manier echt even stil staan om afscheid van elkaar te nemen vond ik heel waardevol. En zondag hoop ik ook de meeste van jullie nog te zien en misschien nog even te spreken. We lezen zondag een stukje uit het verhaal van Abraham (en Sara!). Een verhaal van op weg gaan, van zegen, ook van teleurstelling en verwarring. Een verhaal dat zo menselijk is, zo rijk aan inzichten, gevoelens en gedachten, dat we ons nog steeds in de verhalen van Abraham kunnen herkennen, dat we nog steeds deze verhalen als verhalen voor ons kunnen lezen. Verhalen, woorden die ons tot zegen mogen zijn. Zegen, dat is ook wat ik jullie allen toewens. In de woorden van Huub Oosterhuis (naar die klassieke Aaronitische zegen uit Numeri), zegen en vrede, voor al die mensen, hier en overal ter wereld. Waar jij ook bent in je leven, dat het licht van Gods Aangezicht over jou mag schijnen!

Je hebt het misschien in het kerkblad gelezen: er zijn zondag twee diensten, twee keer het verhaal van Abraham. Gewoon om 10 uur in de ochtend en ’s middags om 15 uur. Dit hebben we zo gedaan om het aantal mensen te spreiden, omdat we natuurlijk nog steeds met de corona-maatregelen te maken hebben en de groep die bij elkaar komt niet te groot mag zijn. De dienst ’s ochtends is met name bedoeld voor gemeenteleden, bij de dienst ’s middags zijn met name collega’s en mensen aanwezig met wie ik de afgelopen drie jaar als predikant heb samengewerkt. 

Wellicht zijn er een paar mensen onder jullie die ’s ochtends niet kunnen of die net zo graag in de middag willen komen. We hebben ’s middags nog ruimte voor een aantal mensen, dus als je graag ’s middags wilt komen ben je van harte welkom! Als je naar de dienst om 15 uur komt, graag aanmelden bij Frieda Flens (scriba@pknoostzaan.nl) of bij mij (per e-mail of bellen 0621286446). Als je ’s ochtends komt, hoef je je niet aan te melden.

Met een hartelijke groet,

..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 

Postbus 44
1510 AA Oostzaan 

 

Dit is jaargang 2, nr. 12  - 28 april 2021). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl 
of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

 
Wat is er toch met de kerkklok?

Wat is er toch met de kerkklok?

maandag 12 april 2021 

​​
OOSTZAAN – Het geluid van de historische Grote Kerk in Oostzaan roept naast thuiskomen ook nostalgie op. Aan het begin van de corona-epidemie vond de PKN het zelfs nodig om elke de woensdag de klok te luiden als hart onder de riem voor alle getroffenen, heel de wereld dus. Dus dan klonk er twee keer per week de oproep tot saamhorigheid.


Op de een of andere manier werd de woensdag afgeschaft en nu is het luiden van de klok ook op zondag afgeschaft. Al weken, terwijl de kerkdiensten gewoon weer doorgaan, is er van enig klokgeluid geen sprake. Niet voor de zondagdienst, niet voor Goede Vrijdag en niet voor Pasen.

Is de saamhorigheid en barmhartigheid omgeslagen in desinteresse of is het wellicht te veel moeite om even de knop aan te zetten om de klok te activeren? Het is in ieder geval zo dat naast de kerkgemeenschap ook de bewoners van het prachtige dorp Oostzaan het luiden van de klok node missen. Misschien is het dus een idee om het luiden van de klok te hervatten, dus terug naar de traditie die al honderden jaren het uitgangspunt was. En, voor degenen die menen dat de klok defect is, daar is geen sprake van. Want de buitendienst van de gemeente luidt de klok wel bij begrafenissen.  GvD.

 
Classis Noord Holland - E-flits

Classis Noord Holland - E-flits

Een nieuw jaar begint met een nieuwe service.
Als breed moderamen zijn we ons er van bewust
dat in een grote classis communicatie essentieel is.

Daarom zal ik, ds. Peter Verhoeff, als classispredikant elke maand een kort overzicht geven van activiteiten in en voor classis en regio. Om het overzichtelijk te houden: maximaal 7 onderwerpen, maximaal enkele zinnen per onderwerp. Is er meer informatie, dan wordt daarnaar verwezen met een link. We hopen daarmee de basis te leggen voor een goede onderlinge communicatie.

Er is een nieuwe uitgave van de E-flits verschenen:
E-flits - jaargang 3, nr. 4 (april 2021).


Druk hier om naar de uitgave te gaan.

ds. Peter Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland
  p.verhoeff@protestantsekerk.nl
 
Paasattentie van Joannie Kraamer Paasattentie van Joannie Kraamer

Tijdens de bijzondere kerkdienst op 1e paasdag, kregen alle kerkgangers een leuke paasattentie van Joannie Kraamer,
met als tekst:

Juicht
wees BLIJ
en houdt
MOED
de
ZOON van GOD
is
OPGESTAAN
en heeft je
LIEF.
 
Bevestiging diaken tijdens kerkdienst 1e paasdag Bevestiging diaken tijdens kerkdienst 1e paasdag

Op zondag 04 april 2021 werd tijdens een bijzondere kerkdienst op 1e paasdag, mevr. Jans Bosschieter als diaken bevestigd.

Deze bijzondere kerkdienst werd met een extra muzikaal onthaal, door trompetspel van Rob Bekebrede uitgevoerd. 

Foto's van deze dienst, gemaakt door Ids Algera,  zijn te zien in ons fotoalbum van deze site of via deze link.

Namens PR-Groep:
Frieda, Erik en Wietske.
 
Afscheidsdienst ds. Rainer Wahl Afscheidsdienst ds. Rainer Wahl

Op zondag 28 maart nam ds. Rainer Wahl tijdens een eredienst afscheid als predikant.

Deze dienst werd gehouden in de Zendingskerk te Ermelo.

U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via deze link.

Wilt u een kaartje sturen, stuur dan een mail naar kerkbuurten@pknoostzaan.nl dan krijgt u de adresgegevens teruggemaild.

Frieda, Erik en Wietske.
 
De Grote Kerk van Oostzaan staat open voor alle dorpelingen

De Grote Kerk van Oostzaan staat open voor alle dorpelingen


lees meer »
 
Mededeling van de predikant Ds. Carola Dahmen. Mededeling van de predikant Ds. Carola Dahmen.

7 maart 2021,

Ds. Carola Dahmen
Predikant Beste mensen,

Zoals jullie zullen weten is er een beroepingsprocedure gaande geweest en die inmiddels is afgerond:de Protestantse Gemeente van Boornbergum-Kortehemmen heeft een beroep op me uitgebracht en dat beroep heb ik aangenomen.

Ik kan me heel goed voorstellen dat velen hierover teleurgesteld zijn of misschien zelfs boos of verdrietig of wat dan ook. Ik ben nog niet zo lang in Oostzaan predikant, ook nog in zo'n moeilijke tijd, dus dit komt voor velen als verrassing. Ik wil daarom ook iets meer over het waarom zeggen.

Mijn man Frederik heeft, zoals zo velen, het afgelopen jaar zakelijk gezien veel last gehad van Corona. Veel opdrachten zijn weggevallen. Maar met een trainingscentrum in Drachten, waar hij al jarenlang als trainer komt, zijn de zakelijke contacten goed gebleven. Ook na corona zal hij daarom vaak in Drachten werken. Nu is Purmerend Drachten op zich wel te rijden, het is ruim 1,5 uur. Maar prettig is het niet. Niet voor Frederik, want die zit dan 5 dagen per week 3 uur per dag in de auto. Niet voor Francisca die haar vader dan onder de week praktisch niet ziet. En zeker ook niet voor mij, want ik moet dan alles thuis draaiende houden en dat is zwaar (en koken is zeker iets dat je beter niet aan mij overlaat). Dat is één reden.

Er is nog een andere reden waar ik open over wil zijn. Mijn werk in Oostzaan heb ik de laatste tijd als steeds moeilijker ervaren. Dat komt door de context, door problemen en uitdagingen van de gemeente. Elke gemeente heeft zo z'n eigen aandachtspunten en ik merkte dat ik steeds meer verlangde naar een kleinere gemeente. Een kleiner dorp, een andere context.

De gemeente Boornbergum-Kortehemmen, in Friesland, heel dicht bij Drachten, maar ook echt een klein dorp, is zo'n gemeente die op mijn pad kwam. Heel lang heb ik getwijfeld of ik op de advertentie zou reageren omdat ik nog niet zo lang in Oostzaan ben. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen omdat ik verlang naar een plaats die beter bij mij past bij wie ik nu ben: als predikant, als moeder, als onderzoeker, als Carola op dit punt in mijn leven. Ik denk dat zo’n keuze voor mijzelf uiteindelijk ook jullie als gemeente ten goede komt. Voor mij heeft dit met roeping te maken: met alle beperkingen die we als mensen hebben de weg kiezen die het beste lijkt in het vertrouwen dat die weg goed zal zijn.

Wanneer gaat het allemaal gebeuren. Er is nog geen datum vastgesteld, maar je moet ervan uitgaan dat ik ergens na Pasen en voor de zomer afscheid van jullie ga nemen.

Ik hoop dat we op een goede manier afscheid van elkaar kunnen nemen, ook al is het in een nare tijd, is er misschien teleurstelling over hoe snel ik wegga. Dat vraagt wel wat van ons. Van jullie en van mij. Ik denk wat ervoor nodig is, is om naar datgene te kijken waar we dankbaar voor zijn in de tijd die we hier met elkaar zijn opgetrokken. Ik denk dan bijvoorbeeld met dankbaarheid aan alle mensen die me in het vertrouwen hebben genomen. Ik denk aan de leerhuisavonden, aan mooie kerkdiensten, aan de cantorij met wie ik graag samen heb gewerkt. Ik denk aan mooie initiatieven, goede samenwerkingen. Nou er is zoveel meer. Daar zal ik nog een keer meer over zeggen. En wellicht dat jullie zo ook naar de afgelopen drie jaar kunnen kijken. Dat we goed afscheid van elkaar kunnen nemen, elkaar een zegen voor de toekomst toewensen. Dat was mijn mededeling...

Ik wens jullie een gezegende zondag toe!

Met een hartelijke groet,

..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 

Postbus 44
1510 AA Oostzaan 

 

 

 
De zondagse kerkdiensten zijn weer begonnen. De zondagse kerkdiensten zijn weer begonnen.

Vanaf zondag 7 maart zijn er weer kerkdiensten in de Grote Kerk in Oostzaan. Meer dan drie maanden was er geen kerkdienst, alleen online en via de radio, maar vanaf 7 maart kunnen we weer bij elkaar komen om samen te bidden, stil te zijn, na te denken over geloof, samen te vieren.

We moeten ons wel aan de voorschriften houden voor kerkdiensten. Zo mag er bijvoorbeeld niet gezongen worden, geen handen schudden, niet dicht bij elkaar komen om lekker bij te kletsen, geen koffie drinken na de dienst en we moeten (als we niet tot hetzelfde huishouden horen) wel minstens 1,5 m van elkaar af zitten. Er wordt voor frisse lucht en desinfectie gezorgd. Het moet veilig zijn en we nemen geen risico.
Daarom bent u allen weer van harte welkom!

Hieronder de foto's van de kerkdienst in de grote kerk te Oostzaan op 07 maart 2021.

Met een hartelijke groet,
.....................................................................................
Ids Algera
Technisch voorzitter kerkenraad
Protestantse Gemeente Oostzaan


 
 
Leren in de Grote Kerk te Oostzaan Leren in de Grote Kerk te Oostzaan


Vanaf maandag 1 maart kunnen leerlingen van het voortgezet en hoger onderwijs tijdelijk een studieplek krijgen in de Grote Kerk in Oostzaan.

Een groep oud-docenten, leden van ‘Vrienden van de Grote Kerk’ hebben samen met de Protestantse Kerk, dit initiatief genomen.

De kerk is sinds 1760 in gebruik, maar staat nu al maanden zo goed als leeg.

Volgens de initiatiefnemers ontregelt corona het leven van veel leerlingen sinds maart 2020, “best leuk in het begin, zo langzamerhand knap vervelend wanneer de lessen alleen maar online gegeven worden.”

Het missen van sociaal contact en het ontbreken van regelmaat leidt tot matige resultaten en studievertraging. Daar willen Owen de Dood, Ton Senf, Saskia Kemperman, Eelco Taams, Jaap de Dood, Cees Oussoren en Mimmo Jacobs wat aan doen:

“Wij gaan samen met studenten de kachels en de lampen aan doen. We zetten koffie en thee en nodigen jullie uit om bij ons te komen studeren gedurende vijf dagen per week. En indien gewenst, zorgen wij voor studie begeleiding en een luisterend oor.”

Reserveren kan via Whatsapp: 0633908809 of mail lerenindekerk@gmail.com. Vermeld in het bericht of je in de ochtend of middag wil reserveren en vermeld achternaam en initialen.

Openingstijden 9.00-16.00 uur. Dagdelen opgedeeld van 9.00 tot 12.00 en 12.30 tot 16.00.

De kerk is Coronaproof ingericht op basis van de protocollen voor noodopvang. In de Kerk is wifi, leerlingen en studenten zorgen zelf voor een laptop of iPad.

Het project “leren in de kerk” voor jongeren is in overleg met de gemeente Oostzaan ontwikkeld. De kosten moeten worden gedekt door sponsoring, donaties en subsidies.

Namens de St. Vrienden van de Grote Kerk 
Owen de Dood

 
Donaties aan de Voedselbank Donaties aan de Voedselbank

De diaconie heeft kort geleden donaties gedaan aan de Voedselbank.

Inmiddels maken ruim 700 huishoudens in de Zaanstreek en ruim 400 huishoudens in Amsterdam-Noord per week gebruik van de Voedselbank.


Ze hebben een tekort aan brood en aan bijvoorbeeld vis en vlees in blik. Het valt niet mee voor ze, soms is er te weinig eten. Naast de stortingen van de diaconie doen we een beroep aan onze gemeensteleden, om de Voedselbank een hart onder de riem te steken.

U kunt de Voedselbank Amsterdam-Noord steunen door uw gift te storten op:
NL12INGB0004524563
t.n.v. Stichting Steunfonds Nieuwendammerham te Amsterdam

U kunt de Voedselbank Zaanstreek steunen door uw gift te storten op:
NL46INGB0000015100
t.n.v. Stichting Voedselbank Zaanstreek te Assendelft. 


Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vanaf 5 juli 2020 staat de mand voor de voedselbank weer vooraan in de kerk!
 
GEEN Inloopochtend in de Grote Kerk! GEEN Inloopochtend in de Grote Kerk!

De reguliere inloop van de vrijdagochtend in de Grote Kerk te Oostzaan kan door maatregelen met betrekking tot het coronavirus geen doorgang vinden.
Graag uw begrip hiervoor.

De Protestantse Gemeente Oostzaan
 
 
 
Fotoreportage van de kerk, de vrijwilligers en de activiteiten Fotoreportage van de kerk, de vrijwilligers en de activiteiten

De Grote Kerk in Oostzaan heeft mij, Anne Marie Ostendorf, gevraagd om een portret te maken van de kerk, de vrijwilligers en de activiteiten. Dat doe ik natuurlijk graag!

Ik zal me kort voorstellen: Ik ben moeder van drie prachtige zonen en alweer 20 jaar woonachtig in Oostzaan. Oorspronkelijk kom ik uit Veenendaal en via Amsterdam en Aalsmeer ben ik voor de liefde in Oostzaan terechtgekomen. Na dertig jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, heb ik in 2018 de stap gezet om als fotograaf aan de slag te gaan. Deze stap heeft mij de afgelopen anderhalf jaar al veel gebracht, ik voel me vrij en ik ben heerlijk creatief bezig. Ik maak voornamelijk portretten, daarnaast fotografeer ik graag de natuur in alle facetten.

U zult mij regelmatig tegenkomen in en rond de kerk. We hebben afgesproken, dat ik zal proberen van u als vrijwilliger in de kerk een mooi portret te maken!

Misschien wilt u er vast over nadenken welke plek, welk voorwerp of welke activiteit voor u belangrijk is, zodat we samen een mooi beeld van u kunnen neerzetten. Het is de bedoeling dat een compleet beeldverhaal wordt verteld over de kerk, de activiteiten en de vrijwilligers en dat we daar niet alleen een mooie fotoserie van maken voor het BJC maar ook een fotoboek met mooie herinneringen!

Als u niet gefotografeerd wilt worden, dan kunt u dat natuurlijk melden. De foto’s worden uitsluitend gebruikt door en voor de kerk zelf!        

Anne Marie Ostendorf.

Op www.fotografievanannemarie.nl vindt u meer over mijn werk als fotograaf.
 
Kinderkoor Kinderkoor

Al sinds 2006 heeft de Grote Kerk een kinderkoor waar kinderen al die jaren lang met plezier allerlei liedjes zingen. Het kinderkoor werkt regelmatig mee aan kerkdiensten en kinderdiensten in de Grote Kerk en soms ook in andere kerken. Ook wordt het kinderkoor wel uitgenodigd om te zingen op de kerstmarkt in Oostzaan of bij een activiteit in de CBS De Korenaar.

Veel mensen weten dat kinderen het heel leuk vinden om te zingen maar veel minder mensen weten dat het ook heel gezond is om te zingen. Behalve de gunstige uitwerking van het goed ademhalen op de gezondheid heeft zingen ook een positieve uitwerking op de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen zo vertelt ook prof. dr. Erik Scherder regelmatig op TV.

Elke vrijdagavond, behalve natuurlijk in vakanties, van kwart over zeven tot kwart voor acht zingt het kinderkoor van de Grote Kerk in het Bartel Jacobs Centrum naast de kerk. De kinderen zingen dan liedjes ter voorbereiding van een medewerking in de kerk of ergens anders of gewoon liedjes die ze leuk vinden.

Kosten zijn er aan het zingen niet verbonden en er is een “oudercrèche” met koffie en thee voor hen die even willen blijven wachten.

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom.

Koos Lith,
koorleider van het kinderkoor van de Grote Kerk.
 
[Beleids] Plan 20-25 van de Protestantse Gemeente Oostzaan

[Beleids] Plan 20-25 van de Protestantse Gemeente Oostzaan

Plan 20-25 bouwt voort op ons Plan 15-19 dat als thema had “Kerk in Dorp, Dorp in Kerk”, Werken aan een plaats en een gemeenschap voor de ontmoeting met God en met elkaar.”

Dat plan heeft goed gewerkt en wij staan nog steeds achter het doel en de inhoud ervan. Dat plan is tot stand gekomen met een zo breed mogelijke basis en een zo groot mogelijk draagvlak. De ervaringen en ideeën van betrokken mensen uit de breedte van onze gemeente èn van het dorp als geheel zijn er van meet af aan bij betrokken. Bij het maken van Plan 20-25 baseren wij ons hier mede op, maar ook op gesprekken met Oostzaners over de toekomst van onze kerk en op de gesprekken tijdens de startzondag, beide in de zomer van 2019.

Plan 20-25 is opgezet vanuit de verschillende aandachtsgebieden waarop wij ons als gemeente willen laten zien. Deze aandachtsgebieden gaan over de grenzen van de verschillende ambten en colleges heen. Daarom hebben we ook geen beleidsplan gebaseerd op de bestaande colleges.

We bieden Plan 20-25 hierbij integraal aan iedereen in onze gemeente aan.

In de komende kerkbuurten (van december - januari), maar ook digitaal op onze site.

Ga naar de beleidsplan-pagina op onze site, of gebruik deze link.

Als er nog suggesties zijn voor onderwerpen of acties dan houden we ons hiervoor van harte aanbevolen.

Kerkenraad (Technisch Voorzitter)
 

Dhr. I. (Ids) Algera.

  voorzitter@pknoostzaan.nl
 
Agenda Witte Kerkje Agenda Witte Kerkje

De Grote Kerk en het Witte Kerkje zijn twee kleine groepen in Oostzaan met eenzelfde doel.

We kijken uit naar het proces om meer te kijken naar wat ons bindt dan wat ons scheidt.

Om dit kracht bij te zetten hebben we op onze website ruimte gemaakt om de activiteiten in en rondom het Witte Kerkje te publiceren.

In het menu van onze site staat onder onze agenda ook de agenda van het Witte Kerkje.

De PR-commissie.
 
Website grotekerkoostzaan.nl ook bereikbaar via pknoostzaan.nl Website grotekerkoostzaan.nl ook bereikbaar via pknoostzaan.nl


Onze website grotekerkoostzaan.nl is sinds 01 december 2018 ook te benaderen via het nieuwe webadres: pknoostzaan.nl

Beide websites geven exact dezelfde informatie. De tweede naam is gekozen om de website van onze gemeente nog beter te laten aansluiten bij de overige websites van de PKN gemeenten. Natuurlijk blijft de website grotekerkoostzaan.nl gewoon bestaan.

De webmaster.

 
AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

In verband met de Wet op Algemene Verordening Gegevensbescherming is een "Privacyverklaring" opgesteld. 

Hierin staat omschreven hoe wij als Protestantse Gemeente Oostzaan omgaan met uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.

Er wordt uitleg gegeven over welke soort persoonsgegevens het gaat, waarvoor deze persoonsgegevens binnen de kerk worden gebruikt en hoe u uw gegevens kunt inzien, laten wijzigen, of een verzoek kan doen om deze gegevens te laten verwijderen. 

Uitgangspunt is dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en vaker toestemming zullen vragen voor het gebruik van deze gegevens voor het kerkblad kerkbuurten, de websites: www.grotekerkoostzaan.nl en www.pknoostzaan.nl en tevens voor de andere diensten binnen de Protestantse Gemeente Oostzaan. 

De webmaster.
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 01-08-2021 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Marianne van Amerongen.
meer details

 
Digitale Kerkdienst
11-07-2021

Ds. Klaas Holwerda
 
 
12e Nieuwsbrief in 2021
PG Oostzaan

  
    28 april 2021
 
 
Kerkbuurten

  
   Juli / Aug 2021
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.