Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Verpleeghuis plan Verpleeghuis plan
Het was 1930 en bij beide huisartsen, dokter Taams en dokter Thorbecke leefden er plannen om een Vereniging op te richten teneinde alleenstaande ouderen en zieken onderdak te geven in het Weeshuis. In de vergadering op 7 maart van het Weeshuisbestuur deelde de Secretaris mee dat hij bezoek had gehad van Dokter Taams, die de plannen nader kwam uiteenzetten. Dokter Taams stelde zich voor naast onderdak voor ouden van dagen, ook verpleging voor zieken te verbinden. Alle Oostzaners zouden lid moeten worden van de Vereniging, zodat bij een contributie van 2 cent per week ongeveer fl. 80,- zou binnenkomen. Een begroting had hij echter nog niet.

In overleg met het College van Burgemeester en Wethouders zou een vergadering uitgeschreven worden op maandag 10 maart in het Gemeentehuis. Om persoonlijke redenen wilde dokter Taams de Diakenen en het Bestuur van 'Het Witte Kruis' niet uitnodigen; iets waarmee de Secretaris het niet eens was. Toen verscheen dokter Taams in de vergadering, dit ter voorbereiding van het gesprek van die aanstaande maandag. Taams vertelde dat beide dokters naar Krommenie en Koog Zaandijk zijn geweest om de verpleeghuizen eens in ogenschouw te nemen. Ook hadden beide dokters het Weeshuis van binnen bekeken en vonden dat hierin voldoende ruimte was voor het gestelde doel. Alleen zou aan de te gebruiken ruimtes heel wat opgeknapt moeten worden.

Zij dachten dan de beschikking te hebben over de gehele Noordervleugel met de woonkamer en hal. De Noordervleugel zou in dat geval een ziekenverblijf en voor Ouden van Dagen moeten worden en de woonkamer zou als wachtkamer en conversatiezaal gebruikt kunnen worden. Er bleef voor eventuele wezen - het was tenslotte een huis voor wezen - nog wel ruimte voldoende over.

Beide dokters gingen er van uit dat de kosten van de verbouwing door het Weeshuis zouden worden gedragen en dat, gegeven het belang voor de Oostzaanse gemeenschap, werkzaamheden door vaklieden gratis zou zijn. De vraag was wat de huurprijs zou zijn die het Weeshuisbestuur zou vragen. Dat kon de secretaris op dat moment niet zeggen.

Verder dacht de huisarts aan een deskundige verpleegster en een paar leerling verpleegsters. Een ander punt van bespreking zou de verwarming vormen waaromtrent de dokter zich voorgesteld had het gebouw van een centrale verwarming te voorzien. Indien Regenten met het plan instemden wilde de dokter dat we vóór Zondag aanstaande reeds onze mening aan de Kerkenraad kenbaar zouden maken, doch de Secretaris zei dat hier voor de volgende vergadering niet aan te denken was. Hierna vertrok dokter Taams uit de vergadering. Het plan om het Weeshuis te gebruiken voor zorg aan ouderen ging uiteindelijk niet door. Er werd een nieuw gebouw neergezet aan het Zuideinde : Ons Verpleeghuis, thans Medisch Centrum de Kolk.
terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.