Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Vanaf 25/9 weer koffiedrinken na de kerkdienst!
 
 
Uitvoering Onderhoudsplan Kerk 2015-2020 Uitvoering Onderhoudsplan Kerk 2015-2020
De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan voor onze kerk is nagenoeg gereed. Dit plan voorzag in diverse herstelwerkzaamheden aan onze kerk met als belangrijkste onderdeel het herstel van het kerkdak.
De werkzaamheden aan het dak zijn klaar. Een aantal andere herstelwerkzaamheden is bijna afgerond. Dit betekent dat begin maart 2017 ons kerkgebouw geheel gerestaureerd is. Dat is iets later dan we verwacht hadden. De vertraging is enerzijds veroorzaakt door de uitloop van verschillende werkzaamheden en anderzijds onverwachte winterse omstandigheden waardoor er niet op de steigers gewerkt kon worden.
 

Wat is er in de afgelopen maanden zoal gebeurd met het kerkgebouw?

In de eerste plaats zijn alle (!) 17.000 dakpannen stuk voor stuk bekeken of ze nog in goede staat verkeerden en als dat zo was, zijn ze gereinigd en weer teruggelegd op het dak. De afgekeurde dakpannen werden vervangen door nieuwe (oude) pannen van dezelfde soort. Gelukkig kon de aannemer nog een partij dakpannen vinden die aan de gestelde eisen voldeed.
In totaal zijn er circa 7.000 dakpannen vervangen. Vervolgens zijn de slechte delen van het dakbeschot en de tengels vervangen en opnieuw vastgezet. De pannen zijn met nieuwe haken vastgemaakt.

Daarnaast zijn er nog  enkele andere herstelwerkzaamheden uitgevoerd zoals de vervanging van het voetlood, schilderwerk aan de gietijzeren ramen, hertstel van de deuren aan de zuidzijde en het stookhok en voeg- en metselwerkzaamheden op diverse plaatsen rondom de kerk.
 

De totale kosten worden op dit moment geschat op circa € 290.000, -. De verwachting is dat het eindbedrag niet hoger zal uitvallen. Dit bedrag hoeft niet geheel door onze kerkelijke gemeente te worden opgebracht.
Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een subsidie verstrekt van € 76.000, - en de Provincie Noord-Holland heeft een subsidie verstrekt van € 73.000, -.Dit betekent dat de kerkelijke gemeente en de Stichting Vrienden van de Grote kerk samen
€ 140.000, - heeft moeten financieren.
Mede dankzij de opbrengst van donaties, van acties van de Vrienden van de Grote Kerk en van de bijdrage van de Korenaar kan dit bedrag uit eigen middelen worden opgebracht.Over de uitvoering van de werkzaamheden door de verschillende aannemers zijn wij zeer tevreden. Het gebouw heeft een mooie facelift gekregen. Ook de toren, eigendom van de gemeente Oostzaan, heeft een onderhoudsbeurt gehad en ziet er weer prachtig uit.

Dankzij de inzet van velen en de financiële bijdragen van de inwoners van Oostzaan kan het gezichtsbepalende kerkgebouw van ons dorp weer jaren mee.

 Roel Dijkema
terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Gerdien Neels uit Amsterdam.
meer details

 
Agenda Grote Kerk


20-10-2021 om
10.00 uur
 

Maandelijkse
koffieochtend BJC!

 
 
Digitale Kerkdienst
17-10-2021

Mw. Hetty van Galen uit Amsterdam
 
 
Kerkbuurten

  
   
    Oktober 2021

 
 
Vrienden van de


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.