Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Vanaf 25/9 weer koffiedrinken na de kerkdienst!
 
 
Uit de kerkenraad 21 juni 2018 Uit de kerkenraad 21 juni 2018
Allereerst werd kennisgemaakt met onze nieuwe dominee Carola Dahmen die voor de eerste maal onze kerkenraadsvergadering als predikant bijwoonde. Er is gesproken over de aard van de werkzaamheden die Carola gaat verrichten en over de arbeidsrechtelijke verhouding die ontstaat tussen de gemeente en de predikant over de wijze waarop een ander wordt uitgewerkt. Verder is over en weer uitgebreid kennisgemaakt met Carola.

Vervolgens is gesproken met de PR-commissie van de kerk: Frieda Flens, Wietske Bosschieter en Erik H@nkes. Zij maken Kerkbuurten en houden de website actueel. Kerkbuurten ziet er altijd fantastisch en goed verzorgd uit met leesbare inhoud, waarmede correct informatie wordt verstrekt over de kerkelijke gemeente. Zo ook de website.
Wel sprak de commissie haar zorgen uit over het aanleveren van kopij dat vaak op het laatste moment plaatsvindt. De kerkenraad denkt dat het een blijvend probleem is maar dat we daar doorlopend aandacht aan moeten schenken om er voor te zorgen dat de kopij tijdig beschikbaar komt voor de redactie.
Erik die zich vooral bezighoudt met de website en met het actueel houden van de website, is van mening dat de informatie op de website doorlopend actueel moet zijn. De kerkenraad en de andere vrijwilligers zouden wat sneller informatie moeten aanleveren. Daar moeten we allemaal voor zorgen, en de kerkenraad zal daar blijvend aandacht aan geven.

Erik heeft zich ook verdiept in het privacy-beleid dat geldt voor de kerkelijke gemeente Oostzaan en voor de website, ook op dat punt zijn we zover dat de kerkelijke gemeente correct handelt en geen problemen zal ontmoeten.

Er is gesproken over het rooster voor de kerkdiensten en het gebruik van de kerk. Alle onderdelen zijn voor de komende periode ingevuld; de nodige afspraken zijn daarvoor gemaakt. Een oplossing na het vertrek van de interim-predikant: Mirjam de Rijk zal voorlopig het preekregelen overnemen. Duidelijk is dat gezocht moet worden binnen en buiten de kerkelijke gemeente, naar meer vrijwilligers die betrokken willen worden bij uitvoerende werkzaamheden en bij het beheer van het kerkgebouw.
Het aantal medewerkers moet groter worden. Ook dat heeft de aandacht van de kerkenraad.

Bij het laatste agendapunt zijn zaken behandeld over het moderamen, het pastoraat, het jeugdwerk, de diaconie, de kerkrentmeesters en de BJC-commissie. Alle actuele problemen zijn besproken waar nodig zijn beslissing genomen om te zorgen dat de komende periode alle zaken goed worden behandeld.
Tot slot is afscheid genomen van onze interim-predikant ds. Abeltje Hoogenkamp met wie wij een bijzonder goede tijd hebben doorgebracht. We zijn haar erg dankbaar voor de pastorale ondersteuning en voor de kerkordelijke begeleiding waarvoor zij heeft gezorgd. Het bleek dat we daar als gemeente wel behoefte aan hadden nadat onze laatste dominee geruime tijd daarvoor was vertrokken.

Om de komst van Carola , het afscheid van Abeltje en vanwege de laatste vergadering van het seizoen is de vergadering op feestelijke wijze afgesloten.

Jaap de Dood
terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Gerdien Neels uit Amsterdam.
meer details

 
Agenda Grote Kerk


20-10-2021 om
10.00 uur
 

Maandelijkse
koffieochtend BJC!

 
 
Digitale Kerkdienst
17-10-2021

Mw. Hetty van Galen uit Amsterdam
 
 
Kerkbuurten

  
   
    Oktober 2021

 
 
Vrienden van de


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.