Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Onderzoek naar verbondenheid in de kerk Onderzoek naar verbondenheid in de kerk


Beste bezoeker,

Mijn naam is Marcel den Dulk en ik ben kerkmusicus (pianist en organist) en dirigent. In mijn werk breng ik graag mensen bij elkaar rondom muziek. Om nog meer inzicht te krijgen in wat mensen samenbindt (en wat hen daarvan kan weerhouden), heb ik mij middels een aanvullende studie verder verdiept in de organisatie-psychologie. In het kader van het afstudeertraject voor deze studie doe ik momenteel onderzoek naar onderlinge verbondenheid in de kerk.

Ik wil met mijn onderzoek het inzicht vergroten in kansen en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan gemeenteopbouw, waarbij ik denk dat behalve voor muziek ook vele andere factoren een belangrijke rol kunnen spelen. De omstandigheden van deze coronatijd heeft veel contacten tussen mensen moeilijker en minder vanzelfsprekend gemaakt. Dit roept ook nieuwe vragen op rondom de kerkdiensten. Het is nu nog belangrijker geworden om te weten wat dit allemaal betekent voor de beleving van gemeentezijn. Uw mening kan helpen om inzicht te krijgen in de vraag welke factoren van belang zijn voor het versterken van een gevoel van verbondenheid en eenheid in de kerk.

Ik wil u vragen of u wilt meehelpen met dit onderzoek door de vragenlijst via deze internet-link in te vullen. De vragenlijst bevat vragen over uw ervaringen in de kerk, over de mensen in uw kerk, over wat u het meeste aanspreekt en uw eventuele deelname aan activiteiten. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in de soort muziek en liederen die u aanspreken, want muziek en samenzang kunnen mensen immers ook een kostbaar gevoel van verbondenheid geven. De vragenlijst bevat een aantal klinkende muziekfragmenten, waarbij u uw persoonlijke waardering kunt aangeven.

Uw deelname aan het onderzoek is anoniem. De resultaten van het onderzoek worden geautomatiseerd verwerkt en zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Als u wilt, kunt u zich tevens aanmelden om t.z.t. een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek te ontvangen.

De vragenlijst vindt u via onderstaande internet-link:

Klik hier voor de vragenlijst

U kunt de vragenlijst ook bereiken via mijn website: www.marceldendulk.nl  Op deze website kunt u tevens praktisch muziekmateriaal voor de komende Paastijd downloaden. Ik heb de koralen uit de Mattheus Passie van Bach in het Nederlands hertaald en op gemeentezang-toonhoogte getransponeerd. Daarbij heb ik ook oefenbestanden gemaakt, waarmee u die koralen gemakkelijk thuis kunt instuderen, zodat u deze koralen samen vierstemmig kunt zingen.

Dit Mattheus Passie-project was een product van mijn stagejaar bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse kerk. Deze koralen (tezamen met een uitgewerkte liturgie voor een Goede Vrijdag-viering met Mattheus Passie-samenzang) hebben hun weg inmiddels in vele gemeenten gevonden. Ik zou het prachtig vinden als ik met het beschikbaar stellen van dit muziekmateriaal ook voor uw gemeente iets zou kunnen bijdragen.
Op mijn website staan onder het kopje “Verbindend Specialist Muziek” nog meer mogelijkheden van muziek voor gemeenteopbouw, zoals projectkoor en samen muziek maken met gemeenteleden. Maar ook het maken van praktische muzikale hulpmiddelen zoals MP-3 geluidsbestanden voor samenzangbegeleiding.

Hoe mooi zou het zijn als wij met elkaar - mede dankzij uw deelname aan het onderzoek - nieuwe kansen kunnen ontdekken om elkaar te bemoedigen en inspireren. Om zo - al is het misschien tegen de verdrukking in - de lofzang gaande te houden, onze verbondenheid met elkaar gestalte te geven en ons geloof zichtbaar, hoorbaar en voelbaar te maken.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Hartelijke groet,
Marcel den Dulk

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
nog niet bekend 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
7-4-2023 


Ds. Rainer Wahl
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
april 2024


Deadline volgend nummer:
 23 april 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.