Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 1, nr. 3 (maart 2019).

E-flits - jaargang 1, nr. 3 (maart 2019).


 


Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over gemeenteoverstijgende activiteiten in en voor de classis en de regio. 

Gemeentebezoeken
Gemeentebezoeken door de classispredikant zijn er deze maand weer in 4 (wijk)gemeenten. Ik begin in Krommenie (4 maart), daarna Huizen Oude Kerk (12 maart) en Amstelveen Paaskerk (19 maart) en ten slotte Nieuw Vennep Witte Kerk (26 maart). Ik verheug me erop!

Ringen
In de maand maart komt de Ring Haarlem bij elkaar op woensdag 13 maart in de prachtige Adventskerk van Aerdenhout (Leeuwerikenlaan 7). Onderwerp is: “De kerk als levende gemeenschap”. Vanaf 19.45 inloop, aanvang 20.00 uur. Iedereen van harte welkom, opgave is prettig via: kerkelijkbureau@adventskerk.com.

10 maart: Klimaatmars in Amsterdam
Op zondag 10 maart wordt er in Amsterdam een klimaatmars georganiseerd. Ook de kerken lopen mee. Groene Kerken vraagt gemeenten mee te doen: "Door mee te lopen aan de klimaatmars willen we kenbaar maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk vinden." Scriba ds. René de Reuver zal een zegen uitspreken aan het begin van de mars. Daarnaast is er een klimaatlied en gebed beschikbaar. Om 17.00 uur wordt afgesloten met een gebedsdienst voor schepping en natuur in de Noorderkerk. Voor meer informatie klik hier.

Nieuwe voorzitter Classicaal College voor de Visitatie: ds Conny Berbée-Bakhuis
In de vergadering van zaterdag 9 februari heeft de classicale vergadering (op voordracht van het Classicaal College voor de Visitatie) bij acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie ds Conny Berbée-Bakhuis, predikant van de PG Abbenes. We zijn erg blij dat Conny deze belangrijke taak in een nieuw College op zich wil nemen!
Conny zal in een feestelijke dienst voor deze functie worden bevestigd als predikant in algemene dienst. Die dienst vindt plaats op zondag 31 maart om 15.00 uur in de kerk van Abbenes, Hoofdweg 1764. Alle kerkenraden en predikanten ontvingen reeds een uitnodiging, u bent van harte welkom! 
Naast haar voorzitterschap van de Classicaal College voor de Visitatie (25% van een volledige werkweek) zal Conny werkzaam blijven als predikant van Abbenes (50%). 

Beroepingswerk
Als uw gemeente vacant wordt, dan is meestal de eerste gang naar het CCBB voor een solvabililteitsverklaring. Een goede stap, maar meer is nodig! Wanneer de te beroepen predikant niet voor de volledige werktijd zal komen, is sinds 2018 ook -  verplicht - overleg met het breed moderamen van de classicale vergadering nodig om te zien of samenwerking mogelijk is. Neem dus bij een niet full-time vacature ook altijd zelf contact met het breed moderamen op. Zonder toestemming van het BM is beroepen niet mogelijk! Alles in een helder overzicht te lezen in de Gids voor het Beroepingswerk. Die vindt u hier.
Voor een kosteloze informatiebijeenkomst (op 3 locaties) over beroepingswerk kunt u zich hier opgeven. En wie zelfs een echte training wil voor de beroepingscommissie, kan hier klikken. Het kost iets, maar levert meer op. Training wordt gegeven op in de eigen gemeente!

Vasten
Op zondag 10 maart begint de veertigdagentijd, veel mensen vasten in deze periode. Synodepreses Saskia van Meggelen zegt: “In Mattheüs 6 spreekt Jezus over het geven van giften, bidden en vasten. Dat laatste zou meer onderdeel kunnen zijn van onze protestantse traditie. Vasten is een middel om je te concentreren op God. Met deze actie roepen we op om in deze 40 dagen mee te vasten, net zoals Jezus dat deed, en een nieuw begin te bieden aan mensen dichtbij en ver weg”. Wie meer wil weten of mee wil doen, kan hier informatie vinden van Kerk in Actie. 

Dag van de Communicatie
Op zaterdag 16 maart 2019 vindt de Dag van de Communicatie plaats. Een dag met workshops voor kerkbladredacteuren, webredacteuren, communicatiecommissies etc. Kortom: voor iedereen die meer wil weten over communicatie in en om de kerk, zodat die kennis ingezet kan worden voor de communicatie in de eigen gemeente. Locatie: Dienstencentrum in Utrecht. Voor meer informatie en opgave, klik hier
 


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 3 maart 2019).
Voor meer info:
p.verhoeff@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Gezamenlijke Zaanse Kerkdienst in de Oostzijderkerk, Zaandam
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10.00 uur

m.m.v. de Adhoc Meezing cantorij
Voorganger:

ds. Sjaak Visser en anderen 
meer details

 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Digitale Kerkdienst
19-5-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Kerkbuurten
mei 2024


Deadline volgend nummer:
 24 mei 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.