Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 3, nr. 2 (februari 2021).

E-flits - jaargang 3, nr. 2 (februari 2021).


 


E-flits – februari 2021
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
Gemeentebezoeken
Door passen en meten en vooral veel inhalen op momenten dat de maatregelen dat mogelijk maakten zijn het er in 2020 toch nog 36 gemeentebezoeken geworden. Gelukkig maar. Voor 2021 zijn de afspraken inmiddels gemaakt: ook dit jaar weer 40 gemeenten! Op een na allemaal vanaf maart, in de hoop dat er dan weer meer bewegingsvrijheid is. Hoe dan ook, ik zie er weer naar uit. Van Den Burg op Texel tot Zandvoort. En van Wieringen tot Laren-Eemnes. Vanaf maart!
 
Gezocht: lid Generale College voor de Toelating tot het Ambt (GCTA)
Dominees groeien niet aan bomen, waar ze – als ze rijp zijn – vanaf vallen. Dominees worden opgeleid aan de eigen universiteit van de kerk: de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Maar als de dominee in spe helemaal is opgeleid door de universiteit, dan is er nog en verantwoordelijkheid voor de kerk. De kerk laat namelijk de nieuwe dominee toe tot het ambt. Dat gebeurt na een gesprek (het zgn. colloquium) met een delegatie van het generale college voor de toelating tot het ambt.
Voor de delegatie Noord-Holland wordt nu een lid gezocht. Het gaat om ongeveer 4 gesprekken per jaar, die je samen met 5 à 6 andere ambtsdragers voert met de kandidaat. Van belang zijn: beschikken over kerkelijke ervaring en een open houding, communicatief zijn ingesteld en enige theologische belangstelling hebben. Gezien de samenstelling van de delegatie Noord-Holland gaat de sterke voorkeur uit naar een vrouwelijke diaken.
Wie interesse heeft in deze leuke taak of iemand kent die geschikt zou kunnen zijn, kan zich melden bij de classispredikant. Benoeming gebeurt door de synode.
 
Veertigdagenkalender
Veel moet er in deze tijd noodgedwongen thuis gebeuren. Daarom goed om juist dit jaar de Veertigdagenkalender te bestellen en bewust naar Pasen toe te leven. Door het lijden naar vernieuwing. Uit beknelling naar bevrijding. Van onvrijheid naar opstanding. Ook dit jaar is de Veertigdagenkalender weer gratis! Hier te bestellen.
 
Elf tips voor (nieuwe) ambtsdragers
Gelukkig mochten ook dit jaar weer veel mensen in het ambt bevestigd worden en aan een periode in de kerkenraad beginnen. Sommigen dingen zullen vertrouwd zijn, maar veel ook nieuw. Om goed beslagen ten ijs te komen zijn er daarom elf tips. Daaronder een online training. Als je net nieuw bent in de kerkenraad, mag je deze pagina niet missen. Als je niet zo nieuw bent trouwens ook niet.
 
Online avonden Groene Kerken
Nog recent werd er vanuit de kerk een klemmend beroep gedaan op het moderamen van de synode om (meer) oog te hebben voor groen beleid en duurzaamheid. Zonder enige twijfel van groot belang. Maar ook als kerk zelf kun je veel doen. Daarom zijn er vier online avonden Groene Kerken. Vanaf 18 februari elke maand een. Kijk op de site van Groene Kerken voor meer informatie, en nog liever: doe mee en geef je op.
 
CIO: hoe spreekt de kerk met de overheid?
Menigmaal heb ik u in het afgelopen jaar verteld dat de maatregelen in verband met Corona door de kerken met de minister van Eredienst Ferd Grapperhaus worden besproken in CIO-verban: het interkerkelijk Contact In Overheidszaken. Wat daar nu precies besproken wordt en hoe dat toegaat kunt u lezen in dit artikel. Een kijkje achter de schermen!
 
Niels Gillebaard
Onze eigen Niels Gillebaard (predikant van Heerhugowaard) was de afgelopen maand heel wat in het nieuws. Met name over mogelijkheden om als kerk in contact te zijn met jongeren. Wonderen mag je niet verwachten (?), kansen zijn er wel. Lees eens wat Niels aan kansen ziet.

 
Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Negatief.

 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 2 februari 2021).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
nog niet bekend 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
7-4-2023 


Ds. Rainer Wahl
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
april 2024


Deadline volgend nummer:
 23 april 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.