Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 5, nr. 1 (januari 2023).

E-flits - jaargang 5, nr. 1 (januari 2023).

E-flits – januari 2023
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
Het breed moderamen wenst u allen een goed en gezegend 2023 toe!
 
Gemeentebezoeken
Ik ben rond. Aan de classispredikant is toevertrouwd om elke 4 jaar elke (wijk)gemeente te bezoeken. Op 2 gemeenten na heb ik nu alle gemeenten bezocht. Het was een prachtige en inspirerende rondgang, waarin duidelijk is geworden hoezeer de kerk leeft. Ook al worden we kleiner, ik ben onder de indruk gekomen van hoeveel er gebeurt. Op welke prachtige en inspirerende manieren het evangelie in Noord-Holland gestalte krijgt.
De ronde heeft evenwel ook duidelijk gemaakt dat het in de kerk van nu soms ook kraakt en piept. Vooral voor bestuurlijke taken zijn steeds moeilijker mensen te vinden. Daarover gaat het direct hieronder verder. Mijn dringende vraag is het stukje over samenwerken ter harte te nemen. Ook voor uw gemeente zijn maatoplossingen te bedenken.
Tot slot: met 2 gemeenten moet ik dus nog een afspraak maken. Maar verder start vanaf deze maand een nieuw ronde. Op 10 januari ben ik bij de PG Zuid-Oost in Amsterdam. Daarna op 16 januari in Bennebroek bij de PG. Vervolgens op 17 januari in Zaandam bij de lutherse gemeente en als laatste weer in Bennebroek, maar nu op 24 januari en bij de HG.
 
Samenwerken, samenwerken, samenwerken
Veel gemeenten merken dat het lastig is mensen voor de kerkernaad te vinden. De bestuurskracht van de kerk is een steeds nijpender probleem. Wij als classis willen er alles aan doen gemeenten daarin te ondersteunen. Wij willen dat de gemeente a) dichtbij blijft (op het dorp, in de wijk), b) zelfstanding blijft, c) in het eigen gebouw diensten en andere activiteiten blijft houden.
Dat kan! Dat kan, als gemeenten bereid zijn bestuurlijk samen te werken. Je houdt je eigen identiteit als gemeente, je blijft zelfstandig en je houdt je eigen kerk, maar de bestuurlijke zorg deel je met andere gemeente. Inmiddels zijn er goede ervaringen mee. Als het in jullie gemeente ook speelt, neem dan contact op met de classispredikant. Die komt graag meedenken hoe het kan, want het is altijd maatwerk. Samenwerken doe je juist om je eigen gemeente te behouden.
 
Ouderling voor de generale synode
Vanuit de classis Noord-Holland zijn er 5 mensen afgevaardigd naar de generale synode van onze kerk. Een prachtige taak om mee te denken over beleid voor de hele kerk. Op dit moment is er een vacature voor een ouderling namens onze classis. Bent of kent u iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn, dan horen wij graag van u! Neem contact op met de classispredikant.
 
Plaatselijke regeling
Elke gemeente heeft een plaatselijke regeling nodig. Daarin wordt vastgelegd hoe een aantal zaken binnen de gemeente is geregeld. De kerkorde biedt immers een aantal piketpaaltjes maar daarbinnen is er heel veel ruimte voor eigen keuzes van elke gemeente. Erg belangrijk dus om dat goed vast te leggen. Wij merken echter dat niet in iedere gemeente de plaatselijke regeling up to date is. Hierbij een oproep om eens goed te kijken of dat het geval is. Modellen die eenvoudig ingevuld kunnen worden zijn hier te vinden.
 
Pagina Pasen
Kerst is nauwelijks achter de rug of Pasen werpt zijn schaduw al vooruit. Natuurlijk is er liturgisch nog een hele weg te gaan, maar wie goed voorbereid wil zijn op Veertig Dagen en Paastijd kan hier alvast kijken.
 
Solidariteitskas: gemeenten helpen gemeenten
Ieder jaar draagt iedere gemeente voor ieder gemeentelid een bedrag af voor de Solidariteitskas. Solidariteit, dat is gemeenten die andere gemeenten ondersteunen. Ook uw gemeente kan daar gebruik van maken. Heeft uw gemeente financiële steun nodig of geld nodig om een vernieuwend plan uit te voeren? In beide gevallen kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas. Geen kansen laten lopen, hier verder lezen.
 
Slavernijverleden
De Raad van Kerken in Nederland en verschillende lidkerken houden zich bezig met vragen rond het Nederlandse slavernijverleden. Een breed samengestelde netwerkgroep zal in aanloop naar Keti Koti 2023 verschillende activiteiten organiseren, zoals een herdenkingsdienst op 30 juni, een speciale uitgave en een internationaal online symposium. Wie meer wil weten kan hier verder lezen.

Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:
-        Amstelveen: predikant 80-100%
-        Huizen PG: predikant 100%
 
Personalia
Op 11 december is onze collega Margrietha Reinders als predikant verbonden aan de kerngemeente Betondorp Bloeit. Betondorp Bloeit is de eerste kerngemeente in Noord-Holland en pas de tweede in heel Nederland.
 
Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Oud. En nieuw.
 


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 5, nr.1 - januari 2023).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 23 juni
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Fred Toetenel 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
9-6-2024 


Ds. Anneke Buitenbos
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
juni 2024


Deadline volgend nummer:
 28 juni 2024 
(Volgende blad is voor juli, aug, sept)
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.