Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 4, nr. 7 (september 2022).

E-flits - jaargang 4, nr. 7 (september 2022).

E-flits – september 2022
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
Gemeentebezoeken
Ook deze maand weer mooie bezoeken op de agenda. Op 29 augustus was PG Nieuw Vennep Cross Point al aan de beurt en op 1 september was ik bij de HG Koog-Zaandijk. Nog volgen: Kudelstaart (7 september), Graft-De Rijp (12 september), Haarlem-Noord en Spaardam (19 september) en Heemstede (26 september). Fijn om het seizoen zo weer te beginnen!
 
Classicale Vergadering 15 september
Ook deze september hopen we weer met de classis te vergaderen. Op de agenda staan onder meer het jaarverslag van de classispredikant en van de scriba van de classis. Verder zullen we zoals de kerkorde voorschrijft ten tweede male spreken over een voorstel van de classis Noord-Holland om ordinantie 10-5-10 te wijzigen. Er is een verslag van de generale synode waar veel ontwikkelingen met betrekking tot het ambt te melden zijn. En ten slotte komt Wielie Elhorst vertellen over zijn werk als LHBTI+ predikant in Amsterdam. Een mooie en zinvolle agenda!
 
Opvang asielzoekers
Met grote zorg en verontwaardiging hebben wij de afgelopen weken van de beelden van de opvang van asielzoekers in Ter Apel gezien. Het zal u evenmin ontgaan zijn dat de kerk niet langs de kant blijft staan, maar poogt om kleinschalig opvang te realiseren. Meer lezen kan hier. Voor gemeenten die nog niet direct benaderd zijn, maar wel mee willen werken aan humane oplossingen: op maandag 5 en dinsdag 6 september zijn er online informatie bijeenkomsten. Het gaat nogmaals om zeer kleine aantallen per gemeente. Opgeven voor de online informatiebijeenkomsten kan hier.
 
Ring Zaanstreek: Goed voorbeeld doet goed volgen
Het speelt echt niet alleen in Noord-Holland, maar lang niet alle ringen lopen goed. Toch zijn er ook voorbeelden van hoe het anders kan. De ring Zaanstreek heeft een zeer aantrekkelijk programma voor het komende seizoen samengesteld waarin alle gemeenten samenwerken. Niet omdat het moet, niet omdat ze er zuchtend en steunend naartoe gesleept moesten worden. Maar slechts om één reden: omdat het leuk is om dingen samen te doen. Laat je inspireren en kijk hoe leuk de ring kan zijn. Klik hier. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 
Israëlzondag 2 oktober
Het Platform Kerk&Israël van de classis Noord-Holland organiseert ook dit jaar een activiteit op Israëlzondag. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Morgensterkerk (Vrijburglaan 2) te Heemskerk. Na de inloop vanaf 15.30 uur begint het programma om 16.00 uur en duurt een uur. Spreker is dr. Piet van Midden, voorzitter van het Overlegorgaan Joden en christenen (OJEC). Naderhand is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van kosjere hapjes en drankjes. Toegang is gratis. Er wordt een vrije gift gevraagd om de kosten van de middag te dekken.
 
Theologie Voor Geïnteresseerden in Amsterdam
Al jaren wordt in het hele land de TVG cursus gegeven. Ervaren docenten maken je enthousiast voor de klassieke vakken als Oude en Nieuwe Testament, geloofsleer en kerkgeschiedenis, maar ook voor vakken als pastoraat, diaconaat, liturgiek, filosofie, ethiek, contextuele theologie, jodendom en wereldgodsdiensten. De hele cursus duurt drie jaar, maar een deel is ook mogelijk.
De cursus wordt gegeven van september tot en met april op dinsdagmorgen in De Bron in Amsterdam (Watergraafsmeer). Het enige vereiste is belangstelling voor theologie. De kosten bedragen € 325,- per cursusjaar. Meer informatie is hier te vinden.
 
Hoe groen is de Bijbel? Vijf webinars van NBG over groene exegese  
De actuele problemen rondom klimaat en biodiversiteit en de samenhang met sociaal onrecht houden kerken en voorgangers bezig. Bijbelse inzichten kunnen daarbij helpen. Daarom komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap dit najaar met webinars over ‘groene exegese’ – gedegen Bijbeluitleg én handvatten voor verwerking in de gemeente.
Aan de orde komen onder meer: het heersen van de mens als beeld van God (Genesis 1), de systeemkritiek van de profeten, en de vernietiging van de aarde volgens Openbaring. De webinars worden gegeven door experts van het NBG en enkele gastsprekers, zoals Trees van Montfoort en Paul Schenderling. De webinars zijn gratis te volgen en worden gehouden op maandagen van 10 oktober tot en met 14 november. Wie meer wil weten klikt hier.
 
Voor iedere ambtsdrager een training
Voor iedere lid van de kerkenraad is er een korte online training: voorzitter, scriba, ouderling, kerkrentmeester, diaken en jeugdambtsdrager. Verdiep je in wat het betekent om dit ambt te vervullen en laat je inspireren door de ontmoeting met ambtsdragers uit het hele land. Geïnteresseerd? Hier verder lezen!
 
Themapagina Lichter kerk zijn
Voor bijna elke gemeente is het zoeken hoe je de ambten vervuld en de taken gedaan krijgt. De kerk heeft daarvoor helaas geen bus vrijwilligers beschikbaar die bij jouw gemeente voor de deur kunnen worden uitgeladen en ingezet. Toch kan de kerk wel helpen. Steeds meer is mogelijk om het kerkenwerk soepel en ook verantwoord te laten lopen. Wie zich met het oog op de eigen gemeente daarover eens wil informeren, doet er goed aan eens rond te kijken op de Themapagina Lichter Kerk Zijn. Geen bus met ambtsdragers, wel concrete hulp voor jouw gemeente. Hier te vinden.  
 
Vacatures
Zonder dat wij volledigheid kunnen garanderen, in de volgende gemeenten bestaat een vacature voor:
-       Predikant PG Edam
-       Online communicatietalent voor PG Amsterdam
 
Personalia
Aangenomen: het beroep dat de PG Hellendoorn uitbracht op ds Gert de Ruiter van de HG Aalsmeer-Dorp.
Aangenomen: het beroep dat de PG Amsterdam uitbracht op Rachelle van Andel. Ds Rachelle van Andel gaat werken bij VVP/Vrijburg met als aandachtsveld jeugd/jongeren.
Aangenomen het beroep dat de PG Amsterdam uitbracht op ds Wielie Elhorst te Amsterdam en Bussum. Wielie zal gaan werken als missionair predikant met als aandachtsveld de LHBTI+ gemeenschap.
 
Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Pijn. 
 


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 4, nr.7 september 2022).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Digitale Kerkdienst
19-5-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Kerkbuurten
mei 2024


Deadline volgend nummer:
 24 mei 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.