Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 3, nr. 8 (oktober 2021).

E-flits - jaargang 3, nr. 8 (oktober 2021).

E-flits – oktober 2021
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
Ook voor de komende weken staat er weer een aantal bezoeken gepland. Op 29 september Schagen en op 4 oktober Schoorl. Op 13 oktober hoop ik te zijn bij de Westerkerk in Amsterdam, op 25 oktober bij de hervormde gemeente IJmuiden-West en 27 oktober bij Den Burg op Texel. De hele classis door, fijn dat ook dat weer kan!
 
Coronamaatregelen
Zoals reeds aangegeven in een eerder verzonden apart bericht: het moderamen heeft de versoepelingen die sinds 25 september van kracht zijn vertaald naar adviezen voor de kerk. Voor wie het miste, hier zijn de adviezen te vinden. Zie ook de column
Verder is op basis van het advies van het moderamen ook het Protocol Kerkdiensten aangepast. Hier te vinden. 
 
Opstarten na Corona
Aansluitend bij het voorgaande: opstarten na Corona gaat niet vanzelf. Lockdown kon met generieke maatregelen, lockfree is maatwerk. Het is goed om daar als kerkenraad over na te denken: hoe helpen we mensen hun plek weer in te nemen? Daarover is een korte handreiking geschreven. Help de kerk weer op te starten!
 
Generale synode
De generale synode kon gelukkig ook weer fysiek bij elkaar komen en vergaderde in de achterliggende maanden tweemaal. De classis Noord-Holland wordt vertegenwoordigd door 5 leden. Zij houden ons allen graag op de hoogte van de gesprekken en besluiten. Hun verslagen zijn te vinden onder de volgende links: hier die van 12 juni en hier het verslag 11 september
Ook beschikbaar: meer informatie op de website van de kerk. 
 
Klimaatpelgrimage 
Eerder al gemeld: op 9 oktober (Amsterdam Zuid-Oost), 10 oktober (Hoofddorp) en 11 oktober (IJmuiden) doet de Klimaatpelgrimage ook Noord-Holland aan. Maar nu ook dit: scriba René de Reuver en bisschop Gerard de Korte zullen in Hoofddorp namens de Nederlandse kerken een brief meegeven aan pelgrims die de klimaattop in Glasgow zullen bezoeken. U kunt bij de overhandiging van de brief aanwezig zijn. Op zondag 10 oktober om 17.00 in de Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1071, Hoofddorp. 
 
Oecumenische ontmoetingsdag 29 oktober in Heiloo
Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 29 oktober een oecumenische ontmoetingsdag van 11.00 - 15.00 uur te Heiloo. Onderwerp is: waar is God is de crisis? Over dit onderwerp zal gesproken worden naar aanleiding van het recente proefschrift van onze eigen Fokke Omta, predikant van nieuwe Niedorp en binnenkort ook van Schoorl. Wie meer wil weten, kan dat hier vinden. 
 
30 oktober Protestantse Lezing door sterrenkundige Heino Falcke
Elk jaar is er op of rond Hervormingsdag de Protestantse Lezing. Vorig jaar viel minister-president Rutte de eer te beurt, dit jaar is het woord aan sterrenkundige Heino Falcke. In zijn online lezing - die aansluit bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ - staat Falcke stil bij het thema duurzaamheid. Het zal gaan over de aarde, het heelal, en de kleinheid van de mens daarin. Maar ook over vertrouwen op God en onze omgang met de schepping. De onderliggende vraag is natuurlijk: hoe verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar? Wie live mee wil kijken of later terugkijken, kan hier klikken. 
 
Materiaal voor Kerst en Advent
Voor een belangrijk deel is vorig jaar de viering van Kerst en Advent door de Coronamaatregelen in het water gevallen. Het was te merken dat velen dat als verdrietig ervoeren. Gelukkig mogen wij hoop koesteren dat er dit jaar weer veel meer mogelijk is. Daarom stelt de kerk nu al materiaal beschikbaar om de goede decembertijd voor te bereiden. Begin op tijd en kijk hier
 
Studieochtend ‘Zingeving en palliatieve zorg’ in coronatijd
Om de druk op de ziekenhuiszorg na coronatijd blijvend te verlichten, verschuift er meer zorg voor kwetsbare patiënten naar de thuissituatie. Om de samenwerking met de gezondheidszorg thuis te stimuleren, organiseert de Werkgroep Pastoraat en Gezondheid op maandag 4 oktober een studieochtend over zingeving en palliatieve zorg. Meer informatie is hier te vinden. 

Personalia
Geen beroepen deze maand. Wel werden tenminste drie predikanten verbonden aan hun nieuwe gemeente:
Aan de PG Bennebroek op 12 september: ds Janneke Nijboer
Aan de PG Schermer op 26 september: ds Marius Braamse
Aan de PG Castricum: ook op 26 september ds Rik Willemse

Allen wensen wij alle goeds en Gods zegen toe.
 


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr.8 oktober 2021).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 23 juni
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Fred Toetenel 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
16-6-2024 


Ds. Pieter van der Woel
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
juni 2024


Deadline volgend nummer:
 28 juni 2024 
(Volgende blad is voor juli, aug, sept)
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.