Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 3, nr. 6 (juni 2021).

E-flits - jaargang 3, nr. 6 (juni 2021).

E-flits – juni 2021
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio. 
 
Verruimingen Coronamaatregelen
Op de persconferentie van vrijdag 28 mei heeft de regering een aantal verruimingen aangekondigd. Die zijn inmiddels ook vertaald naar hun betekenis voor de kerk. Onder deze link is het volledige artikel te vinden. De samenvatting is:
- maximaal 60 mensen tijdens een kerkdienst
- zingen toegestaan op 'praatniveau'
- openluchtdiensten maximaal 250 bezoekers
- groepsbijeenkomsten binnen maximaal 30 personen, voor jongeren geen limiet
- vergaderen weer toegestaan volgens richtlijnen Rijksoverheid
 
Lockfree gaat niet vanzelf!
Daarbij aansluitend het volgende. Ook de kerk mag langzaam aan dus weer uitzien naar de tijd ná corona. Maar vanzelf gaat dat niet! In de nieuwe brochure ‘Kerk na corona - hef op uw hoofden’ worden handreikingen gegeven bij verschillende momenten van versoepelingen. Vraag de brochure aan en bespreek die in de kerkenraad. U kunt de brochure nu gratis aanvragen en direct in uw mailbox ontvangen. Lees hier en kijk hoe jouw gemeente weer kan opstarten.
 
Gemeentebezoeken
Nu er weer meer mogelijkheden zijn, kunnen er gelukkig ook weer gemeentebezoeken worden afgelegd. Ik ben daar heel erg blij mee, juist dit deel van het werk heb ik de afgelopen anderhalf jaar het meest gemist. De komende tijd staan de volgende bezoeken op de planning: 1 juni Broek en Waterland, 2 juni Waal-Koog-Den Hoorn op Texel, 7 juni op Marken, 9 juni de Goede Herderkerk van de PG Huizen, 16 juni Heerhugowaard, 24 juni de wijkgemeente Oost van de HG Aalsmeer, 1 juli de wijkgemeente Marktpleinkerk van de PG Hoofddorp, 5 juli de PG IJmuiden, 19 augustus  de Thomaskerk in Amsterdam, 25 augustus Aerdenhout en 1 september de PG Niedorp. Een hele lijst, maar ik zie er geweldig naar uit!
 
Pinksteren in Waterland: filmpje
De gemeenten in de ring Waterland hebben rond de viering van Pinksteren intensief samengewerkt. Gemeenteleden uit 13 gemeenten schreven in de vorm van een duif een Pinkstergroet aan elkaar. Een van de vruchten is ook dit prachtige filmpje, gemaakt door de predikanten van Waterland, vertoond tijdens de Pinksterdienst in alle gemeenten van het Waterland. Locatie is de prachtige Grote kerk van Edam, het lied is het mooie Finse Pinksterlied 695. Geniet mee en zie hoe inspirerend het kan zijn samen te werken!
 
Wéér tweemaal Noord-Holland in Petrus in het land
Ook deze maand waren twee protestantse gemeenten uit onze classis deze maand aan de beurt in het tv-programma Petrus in het Land. Nauwelijks voorstelbaar dat u het gemist hebt, maar wie wil kan terugkijken.
Op 15 mei was PG Monnickendam aan de beurt, onder andere met onze collega Alexander Noorddijk. Het thema was ‘Doe eens lief’. Kijk hier Monnickendam terug. Op 22 mei was de beurt aan de HG Bergen, met ds Engele Wijnsma. Deze keer was het thema ‘Feest van hoop‘. Kijk hier Bergen terug. 
 
Nieuwe scriba?
Per 1 januari al begonnen? Of misschien na de zomer? Als je de nieuwe scriba bent van de kerkenraad, komt er veel op je af. Gelukkig hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. Voor startende scriba’s is er een korte cursus om goed beslagen ten ijs te komen. Kijk hier voor meer informatie en eventueel opgeven voor de cursus. 
 
Geroepen en Gezonden
Op 12 juni bespreekt de synode het belangrijk rapport ‘Geroepen en Gezonden’ over het ambt. Als het op hoofdlijnen wordt aanvaard, gaat er veel veranderen in de kerk. Zo wordt er voorgesteld dat er naast predikanten ook ‘pastors’ komen. Met preekbevoegdheid en de bevoegdheid sacramenten te bedienen. Hier kun je verder lezen (kijk rechtsonder bij 'Stukken'). 
 
Nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke inzet van predikanten
De regelgeving rond de tijdelijke inzet van predikanten wordt duidelijker en flexibeler. Dat is goed voor gemeenten die tijdelijk een predikant nodig hebben. Maar ook voor predikanten vanwege een betere rechtspositie. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli aanstaande. Meer is hier te vinden.
 
Nieuwe Dorpskerkenambassadeur
Jacobine Gelderloos is de nieuwe Dorpskerkenambassadeur voor Noord-Holland. Gemeenten kunnen haar vragen om mee te denken over hoe je als dorpskerk van betekenis kan zijn voor je omgeving. Jacobine komt graag (fysiek of digitaal) langs bij gemeente, ring, werkgemeenschap, classis, dorpsvergadering of een andere bijeenkomst om aan de slag te gaan met thema’s als geloofsgesprek, lichter kerk-zijn, relatie kerk en dorp en kerk en leefbaarheid. Meer informatie en contactgegevens van Jacobine zijn hier te vinden. 
 
Vooraankondiging Israëlzondag
Op zondag 3 oktober organiseert het Platform Kerk & Israël Noord-Holland (een orgaan van bijstand van de classis Noord-Holland) een programma ter gelegenheid van de Israëlzondag. Cabaretgroep Kwatsch treedt op, na afloop een drankje en een hapje. Aanvang 16.00 uur in de Adventskerk in Aerdenhout. Uiteraard volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen. Toegang is een vrij gift. Informatie en opgave via: ds. Sylvia Neuféglise, email: sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl.
 
Personalia
Beroepen
Door de PG Stede Broec: ds Nico van Rijswijk van Schiermonnikoog (aangenomen)
Nieuw in onze classis:
Ds Ferdinand van den Bosch, hij kwam van Katwijk
Afscheid van onze classis namen:
Ds Jolien Nak van PG Bennebroek, vanwege emeritaat
Ds Arjan Berendsen van Nieuw Vennep Witte kerk, vanwege vertrek naar Voorthuizen
Ds Kees de Jong van de Waddengemeente op Texel, vanwege emeritaat
Afscheid en nieuw
Ds Barbara de Groot vertrok uit Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost en is inmiddels verbonden aan PG Amstelveen
Allen wensen wij alle goeds en Gods zegen. 
 
Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Sportzomer


 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 6 juni 2021).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Gezamenlijke Zaanse Kerkdienst in de Oostzijderkerk, Zaandam
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10.00 uur

m.m.v. de Adhoc Meezing cantorij
Voorganger:

ds. Sjaak Visser en anderen 
meer details

 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Digitale Kerkdienst
19-5-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Kerkbuurten
mei 2024


Deadline volgend nummer:
 24 mei 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.