Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 3, nr. 1 (januari 2021).

E-flits - jaargang 3, nr. 1 (januari 2021).


 


E-flits –  januari 2021
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.
 
Het breed moderamen wenst u allen een goed en gezegend 2021 toe!
 
   
Coronamaatregelen        
Vanaf 15 december tot in ieder geval 19 januari gelden weer strikte maatregelen. Hoewel kerkelijke gemeenten een uitzonderingspositie kunnen innemen hebben heel veel gemeenten in Noord-Holland uit solidariteit met de samenleving besloten van die positie geen gebruik te maken en zelf nog uitsluitend diensten online te organiseren. Het breed moderamen ondersteunt die gedachte van harte. Hoe het na 19 januari verder zal gaan is op dit moment onmogelijk te voorspellen. Mochten er echter van de landelijke kerk of uit CIO-verband mededelingen zijn, dan zullen wij u daar direct van op de hoogte stellen. Voor de nu geldende maatregelen kunt u kijken op de website van de kerk.
 
‘Als het leven kantelt’
Wat hebben de woorden ‘Wij geloven in God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kun je God herkennen in de indringende ervaringen die maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven ontwrichten? Over die vragen schreef een aantal classispredikanten een brochure en organiseren ze digitale ontmoetingen. Meer dan de moeite waard om te lezen!
Kerkenraadsleden, predikanten, pastores en andere geïnteresseerden kunnen over dit onderwerp in gesprek met de auteurs van de brochure 'Als het leven kantelt'. De bedoeling is om hiermee het geloofsgesprek over de coronacrisis te stimuleren. Er zijn drie webinars, waarin de auteurs de meditaties presenteren en er over reflecteren. De bijeenkomsten vinden plaats op: 18 januari, 19 januari en 20 januari. Steeds om 14.00 uur en 20.00 uur.
Meer lezen kan hier. Daar is ook de brochure te vinden en kan men zich opgeven voor een van de webinars. Van harte aanbevolen!
 
Veilige gemeente
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een kerkelijke gemeente voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor. Het is goed om in de kerkenraad hierover na te denken. Hier vindt u manieren om dat te doen. Wie verder wil lezen kan dat ook op de site van SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties). Denk niet: bij ons gebeurt dat niet. Dit onderwerp is te belangrijk om te laten liggen!
 
The Passion
In deze tijd is een week vooruit kijken al ver. En toch vieren we straks ook weer Pasen. Ook dit jaar zal er weer een Passion zijn. Maar wel heel anders dan andere jaren. Dit jaar ook bij jullie in het dorp of in uw stad! Sluit niet te laat aan, maar lees hier verder hoe The Passion bij jullie in de gemeente kan plaatsvinden!
 
Kerk naar buiten
Is er nog wel een binnen de kerk en een buiten de kerk? De gedachte dat de kerk de wereld moet bekeren is in ieder geval bij velen wel verdwenen. Maar dat neemt niet weg dat we als kerk wel goed moeten nadenken als we kerk in de wereld willen zijn. Vanzelf gaat dat in ieder geval niet. Daarom is er de cursus ‘Kerk naar buiten’ voor predikanten en kerkelijke werkers. Een uitgebreid aanbod voor iedereen die wil nadenken over de kerk in een veranderende context. Uiteraard is deze opleiding in te passen in de Permanente Educatie. Kijk hier voor meer informatie
 
Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Gelukkig (een) nieuwjaar!
 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 1 januari 2021).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.