Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 3, nr. 10 (december 2021).

E-flits - jaargang 3, nr. 10 (december 2021).

E-flits – december 2021
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
Coronamaatregelen
Helaas hebben we weer te maken gekregen met beperkingen. Verdrietig voor ons allemaal. Toch willen we ook proberen om de kerk draaiende te houden. Juist in Adventstijd op weg naar Kerst. En juist ook nu in de afgelopen tijd is gebleken hoezeer we de kerk en elkaar nodig hebben. Wie meer wil weten over hoe in de kerk met de maatregelen om te gaan, kan hier verder lezen.
CIO en kerk ontraden overigens het vragen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) aan bezoekers van kerkdiensten. Zie daarvoor dit artikel.
 
Nieuwe scriba?
Gelukkig mag het kerkelijk leven – al is het op een lager pitje – de komende tijd ook doorgaan. In dat kader worden in een flink aantal gemeenten in de eerste weken van januari ook weer nieuwe ambtsdragers bevestigd. Onder hen ook nieuwe scriba’s. Wij allen weten: de scriba is de spin in het web. Voor nieuwe spinnen is er daarom een online training: hoe ben ik scriba? Meer informatie vinden en inschrijven kun je hier.
 
Als de kerk kleiner wordt …
De kerk krimpt. Voor nogal wat gemeenten is het daardoor in toenemende mate lastig om de kerkenraad op sterkte te houden. Soms zien we ook echt problemen ontstaan. De enige overgebleven kerkrentmeester zijn, dat is een te grote verantwoordelijkheid. Daarom is er de Handreiking ‘Als de kerk kleiner wordt …’Al eerder aan u toegezonden, maar goed om aan te herinneren. Er staan vele mogelijkheden in om met het tekort aan bestuurskracht om te gaan. Hier te vinden
Erbij gaat de uitnodiging om contact op te nemen met de classispredikant om te kijken welke mogelijkheden in uw situatie toepasbaar zijn. Want het is en blijft maatwerk.
 
Seksisme in de kerk
Negen van de tien vrouwelijke voorgangers ervaren seksisme bij haar werk in de kerk. Dat bleek recent uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. Het moderamen van de generale synode gaf aan geraakt te zijn door de berichten over seksisme in de kerk en roept op om ervaringen te delen. Dat kan helpen om de problematiek van seksisme in de kerk beter te doorgronden en vervolgstappen te zetten. Iedereen die ervaringen in deze heeft kan die hier delen. Doen!, want voor seksisme is in de kerk geen plaats.
 
Nieuw Kerkelijk Peil
De toekomst van de gemeente is een terugkerend punt op de kerkenraadsagenda. Vaak gaat het dan over ervaren tekorten wat betreft menskracht en financiën. Het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil helpt gemeenten na te denken over hun toekomst vanuit het perspectief van wat ze in huis hebben. Hier verder lezen.
 
Gezocht: lid Generale College voor de Toelating tot het Ambt (GCTA)
Dominees groeien niet aan bomen, waar ze – als ze rijp zijn – vanaf vallen. Dominees worden opgeleid aan de eigen universiteit van de kerk: de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Maar als de dominee in spe helemaal is opgeleid door de universiteit, dan is er nog een verantwoordelijkheid voor de kerk. De kerk moet namelijk de nieuwe dominee nog toelaten tot het ambt. Dat gebeurt na een gesprek (het zgn. colloquium) met een delegatie van het generale college voor de toelating tot het ambt. Dat bestaat uit ouderlingen, diakenen en predikanten.
Voor de delegatie Noord-Holland wordt nu een lid gezocht. Het gaat om ongeveer 4 gesprekken per jaar, die je samen met 5 à 6 andere ambtsdragers voert met de kandidaat. Gezien de samenstelling van de delegatie Noord-Holland wordt er gezocht naar een mannelijke predikant.
Wie interesse heeft voor deze leuke taak of iemand kent die geschikt zou kunnen zijn, kan zich melden bij de classispredikant. Benoeming gebeurt door de synode.
 
Visitatie
Visitatie is ellende. Zo wordt het nogal eens ervaren. Nu moeten we eerlijk toegeven: de aanleiding voor een visitatie is meestal niet iets om blij van te worden. Toch kan visitatie in zo’n situatie wel vaak bijdragen aan een oplossing waar andere mogelijkheden niet gewerkt hebben. Bovendien is visitatie sinds 2018 erg veranderd, zelfs geprofessionaliseerd. Meer weten? Hier lezen!
 
NBG Webinars Lucas 1-2
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap biedt ter inspiratie voor Advent en Kerst in december twee exegetische webinars aan bij kernteksten uit het Lucasevangelie. De webinars willen theologen, voorgangers en predikanten inspireren bij het voorbereiden van advents- of kerstdiensten. De bijbelwetenschappers van het NBG nemen de deelnemers mee door de bijbeltekst, lichten kernwoorden en hun betekenis toe, gaan in op de literaire en historische context van de passage en bieden enkele handvatten voor de preek. Er is gelegenheid om vragen te stellen (via de chat). Meer informatie vinden en opgeven kan via deze link.
 
Subsidie? Steunverlening!
Allemaal dragen we elk jaar bij aan de Solidariteitskas. Om het kort te zeggen: gemeenten helpen zo elkaar. Ook uw gemeente kan in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Solidariteitskas. Het kan zeer lonend zijn om dat eens te onderzoeken. Wie meer wil weten (wie niet?), kan hier terecht.
 
Personalia
 
Op 31 oktober nam afscheid van Monnickendam ds Martien Pettinga, wegens emeritaat. Martien vierde ook nog zijn 40-jarug ambtsjubileum.
Op 7 november werd dr Jurjen Zeilstra verbonden aan de PG Blaricum. Hij nam afscheid van de Regenboogkerk in Hilversum.
Op 28 november nam afscheid van de PG Enkhuizen ds Henk Haandrikman, ook vanwege emeritaat.
Ook op 28 november nam afscheid van de PG Heemstede ds Arie Molendijk, ook in zijn geval vanwege emeritaat.
Op dezelfde dag mochten we ook weer een nieuwe collega begroeten: ds Nico van Rijswijk werd verbonden aan de PG Stede Broec. Hij kwam van Schiermonnikoog.
Aangenomen werd het beroep dat wijkgemeente Schalkwijk (de Ontmoetingskerk) in Haarlem uitbracht op ds Anette Sprotte uit Leusden.
Op 5 december nam vanwege emeritaat afscheid van de Wilhelminakerk in Bussum ds Nico den Bok.
Ds H. P Brendeke uit Hagestein bedankte voor het beroep dat de hwba Eben Haëzer van de PG Amstelveen op hem uitbracht.
 
Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Collecteren, goed voor u!
 


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr.10 december 2021).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.