Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 2, nr. 9 (november 2020).

E-flits - jaargang 2, nr. 9 (november 2020).


 


E-Flits – november 2020

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio. Deze keer iets vroeger dan anders in verband met de gewijzigde Coronamaatregelen.
 
Coronamaatregelen
De afgelopen weken zijn weer meer maatregelen van kracht geworden. Alle informatie is te vinden op de website van de kerk. Een korte samenvatting:
  • Erediensten: niet meer dan 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’). Geen gemeentezang, wel: groepje van max. 5 zangers. Afstand dan 5 meter tot de kerkgangers en 1,5 meter van elkaar. Mondkapje bij lopen door de kerk. Verder 1,5 meter, desinfecteren etc.
  • Catechese, kinder- en jeugdwerk: alle activiteiten tot en met 17 jaar kunnen in principe doorgaan. Tijdens de kerkdienst is kindernevendienst mogelijk. Als deze kinderen niet in de kerkruimte zijn tellen ze niet mee voor de 30.
  • Overige kerkelijke bijeenkomsten: in een thuissituatie niet meer dan 4 personen. In de kerk of kerkzaal tot 30 personen. Wat online kan doen we online, maar dat is niet altijd mogelijk en wenselijk. Soms kan het van belang zijn om toch bij elkaar te kunnen komen. Uiteraard dan met inachtneming van afstands- en hygiëneregels.
  • Pastoraat: in principe zijn een op een gesprekken goed mogelijk, als er tenminste voldoende ruimte is en er geen (dreiging van) coronabesmetting is. Ook in het geval van het pastoraat kan het van groot belang zijn dat het doorgaat. Omzien naar elkaar in en vanuit de kerk is juist in deze tijd belangrijk.
De overheid heeft een routekaart ontwikkeld met 5 risiconiveaus die ad hoc beleid voorkomt. Kerken werken nu aan een bijpassende kerkelijke routekaart. Nog niet klaar, maar meer informatie is hier te vinden.
 
Protestantse lezing 31 oktober door minister-president Rutte
Al jaren organiseert de Protestantse Kerk op Hervormingsdag 31 oktober de Protestantse lezing. Ditmaal wordt die lezing gehouden door minister-president Rutte, zoals bekend mag worden verondersteld lid van onze kerk. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing is onderdeel van een online festival over ‘Het goede (en mislukte) leven’. Alles vindt online plaats op zaterdag 31 oktober van 20.30 tot 22.00 uur. Meer informatie is hier te vinden. Het festival is live te volgen via een livestream. Daarna ook terug te kijken.
 
Visitatoren gezocht
Het classicale college voor de visitatie zoekt twee nieuwe leden, met name niet-predikanten. Het hoeft daarbij niet om dienstdoende ambtsdragers te gaan. Wel is voorwaarde dat men een ambt gedragen heeft. Belangrijk voor een visitator: brede kerkelijke ervaring, niet bang zijn voor een pittige klus, interesse in mensen en structuren, doorzettingsvermogen en de zin om mensen te helpen die in de kerk in een lastige situatie zijn verzeild. Visitatoren werken altijd in duo’s. Het is soms niet makkelijk, wel altijd heel interessant!
Graag horen wij vanuit uw kerkenraad aanbevelingen. Dat kan bij de classispredikant, ik geef het aan de visitatoren door.
 
Lid Raad voor het Beroepingswerk
Ook gezocht: een lid voor de Raad voor het Beroepingswerk, bij voorkeur afkomstig uit Noord-Holland. Het gaat concreet om een ambtsdrager (ook nu: geen predikant) die ervaring heeft met en belangstelling voor het beroepingswerk. De Raad vergadert viermaal per jaar in Utrecht (nu online). Aanmelden kan ook via de classispredikant.
 
Kerkbalans; een extra inspanning!
Straks in januari is weer de jaarlijkse actie Kerkbalans. Zeker dit jaar is er aanleiding om daaraan extra aandacht te besteden. Waar we aan de ene kant horen van online diensten die goed gevolgd worden, merken we aan de andere kant dat de kerk door minder fysieke mogelijkheden gemakkelijk uit het centrum van de aandacht verdwijnt.
Meer dan ooit dus reden om een extra inspanning te doen. Er is echt meer nodig dan een brief die wordt afgegeven of alleen maar dat mailtje dat wordt gestuurd. Leg (veilig) het contact dat nu juist zo nodig is! Meer op de website van Kerkbalans. Ik hoor graag wat uw originele ideeën zijn!  
 
Landelijke Diaconale Dag 7 november online        
Elk jaar weer een hoogtepunt voor diakenen uit het hele land: de Landelijke Diaconale Dag. Om voor de hand liggende leden dit jaar online. Meer informatie is hier te vinden.
 
Zondag van het gedenken
Veel gemeenten gedenken op 22 november degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dit jaar extra verdrietig omdat we op de dag dat we elkaar het meest nodig hebben maar in zeer beperkte aantallen bij elkaar kunnen komen. Toch zijn er ook dan nog veel mogelijkheden. Laat je op ideeën brengen op de website van de kerk. Ook Castricum is daar van de partij!
 
Blijf kalm met een psalm
Gevoelens van wanhoop, verdriet, maar ook vreugde en dankbaarheid: je komt het allemaal tegen in de Psalmen. Uit die literaire schat heeft online platform MijnKerk een dagelijkse podcast gemaakt. In ‘Blijf kalm met een psalm’ staat dagelijks een nieuwe psalm centraal waar een korte meditatie bij wordt gegeven. Alle 150 psalmen komen de komende maanden aan bod. Hier naar de podcast.
 
Popdienst Westzaan/Zaandijk 15 november 
Jaarlijks is er op de derde zondag van november een Popdienst in de Grote kerk van Westzaan met zeer veel bezoekers. Muziek troost, maakt blij en verwoordt de gevoelens van de tijd. Vanwege corona is een fysieke dienst dit jaar niet mogelijk. Maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Daarom dit jaar online, en vanuit Zaandijk. Met beeld en geluid online te volgen op zondag 15 november vanaf 17.00 uur. Via deze link.

Kerkdiensten op RTV-NH
Het is gelukt! Sinds vorige week zijn er elke week weer kerkdiensten te volgen op RTV-NH. Afwisselend uit een Protestantse en Rooms-Katholieke kerk. Vorige week was Beemster al aan de beurt, in november volgen nog Amstelveen Kruiskerk en Huizen Oosterlicht. Voor wie niet over internet beschikt of anderszins de voorkeur geeft aan tv: elke zondag om 10 uur op RTV-NH.
 
Column
Voor de laatste column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze maal over ‘Herfst’.
 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 9 november 2020).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
nog niet bekend 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
7-4-2023 


Ds. Rainer Wahl
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
april 2024


Deadline volgend nummer:
 23 april 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.