Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 2, nr. 7 (september 2020).

E-flits - jaargang 2, nr. 7 (september 2020).


 


E-Flits – september 2020
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-Flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
September
Voor de kerk is september een bijzondere maand. Het lieve kerkelijke leven begint weer na een zomer op halve kracht. Ook dit jaar starten we weer op, en tegelijk is alles anders dan anders. Diensten met een normale bezetting zijn nog niet mogelijk, en veel overige activiteiten gaan nog niet door of in gewijzigde vorm.
Misschien is september dit jaar daarom wel een extra bijzondere maand. Ook al is het in gewijzigde vorm, het kerkelijk leven moet doorgaan. En de kerk heeft mensen nodig (zie daarvoor ook de column). Juist nu ook zoeken we de nabijheid van God. Juist in onzekerheid, juist als lang niet alles kan. Juist omdat de kerk als teken van God aanwezigheid onopgeefbaar is. Wij wensen u deze september alle goeds, alle moed en voorzichtigheid en alle creativiteit en geloof toe om het kerkelijk leven weer op te starten.
Een interview met twee classispredikanten over starten in Coronatijd leest u hier.
 
Gemeentebezoeken
Zelf ben ik al weer enige weken aan het werk, en de eerste gemeentebezoeken zitten er al weer op of staan in de agenda. Westzaan was op 27 augustus, Velserbroek op 30 augustus en HG Wieringerwaard op 31 augustus. In september komen: HG Aalsmeer-Dorp (10 september), Beemster (14 september), Bloemendaal (15 september), Zeevang (24 september) en Amsterdam-Osdorp/Sloten (28 september). Een zeer goed gevuld programma, ik heb er zin in!
 
Jaarthema: Het Goede Leven
Ieder jaar heeft de Protestantse Kerk een jaarthema. Dit jaar is dat ‘Het goede leven’. Dat klinkt naar een film van Fellini, maar iets anders is bedoeld. Want Nederland behoort tot de meest welvarende landen van de wereld, maar brengt welvaart ook geluk? De vraag stellen is het antwoord geven: misschien wel juist door Corona hebben we geleerd hoe belangrijk ook andere zaken zijn. In de kerk denken we dan ook na over vragen als: wat geeft het leven zin, wat maakt leven tot goed leven?
Een gesprek met scriba René de Reuver en veel materiaal vindt u hier.
 
Dorpskerkambassadeurs
Vanaf 1 september kunnen de dorpskerkambassadeurs, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, weer gemeenten bezoeken voor presentaties, workshops en advies. Kerk-zijn in het dorp is omgeven door allerlei vragen. Rond het geloofsgesprek: ‘Hoe inspireert en motiveert geloof ons leven en samenleven?’ Rond lichter kerk-zijn: ‘Hoe kun je kerk zijn in het dorp met minder mensen en minder middelen?’ Over de relatie tussen kerk en dorp: ‘Kunnen geloof en kerk een plek krijgen in het dorpsleven?’ En rond kerk en leefbaarheid: ‘Hoe kunnen kerken bijdragen aan leefbaarheidsvraagstukken zoals zorg, eenzaamheid, duurzaamheid, landbouw, toerisme, armoede en vergrijzing?’
Wilt u met uw kerkenraad, gemeente of dorpsgemeenschap aan de slag met een van deze vier thema’s? Hier verder lezen en eventueel contact zoeken met onze ambassadeur.
 
Armoede
Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Samen met hen ondersteunt Kerk in Actie mensen in armoede en signaleren ze problemen en kaarten deze aan. Lees hier verder wat je als plaatselijke diaconie kunt doen.
 
Voor de kerkrentmeesters: energie besparen voor kerken
Ook in de kerk leven we van energie. Van de energie van predikanten en kerkelijke werkers en van ambtsdragers en vrijwilligers. Maar we gebruiken ook energie! Het zal duidelijk zijn dat we met die energie zuinig moeten zijn. Een artikel daarover vindt u hier.
En de provincie Noord-Holland deed over dit onderwerp een brochure het licht zien. Hier te downloaden.
 
Een lichtere kerk
De Protestantse Kerk werkt aan ‘lichter kerkzijn’. Minder organisatie en vergaderen, meer aandacht voor de kern van het kerk-zijn. Dat is nodig om twee redenen. In de eerste plaats heeft de kerk te maken met krimp, er zijn minder mensen beschikbaar. Daarnaast verandert onze samenleving: mensen denken minder institutioneel en werken meer samen binnen lichte netwerken. Daardoor ervaren veel mensen onze organisatiestructuren als zwaar, als te veel opgetuigd. Hier verder lezen. En leren!

Najaarsconferentie Prisma: voor predikantspartners
Al vele jaren bestaat er een organisatie voor mannen en vrouwen die getrouwd zijn met een predikant. Prisma organiseert op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2020 een conferentie over duurzaamheid. Tijdens de conferentie gaan wordt onderzocht hoe een duurzame levensstijl een bron van vreugde kan zijn. Marjolein Tiemens-Hulscher zal deze conferentie leiden. Zij studeerde biologische landbouw in Wageningen. Meer informatie op de site. Contactpersoon voor Noor-Holland is Karen de Winter (karenbreen4@hotmail.com / 06-29477627).

Column
Voor de laatste column va de classispredikant, klik hier (even naar onder scrollen). Deze maal over Rekkelijken en Preciezen.

 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 7  september 2020).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
nog niet bekend 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
7-4-2023 


Ds. Rainer Wahl
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
april 2024


Deadline volgend nummer:
 23 april 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.