Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 2, nr. 6-2 (juni 2020).

E-flits - jaargang 2, nr. 6-2 (juni 2020).


 


E-flits – juni 2020-2
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Vlak voor de vakantie nog een laatste E-Flits over wat de verruimingen die afgelopen woensdag 24 juni door de minister-president werden aangekondigd per 1 juli voor de kerken gaan betekenen. Graag hadden wij u al eerder bericht, maar concrete richtlijnen moesten tot donderdagavond heel laat nog langs veel stations voordat ze konden worden vrijgegeven. Hoe dit zij, op hoofdlijnen gaat het om de volgende wijzigingen:
 
Aantal bezoekers
 • Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij (religieuze) bijeenkomsten, mits 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt en mensen bij de ingang gevraagd wordt of ze symptomen van covid-19 vertonen (triage). Hoeveel mensen in een kerk kunnen worden ontvangen is dus afhankelijk van de afmetingen van de kerk.
 
 • Voor bijeenkomsten zonder triage blijft een limiet gelden van maximaal 100 mensen binnen.
 
 • Voor bijeenkomsten die in de buitenlucht plaatsvinden geldt 250 deelnemers als maximum wanneer er geen triage zal plaatsvinden. Omdat (zowel binnen als buiten) vaak maar een beperkt aantal mensen passen op 1,5 meter onderlinge afstand, zal er in de praktijk dus nog steeds maximum aantal bezoekers blijven bestaan.
 
Reserveren
 • Voor bijeenkomsten met minder dan 100 bezoekers (mits op 1,5 meter afstand) hoeft niet meer gereserveerd te worden. Wel moet er altijd geregistreerd worden wie aanwezig waren. De lijst met namen van bezoekers moet één maand bewaard worden.
   
 • Tevoren reserveren blijft nodig als men meer dan 100 personen binnen wil ontvangen (of meer dan 250 personen buiten) of als men niet kan waarborgen dat 1,5 meter onderlinge afstand wordt gehouden.
 
Zingen
 • Zingen. Omdat onderzoek nog niet voldoende duidelijkheid geeft is gemeentezang nog steeds niet mogelijk. Dit geldt voor binnen én buiten. Voorzang in een kleine groep is wel mogelijk. Geadviseerd wordt een afstand van minimaal 3 meter maar bij voorkeur 5 meter tussen voorzangers en gemeenteleden. Een maximum aantal voorzangers wordt niet genoemd, maar duidelijk is: niet meer dan noodzakelijk. Geen grote koren of cantorijen dus, te denken valt eerder aan 4 voorzangers.  
   
Gebruiksplan en koffie
 • Verplicht blijft een gebruiksplan om weer te geven hoe men voor goede hygiënische omstandigheden zorgt en looproutes vorm geeft in het kerkgebouw. Zorg dat het gebruiksplan aanwezig is in het gebouw. De overheid heeft aangegeven hierop te controleren. Een nieuw model is te vinden op de website van de kerk.  
   
 • Koffiedrinken na de dienst kan weer. Ook in dit geval moet de regel van 1,5 meter gewaarborgd worden.
 
Overige activiteiten
 
 • Ook voor alle andere kerkelijke activiteiten geldt dat die weer mogelijk zijn, mits de deelnemers op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
 
 • Aparte vermelding verdient de verplicht om ANBI-gegevens tijdig te publiceren op de website. Normaal moet dat per 1 juli, maar de staatssecretaris heeft dit jaar uitstel verleend tot 1 november.
 
In alle gevallen is het goed om het Protocolkerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten te raadplegen. Dat is bijgewerkt en aangepast aan de verruimingen van woensdag 25 juni, en wordt regelmatig ververst. In geval van vragen en twijfel hier kijken!
 
Tot slot
We zijn heel blij met deze verruimingen. Zoals het was is het nog niet, maar het gaat wel steeds meer die richting op. Twee zaken wil ik graag nog benoemen.
Als eerste: sluiten is veel gemakkelijker dan openen. De deur van de kerk op slot doen, een camera opstellen en een online dienst houden, dat ging voor veel gemeenten nog wel. Nu in stappen weer beginnen - en dat verantwoord doen - dat is een flinke opgave. Het is maatwerk en dat vraagt veel denkwerk.
Het tweede dat ik veel hoor is dat mensen nog voorzichtig zijn. Niet iedere gemeente is al weer begonnen, sommigen willen liever nog tot 1 september wachten. Andere gemeenten konden niet wachten en zijn al weer gestart, maar zien ook dat lang niet alle kerkgangers van voor de sluiting al weer in de kerk durven komen. In letterlijk alle gemeenten en kerkenraden in Noord-Holland zijn die verschillen tussen mensen te zien. De een durft meer dan de ander. Gun elkaar ook in dat opzicht de ruimte!
Alle ruimte dus voor de vreugde en dankbaarheid om wat er weer mogelijk wordt. Alle ruimte ook voor de voorzichtigheid van mensen die nog niet alles durven. Ook in verschillen rondom Corona houden wij elkaar vast.
 
Namens het breed moderamen wens ik u allen veel sterkte en plezier bij het weer opstarten en een heerlijke zomer toe!
 
Ds. Peter Verhoeff, classispredikant voor Noord-Holland

 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 6-2  juni  2020).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Digitale Kerkdienst
19-5-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Kerkbuurten
mei 2024


Deadline volgend nummer:
 24 mei 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.