Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 2, nr. 6 (juni 2020).

E-flits - jaargang 2, nr. 6 (juni 2020).


 


E-flits – juni 2020
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  

Gemeentebezoeken
12 maart was het laatste bezoek, aan de Gereformeerde kerk te Andijk. Nu kunnen we voorzichtig de gemeentebezoeken weer oppakken. Deze maand staan op het programma: Landsmeer, Wormer (4 juni), Amstelveen-Kruiskerk (8 juni), Loosdrecht GK (10 juni), Winkel (15 juni)  en Midden West-Friesland (25 juni). Ik zie er naar uit! (zie ook de column)
 
Aanpassingen en aanvullingen op Protocol
Op 14 mei ontving u het Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Daarop is/wordt een aantal aanvullingen, wijzigingen en verruimingen van toepassing. Het advies is om de website van de kerk en het Protocol regelmatig in de gaten te houden. Op dit moment is het goed om te noemen:

-       Vanaf 1 juni/juli zijn diensten toegankelijk voor 30/100 bezoekers. Tot nu toe was bedoeld: inclusief ‘medewerkers’. Dat is geworden: exclusief ‘medewerkers’. Predikant, ouderling, 
     organist, koster en enkele zangers worden dus niet meer bij de 30/100 gerekend. De anderhalve meter regel geldt natuurlijk onverminderd.
-    Als we straks 30 of 100 mensen gaan toelaten, hoe doe je dat dan? Allerlei ervaringen en ideeën zijn te vinden op deze pagina
-       Een heet onderwerp dat veel vragen oproept is natuurlijk het zingen. Is het toch niet mogelijk? Of een beetje? En hoe dan? Lees meer onze deze link.
-       Een format voor een gebruiksplan moet verplicht in het kerkgebouw aanwezig zijn. De overheid heeft in gesprekken met het CIO aangegeven dat hierop gecontroleerd zal worden. U vindt hier een format voor een gebruiksplan.
-       Na 8 juni kan de doopstok naar zolder. Op of rond die datum ontvangt iedere predikant en elke kerkenraad een schrijven van de scriba van de kerk, ds. René de Reuver. Daarin  
     meer duidelijkheid.
-       Er bestaat al een rubriek Veelgestelde Vragen (FAQ’s). Deze rubriek wordt voortdurend bijgewerkt. Goed om bij te houden!
 
Startzondag
Het seizoen loopt ten einde, en het was een seizoen zoals we niet eerder meemaakten. Veel is onzeker geworden, en dat geldt ook voor het volgend seizoen. Geen van ons weet hoe we er in september voor staan. Toch zal het kerkenwerk dan weer opgestart worden. Juist nu we op andere manieren moeten proberen om de verbinding in de gemeente te houden is zo’n dag meer dan ooit van belang. Nu is de tijd om daarover na te gaan denken. Hoe start je kerkenwerk in de anderhalve meter kerk weer op? U kunt alvast op ideeën komen op de site van de kerk en op die van de EO. Maar houd de site van de kerk goed in de gaten. Ook wat dit betreft: meer volgt.
 
Classicale Vergadering 17 juni
Ook de classis start weer op. Het breed moderamen vergaderde tot nu toe online, maar er gaat niets boven een fysieke bijeenkomst. Op 17 juni komt de classicale vergadering daarom voor het eerst weer bij elkaar, vermoedelijk in de Taborkerk in Purmerend. Een aantal zaken staat op de agenda, waarvan in ieder geval de verkiezing van een nieuwe voorzitter en een van de scriba’s genoemd moet worden. De afscheid nemende voorzitter ds Pieter Terpstra uit Heemstede en scriba Hans Boesveld uit Bussum zeggen wij ook op deze plaats hartelijk dank voor al hun creatieve inzet. Het goede was veel en het vele was goed. Veel dank aan jullie!
 
Generale synode
Op 23 en 24 april had de generale synode moeten vergaderen, maar ook dat kon niet doorgaan. Op 19 juni wordt daarom in één dag een verkorte agenda afgewerkt. De synode heeft ditmaal een bijzondere vorm, want ook in juni zou rond de 100 aanwezigen nog te veel zijn. De synode komt daarom op 4 locaties bij elkaar die via beeldverbinding met elkaar verbonden zijn. Op de agenda staan in ieder geval de nieuwe visienota en tijdelijke aanstellingen. Beide onderwerpen voor iedere gemeente van belang. Te volgen via de website van de kerk.
 
Kerk en Moslims
Daniëlle Leder, projectleider van Kerk in Actie, houdt een inventarisatie bij de verschillende classes om in beeld te brengen welke contacten er bestaan met moslims. Zij komt in juni ook digitaal langs in Noord-Holland. Gemeenten die initiatieven willen doorgeven kunnen die melden aan de classispredikant, ik geef ze graag door. Voor ideeën om zelf tot meer ontmoeting te komen bestaat de website van Geloven inSamenleven.
 
VKB-peiling over Corona
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer hield begin mei een peiling onder haar leden, de colleges van kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk in Nederland over de gevolgen van corona. De uitkomst: er is geen reden tot paniek, er zijn wel reële zorgen. Voor wie het rapport, de conclusies of de samenvatting wil lezen, klik hier.
 
Corona in Zuid-Afrika
Tot slot een oproep voor diaconieën. Corona is een wereldwijde zorg. Ook zeer zwakke groepen worden getroffen. Een daarvan betreft ongetwijfeld migranten in Zuid-Afrika. Zij zijn door de lockdown in een onmogelijke situatie beland. Ze kunnen niet meer in restaurants, winkels, kinderverzorging of als huishoudelijke hulp werken. Daardoor zitten ze zonder geld. Vooral Zuid-Afrikanen krijgen voedselhulp, maar migranten niet. Omdat de grenzen dicht zijn, kunnen ze niet terug naar huis. Kerk in Actie komt voor hen op. Lees hier meer, en kijk hoe we kunnen helpen. 
   
Column
Voor de laatste column van de classispredikant, klik hier (even naar onder scrollen). Deze maal over Contacttrek.
 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 6  juni  2020).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
nog niet bekend 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
7-4-2023 


Ds. Rainer Wahl
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
april 2024


Deadline volgend nummer:
 23 april 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.