Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 2, nr. 5 (mei 2020).

E-flits - jaargang 2, nr. 5 (mei 2020).


 


E-flits – mei 2020
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
Anderhalve meter kerk
Ook in de kerk denken we na over de consequenties van de anderhalve meter samenleving. Welke gevolgen heeft dat straks voor diensten, sacramenten, pastoraat en voor vergaderwerk? De realiteit is dat in ieder geval tot 1 juni veel kerkelijke activiteiten stil liggen, en het is zeker niet onmogelijk dat het nog langer duurt.
Dat betekent niet dat we als kerk afwachten. De leiding van de Protestantse Kerk is in gesprek met de overheid en als classispredikanten zijn we hierin actief betrokken. Er wordt gewerkt aan heldere kaders en praktische adviezen waarvan straks plaatselijke gemeenten gebruik kunnen maken als het kerkelijk leven weer opgestart kan worden.
Op dit moment worden deze plannen nog niet verspreid. Allereerst omdat ze nog niet klaar zijn. En verder moeten geen verwachtingen worden gewekt, die niet kunnen worden waargemaakt. We gaan voorlopig verder met online vieringen, totdat de overheid anders aangeeft. Voor nu is het goed dat kerkenraden weten dat er zodra dat kan materiaal beschikbaar komt. Een brief van de gezamenlijke classispredikanten vindt u hier.

Leiding geven in tijden van Corona
Hoe geef je leiding aan de plaatselijke gemeente nu de gebruikelijke vergaderstructuren weggevallen zijn? Hoe vind je elkaar en kun je op goede manieren met elkaar communiceren? Vragen waar we in deze tijd allemaal mee te maken. Een lezenswaardig artikel op de website van de kerk. 

Dopen in coronatijd
Is het mogelijk om je kind te laten dopen in coronatijd? Veel ouders zullen dopen liever willen uitstellen tot het weer mogelijk is om samen te komen in een kerkdienst. Mocht men daarop niet willen wachten dan is een doop ook tijdens deze crisis mogelijk. Lees hier verder
 
Webinars over pastoraat
Op 6 en 13 mei worden nog twee webinars aangeboden over pastoraat. Hoe kun je in de deze tijd het pastoraat invullen, hoe geef je vorm aan crisispastoraat en wat is het missionaire aspect van deze situatie? De webinars worden verzorgd door de Theologische Universiteit Kampen, de PThU en de Protestantse Kerk. Hier verder lezen.
 
Fonds voor gemeenten in financiële nood
Door de Coronacrisis dreigen voor sommige gemeenten financiële problemen door het wegvallen van opbrengsten, terwijl veel kostenposten blijven bestaan. Voor gemeenten met acute liquiditeitsproblemen biedt de Protestantse Kerk een vangnet met een noodfonds waaruit renteloze leningen met een looptijd van twee jaar worden verstrekt. Deze looptijd geeft gemeenten voldoende ruimte om te kijken hoe het tekort weer kan worden aangevuld met als doel de lening te kunnen aflossen. De regeling staat open tot 31 december. Meer informatie hier.
 
Diaconaat in Corona-tijd
De maatregelen om het coronavirus te stoppen leggen momenteel veel bedrijven stil. Mensen maken zich zorgen over hun werk en over hun bedrijf. Er zijn door de overheid snel regelingen getroffen voor bedrijven, werknemers in vaste dienst en een groot aantal ZZP’ers. Maar mensen die voor de crisis al kwetsbaar waren worden extra getroffen. Een aantal tips wat u als diaconie concreet voor hen kunt doen.
 
Training palliatieve zorg
Verschillende hospices, verpleeghuizen en terminale thuishulpteams zijn op dit moment op zoek naar vrijwilligers die hun team kunnen versterken. Er is een grote behoefte. Voor wie zich hiervoor wil inzetten is er een training van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Deelnemers worden gekoppeld aan een organisatie in de buurt. Hier meer informatie.
 
Interview
Ds. Kaj van der Plas (Eelde-Paterswolde) is de vlog ‘God in tijden van Corona’ begonnen. Hij interviewt artsen, ethici en predikanten over verdieping en inspiratie in deze tijd. Classispredikanten zijn ook gesprekspartner, waaronder die van Noord-Holland. Wie wil, kan hier kijken.
 
   
Column: Ik ga op reis en ik neem mee
Voor de laatste column va de classispredikant, klik hier (even naar onder scrollen). Deze maal over: Ik ga op reis en ik neem mee.
 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 6  mei  2020).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 23 juni
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Fred Toetenel 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
9-6-2024 


Ds. Anneke Buitenbos
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
juni 2024


Deadline volgend nummer:
 28 juni 2024 
(Volgende blad is voor juli, aug, sept)
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.