Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 2, nr. 1 (januari 2020).

E-flits - jaargang 2, nr. 1 (januari 2020).


 


E-flits – januari 2020
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
Het breed moderamen wenst allen een goed en gezegend 2020 toe!
 
Gemeentebezoeken
Om het nieuwe jaar maar gelijk goed te beginnen: deze maand 5 gemeentebezoeken. Op 8 januari in Zaandam, 9 januari in Enkhuizen, 16 januari Bussum Spieghelkerk, 23 januari in Kortenhoef en tot slot op 30 januari bij de PG Zijpe. Ik zie er naar uit!
 
Beleidsplan
Ook een classis heeft een beleidsplan. Wij hebben het als classicale vergadering vastgesteld op de laatste vergadering van het jaar op 18 november 2019. De kortste samenvatting is: als classis zijn wij er niet voor onszelf, wij zijn van gemeenten en bestaan voor gemeenten. Als het goed is, heeft iedere kerkenraad het inmiddels digitaal ontvangen. Voor wie op de een of andere manier het nog niet zag, het is onder deze link te vinden.
 
Nieuwjaarsontmoeting
Voor wie zich nog niet opgegeven en toch nog wil, op donderdag 16 januari is er een Nieuwjaarsontmoeting voor alle leden van de kerk. Allemaal! Uiteraard in het landelijke dienstencentrum in Utrecht. Meer informatie vinden en opgeven kan hier.
 
Nogmaals: dinsdag 21 januari: avond ‘Lichter besturen’ in Schagen
 
Voor pioniersplekken worden op dit moment door de synode veel mogelijkheden geopend: minder ambtsdragers, ander type voorganger etc. Kijk voor het synoderapport hier. Kleine gemeenten zeiden: dat willen wij ook wel! De synode luistert daarnaar en organiseert een avond voor kleine gemeenten in Schagen. De synode komt daar ophalen wat u als kleine gemeente nodig heeft. Men wil horen: welke verruimingen in de regels zijn nodig om als kleine gemeente goed te kunnen functioneren?
Laat deze kans niet voorbijgaan! Kom dus en neem je verlangens en ideeën mee. Op dinsdag 21 januari in de Grote Kerk van Schagen. Meer informatie en opgave hier.
 
Beroepingswerk
Is de gemeente vacant? Ben je als predikant toe aan een nieuwe gemeente? Dan komt beroepingswerk in zicht. Gemeente, predikanten en de kerk als geheel zijn er mee gediend dat een en ander goed verloopt. Daarom is het goed om te bezinnen voor je begint. Dat kan goed met een uitstekend artikel, hier te vinden. En ook de Gids voor het Beroepingswerk is onmisbaar. Met één klik te vinden!
 
Cursus SMPR
Het meldpunt SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties)  start in maart met een korte cursus (4 dagen) voor allen die hun deskundigheid willen vergroten inzake de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijk contact, bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt. Voor alle informatie en ook voor aanmelding, kijk onder deze link.
 
Uw activiteiten op de website van de classis!
Op de nieuwe website van de classis Noord-Holland is een pagina Kalender. Voor elke gemeente de kans om dat wat je organiseert ook onder de aandacht van anderen te brengen? Aarzel niet! Wil je een activiteit plaatsen, klik hier.
 
Column
Voor de laatste column va de classispredikant, klik hier (even naar beneden scrollen). Deze maal over de VOG die voor velen binnenkort verplicht is. Lezen!
 

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 1 januari 2020).
Voor meer info:
p.verhoeff@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.