Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 2, nr. 10 (december 2020).

E-flits - jaargang 2, nr. 10 (december 2020).


 


E-flits – december 2020
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
Coronamaatregelen
Na de laatste persconferentie is er voor sommigen onduidelijkheid ontstaan over zingen in kerkdiensten en het gebruik van mondkapjes bij verplaatsing in de kerkruimte. Daarom kort en helder het standpunt van de kerk. De Protestantse Kerk adviseert met klem af te zien van gemeentezang tijdens de eredienst. Zang nog altijd door maximaal 5 voorzangers die op minimaal 5 meter afstand van de gemeente en anderhalve meter van elkaar staan. Ook wordt sterk aangeraden om bij verplaatsingen door de kerkruimte een mondkapje te dragen. Dat kan af als men heeft plaatsgenomen. Alle maatregelen en adviezen zijn hier te vinden.
 
Coronamaterialen
Voor wie nog geen genoeg van Corona heeft, de Protestantse Kerk voorziet in allerlei materialen. Kijk, en huiver. Of lach. Of bestel. Wat maar van toepassing is!
 
Materiaal voor Advent en Kerst
Natuurlijk zal de viering van de tijd waarin we toeleven naar de geboorte van Jezus en het Kerstfeest zelf dit jaar heel anders zijn dan anders. We zullen dingen missen. Maar er kan ook nog steeds heel veel wel. Of anders. Laat je hier inspireren en op ideeën brengen en vier een goede Adventstijd en een mooi Kerstfeest!
Een van de vele prachtige initiatieven is de Kliederkerk in de Oosterlichtkerk in Huizen in ons eigen Noord-Holland. Hier lezen!
 
Een open en gastvrije kerk?
De meeste gemeenten zeggen van zichzelf dat ze ‘open en gastvrij’ zijn. Als je de websites van gemeenten bekijkt kom je een mededeling daarover in enigerlei vorm vaak tegen. Toch ervaren mensen van ‘buiten’ de kerk dikwijls helemaal niet als open en gastvrij. Juist in Kersttijd is dat iets om eens goed over na te denken. Een aanzet kan dit artikel geven. Collega Paula de Jong uit Amsterdam wijdde haar masterscriptie aan dit onderwerp. Een gesprek met haar hier.  
 
Coaching voor predikanten
Van predikanten wordt verwacht dat zij een keer in de vijf jaar, als onderdeel van de Permanente Educatie. Onder andere de Stichting Ruimzicht biedt coaching aan. Het traject omvat 7 gesprekken van ca 1,5 uur om de 2 á 3 weken. Predikanten die via Dominass verzekerd zijn (polis 4 of 5), krijgen het traject grotendeels vergoed. Anderen kunnen een beroep doen op fondsen met wie Ruimzicht afspraken heeft gemaakt. Ook kan elke predikant aanspraak maken op een vergoeding van 600,- vanuit de Protestantse Kerk voor het volgen van een begeleidingstraject. Hier meer te vinden.
 
Gezocht: leden CCBB
Het CCBB Noord-Holland is op zoek naar nieuwe leden. Centraal voor het CCBB staat de kerkordelijke taak van toezicht, maar daarnaast is het belangrijk om mee te werken aan de blijvend goede zorg voor de ‘materiële zaken’ van ruim 100 diaconieën en gemeenten. Het is een mooie uitdaging om gemeenten te ondersteunen in het bevorderen van vitaliteit!
Gevraagd wordt: ervaring op het gebied van (financieel) beheer van organisaties. Daarnaast: een kerkrentmeesterlijke of diaconale achtergrond, of anderszins kennis en ervaring in het kerkenwerk. Meer informatie is te vinden in de vacaturetekst.
 
Toekomst Religieus Erfgoed
Ook de overheid denkt na over de toekomst van kerken/kerkgebouwen. Met vele partners is daarover meegedacht, ook in de provincie Noord-Holland. Deze winter worden de opbrengsten van dat nadenken gepresenteerd. Dat gebeurt in een vijftal uitzendingen op woensdagen 2 en 9 december, woensdag 20 januari en woensdag 3 en 17 februari 2021. Als er in uw college van kerkrentmeesters ook wordt nagedacht over de toekomst van een of meerdere gebouwen, kijk eens op de website. Opgeven voor de uitzendingen is daar ook mogelijk.
 
Christenen, joden en moslims
In veel plaatsen leven mensen van diverse religieuze achtergronden langs elkaar heen. De Stichting Geloven in Sameleven wil daarin verandering brengen, ook in Noord-Holland! Geloven in samenleven werken de volgende koepelorganisaties samen: de Raad van Kerken in Nederland (waarvan ook de Protestantse Kerk deel uitmaakt), het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en het Contactorgaan Moslims en Overheid. Kijk eens rond wat Geloven in Samenleven voor jouw woonplaats kan betekenen.
 
Luistertip
Onze eigen Niels Gillebaard (predikant Heerhugowaard en mijnkerk.nl) interviewde Huub Oosterhuis. Hier luisteren.
 
Column
Voor de laatste column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze maal over Kerst.
 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 10 december 2020).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.