Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 1, nr. 1 (januari 2019).

E-flits - jaargang 1, nr. 1 (januari 2019).


 


Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over gemeenteoverstijgende activiteiten in en voor de classis en de regio. 

Eerste E-flits
Een nieuw jaar begint met een nieuwe service. Als breed moderamen zijn we ons er van bewust dat in een grote classis communicatie essentieel is. Daarom zal ik als classispredikant elke maand een kort overzicht geven van activiteiten in en voor classis en regio. Om het overzichtelijk te houden: maximaal 7 onderwerpen, maximaal enkele zinnen per onderwerp. Is er meer informatie, dan wordt daarnaar verwezen met een link. We hopen daarmee de basis te leggen voor een goede onderlinge communicatie.

Gemeentebezoeken
Tot de taken van de classispredikant behoort het eenmaal per 4 jaar bezoeken van elke gemeente. Dat is inmiddels goed op gang gekomen. Vanaf september 2018 bezocht ik 13 gemeenten, voor 2019 staan er 40 afspraken. Deze maand hoop ik te bezoeken: Zuiderwoude-Uitdam (17 januari), Heemskerk (21 januari) en Amsterdam De Binnenwaai (30 januari).

Nieuwjaarsontmoeting
Niet in Noord-Holland, maar wel ook voor Noord-Holland bedoeld: een nieuwjaarsontmoeting in het Dienstencentrum in Utrecht. Dit jaar is nieuw dat alle ambtsdragers van de kerk worden uitgenodigd. Een kans om te netwerken: andere gemeenten ontmoeten en (opnieuw) kennismaken met de dienstenorganisatie. Datum: 17 januari vanaf 16.30, Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht. Klik hier voor meer informatie.

Mozaïek van Kerkplekken
Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk. Over dit en meer een bijeenkomst op 22 januari in De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost. Voor meer informatie, klik hier.

De weg naar spiritualiteit
In januari en februari geeft dr Arjan Plaisier, voormalig scriba van de kerk en tegenwoordig (in deeltijd) docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie. Eerste college op 15 januari. Plaats: VU in Amsterdam. Voor meer informatie, klik hier.

Kerkbalans
Januari is traditioneel de maand van de Actie Kerkbalans, voor vrijwel alle gemeenten van levensbelang. Predikanten die hun college van kerkrentmeesters willen ondersteunen kunnen gebruik maken van een preekschets van Jos Aarnoudse – Protestants predikant, op dit moment werkzaam als directeur van het bureau van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Voor de preekschets, klik hier.

Week van gebed voor de eenheid
Van 20-27 januari bidden christenen in Nederland voor de eenheid van de kerken. Een initiatief van o.a. de Raad van Kerken. Ook in Noord-Holland doen veel gemeenten mee. Wie meer informatie zoekt kan hier klikken.

Fris
Voor diakenen en kerkrentmeesters: sinds eind 2018 is er de mogelijkheid om begrotingen en jaarrekeningen in een eenduidig systeem op te maken. Na verloop van tijd wordt dit verplicht. Meer weten over Fris? Klik  hier.


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 1 (januari 2019).
Voor meer info:
p.verhoeff@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Digitale Kerkdienst
19-5-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Kerkbuurten
mei 2024


Deadline volgend nummer:
 24 mei 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.