Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Dick van Arkel, interim-predikant PKN Oostzaan Dick van Arkel, interim-predikant PKN Oostzaan

Geachte gemeenteleden,

Vanuit het Team Mobiliteit van de Protestantse Kerk in Nederland zal per 1 januari a.s. ds. Dick van Arkel tijdelijk worden verbonden aan onze gemeente in Oostzaan.

Het besluit tot het inschakelen van een interim-predikant is in de septembervergadering genomen, in overleg met afgevaardigden van het breed moderamen van de classis Noord-Holland, de heren Peter Verhoeff en Kees de Soet.

Binnen korte tijd is er contact gelegd met het mobiliteitsbureau van PKN Utrecht, waarbij is aangegeven wat de ondersteuningsbehoefte is. Op basis daarvan is geadviseerd om dhr. Dick van Arkel te benaderen. Na een voorgesprek met een kleine afvaardiging, hebben kerkenraad en interim-predikant op 4 november met elkaar kennis kunnen maken en na afloop waren kerkenraadsleden en interim-predikant unaniem positief over het met elkaar aangaan van de interim samenwerking.

Door de kerkenraad is de volgende opdracht omschreven:

  • Het vanuit de onafhankelijke positie aangaan van gesprekken met individuele of kleine groepen gemeenteleden om de situatie binnen onze gemeente te analyseren
  • Het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen, waar kort verslag wordt gedaan van de bevindingen en waarbij input wordt gegeven vanuit de adviserende en begeleidende rol.
  • Het in overleg met kerkenraad en gemeente ondersteuning bieden bij de vorming van een adequaat moderamen en een goed functionerende kerkenraad
  • Het helpen uitzetten van lijnen naar de toekomst met betrekking tot de exploitatie van het gebouw en de ondersteuning van de kerkelijke gemeente, waarin ook de structuur van verantwoordlijkheden wordt meegenomen.
  • Ondersteuning bieden in het reeds opgestarte traject waarbij wordt gekeken naar eventuele samenwerkingsmogelijkheden met de Nederlands Gereformeerde Kerk
  • Indien de tijd daar rijp voor is ondersteuning bieden bij aanstellen en begeleiden van de beroepingscommissie voor de invulling van de vacante predikantsplek
  • Het af en toe voorgaan in diensten, waarbij in overleg wordt gekeken naar wat haalbaar
  • is wat de tijdsbesteding betreft

Tijdens de kerkenraadsvergadering kwamen we uit op een geschatte benodigde ondersteuning van 8 uur per week gedurende een jaar. We vertrouwen op een prettige samenwerking in het komende jaar, waarbij interim-predikant, kerkenraad en gemeente met elkaar toewerken naar een goede basis voor het beroepen van een nieuwe enthousiaste predikant(e).

Ds. Dick van Arkel

Met 30 jaar ervaring als gemeentepredikant (het laatst in Castricum, Noord-Holland) en de opleiding tot interim-predikant, is Dick van Arkel als 'predikant in algemene dienst' momenteel werkzaam voor het landelijke kerkverband van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dick van Arkel is oorspronkelijk afkomstig uit het onderwijs, studeerde theologie in Utrecht, Leiden en Amsterdam en promoveerde aan de Vrije Universiteit op een liturgie wetenschappelijk onderzoek. Dick woont momenteel in Leusden bij Amersfoort en heeft samen met zijn echtgenote Heleen drie kinderen mogen ontvangen.

Wat doet een interim-predikant?

We kennen een interim-manager en een interim-directeur, vaak niet de meest geliefde personen omdat ze vervelende klussen zoals een reorganisatie moeten doorvoeren. Zo'n interimmer zorgt vaak voor onrust, gaat soms niet al te zachtzinnig te werk, trekt na verloop van tijd de deur weer achter zich dicht en laat de mensen en de organisatie (soms ontredderd) achter. Zo niet de interim-predikant.

Ds. Van Arkel heeft bij dit interim-werk persoonlijk ook niet zoveel met managementtermen als procesbegeleider, coach, conflictbemiddelaar of beleidsmaker.

Een interim-predikant werkt graag vanuit het besef dat ons geloof ook in soms uiterst lastige situaties heilzaam en helend kan zijn, terwijl er tegelijk en gezamenlijk hard wordt gewerkt aan het bereiken van gestelde doelen.

Een interim-predikant doet haar of zijn werk dus allereerst als predikant. Dat wil zeggen dat de taal en traditie van de Bijbel, het geloof, de theologie, de kerk en de gemeenteopbouw worden ingezet en de motivatie vormen om dit specifieke en gespecialiseerde werk te doen.

In de 'gereedschapskist' van de interim-predikant zitten kennis en vaardigheden op het gebied van groepsdynamica, conflicthanteringsmodellen, procesbegeleiding, gespreksvoering, agogische vaardigheden en zo meer.

In het algemeen gesproken: wanneer een gemeente in wat onrustig en onbekend vaarwater terecht is gekomen, begeleidt de interim-predikant bij het zoeken en vinden van een nieuwe koers.

Zo'n proces bestaat dan vaak uit twee tegengestelde aspecten: het hervinden van de rust aan de ene kant en het vinden van nieuwe uitdaging(en) aan de andere kant.

Een coördinator van het Team Mobiliteit van de PKN maakte daarvoor graag de vergelijking met een lange autoreis naar een vakantiebestemming. 17

Dan zet je na verloop van tijd de auto stil op een parkeerplaats, je neemt even rust, pakt de routekaart er nog eens bij, je bepaalt waar je staat en hoe je de reis wilt vervolgen.

Die omschrijving past aardig bij het werk van een interim-predikant.

De interim-predikant is geen tijdelijke gemeentepredikant, gaat niet in een pastorie wonen en kan ook niet beroepen worden in een gemeente die zij/ hij in vacaturetijd mogelijk begeleidde. Kerkordelijk is de interim-predikant geen lid, maar adviseur van de kerkenraad. Dat geeft ook de ruimte en vrijheid om zaken aan de orde te stellen die mogelijk gevoelig liggen.

Eén van de eerste taken is het gesprek over de afbakening van de opdracht en het takenpakket.

Die opdracht werd in onderling gesprek en met elkaar afgestemd zoals hierboven is beschreven vanuit de kerkenraad.

A.s. zondag 9 januari a.s. hoopt ds. Dick van Arkel voor het eerst voor te gaan in de Grote Kerk. Het is ons verlangen en gebed dat we in gezamenlijkheid de onmisbare zegen van God zullen ervaren.
 

Met een hartelijke groet,
.....................................................................................
Dik de Vries 
Namens de kerkenraad
Protestantse Gemeente Oostzaan

 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst 23 juni
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Fred Toetenel 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
16-6-2024 


Ds. Pieter van der Woel
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
juni 2024


Deadline volgend nummer:
 28 juni 2024 
(Volgende blad is voor juli, aug, sept)
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.