Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Denk mee over de toekomst van De Grote Kerk! - Een verslag...

Denk mee over de toekomst van De Grote Kerk! - Een verslag...

De Vrienden van de Grote Kerk Oostzaan en de Protestantse Gemeente Oostzaan zijn samen op zoek naar een verbreding van gebruik van de kerk ten behoeve van alle Oostzaners. Niet alleen om het gebouw te behouden en om het beheer en onderhoud te garanderen, maar minstens zo belangrijk om dit mooie en vertrouwde gebouw een waardevolle functie in de Oostzaanse samenleving te geven, nu het gebouw na de recente restauraties in prima staat verkeert. Voor dit onderzoek werken wij samen met BOEi, een organisatie voor de restauratie en herbestemming van erfgoed.

Om hier een beeld van te krijgen is op 31 augustus gepraat met een groep ondernemers, culturele partijen, leden en vrijwilligers van de Protestantse Gemeente/ de Grote Kerk. Het doel hiervan was te kijken welke kansen Oostzaners zien en welke stappen genomen moeten worden om de functie van de kerk te verbreden en meer middelen te genereren voor de kerk. Het was een geanimeerde dag waarbij ongeveer 50 mensen hun betrokkenheid en enthousiasme hebben laten zien voor de kerk.

Inhoudelijk was de belangrijkste boodschap:
  • Geef de kerk een functie voor Oostzaan in het verlengde van de huidige verbindende functie
  • ‘Doe de deur open!’ en laat zien wat er kan in de kerk
  • Zoek actief de verbinding met het dorp, de ondernemers en verenigingen
  • De huidige organisatie loopt tegen grenzen aan: we verzetten samen enorm veel werk; houden we dat vol? Als je meer wilt doen, moet je meer capaciteit organiseren

Op 6 september hebben we verder gesproken met experts op het gebied van herbestemming. Belangrijk inzicht vanuit deze bijeenkomst was dat zij aangaven dat de uitgangssituatie voor deze kerk heel goed is: mooi gebouw, goede locatie en er is al veel eigenaarschap (vrijwilligers/leden van de Grote Kerk en Vrienden van de Grote Kerk). Verbreden van de functie en verbinden met Oostzaan is geen nieuwe weg maar uitbouwen van wat we al een paar jaar geleden hebben ingezet. Het Beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente Oostzaan had immers als inhoud en titel: “Kerk in Dorp, Dorp in Kerk”. Hierbij moeten wij ons focussen op: versterken van de organisatie, marketing, flexibel en uitnodigend maken van de inrichting en iemand verantwoordelijk maken voor de ontwikkeling. Samengevat: doe de deur open en vraag mensen binnen! Ga in versterkte mate door met wat er al gebeurt,

Leuk is om te merken dat het onderzoek op zich ook al leidt tot ontwikkelingen. Zo zijn er ideeën voor een filmhuis, bibliotheek, atelier, werkplekken, leestafel, stiltehoek, theater/dans, lezingen en workshops.  

Hiermee hebben wij de eerste stap gemaakt, door naar het vervolg! We hebben begin december een gesprek met de leden van de gemeenteraad, naast een presentatie aan de deelnemers van 31 augustus. Het lijkt ons goed om voor het vervolg een kwartiermaker aan te stellen voor 2020 die, samen met de huidige vrijwilligers, werkt aan organisatie en marketing om zo verfrist de toekomst tegemoet te gaan.

Ids Algera - (voorzitter kerkenraad Grote Kerk Oostzaan
Ton Senf  - (Vrieden van de Grote Kerk)
Saskia Kemperman - (Stichtng BOEi)
terug
 
 
 
 

Gezamenlijke Zaanse Kerkdienst in de Oostzijderkerk, Zaandam
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10.00 uur

m.m.v. de Adhoc Meezing cantorij
Voorganger:

ds. Sjaak Visser en anderen 
meer details

 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Digitale Kerkdienst
19-5-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Kerkbuurten
mei 2024


Deadline volgend nummer:
 24 mei 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.