Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 3, nr. 7 (september 2021).

E-flits - jaargang 3, nr. 7 (september 2021).

E-flits – september 2021
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
Gemeentebezoeken
Nu de maatregelen het ons weer toestaan zijn de gemeentebezoeken in volle vaart. Heerlijk dat het weer kan! Deze maand zijn liefst 9 gemeenten aan de beurt. Al geweest zijn Amsterdam Thomaskerk (19 augustus), Aerdenhout (25 augustus), THOMAS (26 augustus). Nog volgen: Niedorp (1 september), OSG de Graankorrel op 2 september, Koog-Zaandijk GK (13 september), Opperdoes (16 september), Broek op Langedijk HG (22 september) en Schagen op 29 september.
 
Classicale Vergadering 15 september
Gelukkig kan ook de classicale vergadering weer bij elkaar komen. We doen dat op woensdag 15 september in Het Kruispunt te Landsmeer. Naast huishoudelijke zaken zoals benoemingen is het hoofdonderwerp op de agenda: pionieren in Noord-Holland. Met medewerking van Margrietha Reinders die pioniert in de grote stad Amsterdam (o.a. Betondorp) en Erik Jan Tillema die dat doet in de landelijke omgeving van de PG Zijpe (Schagerbrug e.o.). Ook wordt op 15 september besproken het jaarverslag van de classispredikant en een Handreiking voor kleiner wordende gemeenten. 
 
Israëlzondag
Op zondag 3 oktober organiseert het Platform Kerk & Israël Noord-Holland (een orgaan van bijstand van de classis Noord-Holland) een programma ter gelegenheid van de Israëlzondag. Cabaretgroep Kwatsch treedt op, na afloop een drankje en een hapje. Aanvang 16.00 uur in de Adventskerk in Aerdenhout. Uiteraard volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen. Toegang is een vrij gift. Informatie en opgave via ds. Sylvia Neuféglise, email: sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl.
Materiaal voor de dienst op Israëlzondag (waaraan ook ons eigen Noord-Hollandse platform meewerkte) is hier te vinden.
 
Klimaatpelgrimage in Noord-Holland
Afgelopen maand liet het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zeer zorgelijke geluiden horen over het klimaat. Veranderingen zijn nu nodig, anders is het te laat. Klimaat is dan ook geen linkse hobby maar een zorg van ons allen, niet in de laatste plaats van de kerk. Daarom is er een Klimaatpelgrimstocht georganiseerd. Op 9 oktober (Amsterdam Zuid-Oost), 10 oktober (Hoofddorp) en 11 oktober (IJmuiden) doet die ook Noord-Holland aan. Scriba René de Reuver en bisschop Gerard de Korte zullen in Hoofddorp namens de Nederlandse kerk een brief meegeven aan pelgrims die de klimaattop in Glasgow zullen bezoeken. (Een deel van) de pelgrimage meelopen kan, maar op andere wijze steunen of meedoen ook. Klik hier.
 
Nieuwe dovenpastor Noord-Holland
Hendrik Stevens is door het Interkerkelijke Doven Pastoraat IDP als nieuwe dovenpastor benoemd, onder andere voor de regio Noord-Holland. Wij verwelkomen Hendrik van harte ook in onze classis en wensen hem zegen op zijn werk toe. Wie meer wil weten over het werk van het IDP en wil kennismaken met Hendrik Stevens kan hier verder lezen.
 
Doop en Avondmaal
Het protestantisme kent twee zichtbare tekenen van Gods genade: Avondmaal en Doop. Toch komen we in de gemeenten en zelfs in de kerkenraad maar weinig toe aan een gesprek over betekenis en beleving van Doop en Avondmaal. Wie meer wil lezen en misschien eens door wil praten kan hier terecht. Een speciale themapagina met ideeën, downloads en antwoorden op veelgestelde vragen.
 

   

Inspiratie-Festival Terschelling 22, 23 en 24 oktober 2021
Het Inspiratie-Festival is een weekend om inspiratie op te doen voor de dagelijkse en religieuze praktijk. Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen over het strand en door de duinen, bibliodans en veel muziek en cultuur. Ga met de kerkenraad, ouderlingen, kerkrentmeesters of team jeugdwerk en laat je voeden met nieuwe inspiratie, ideeën en inzichten. Het festival wordt georganiseerd door alle kerken op het eiland Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken. Hier meer informatie en opgeven.
 
NBG-Enquête voor Bijbelprofessionals
Met een serie online masterclasses voor bijbelprofessionals biedt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap inzicht in het proces van revisie van de NBV.  Het NGB wil daar de komende tijd vervolg aan geven door behoeften van predikanten en andere bijbelprofessionals te peilen. Vul daarom deze enquête in en help het NBG hun aanbod zo in te richten dat zij ons optimaal van dienst kunnen zijn.
 
Personalia
Ook in de zomer ging het beroepingswerk door.
Beroepen
Door de PG Kudelstaart ds J. S. Bruwer van de NGK in Zuid-Afrika
Door de PG Bennebroek ds Janneke Nijboer die tevens werkzaam blijft bij de Dienstenorganisatie
Door de PG Castricum proponent R. F. Willemsen te Amersfoort
Door PG Schermer ds Marius Braamse die tevens interim-predikant blijft
 
Ds J. W. Verboom uit Groot Ammers bedankte voor het beroep dat de HWBA Eben Haëzer in Amstelveen op hem uitbracht
Ds Gerben Roest van de Zenderkerk van de HG Huizen nam een beroep aan naar de PG Gouda (Oostpoort)
 
Nieuw in de classis
Op 13 juni werden aan de Nieuwe kerk in Huizen verbonden ds Bas van der Graaf uit Amsterdam en ds Frans van Velzen uit Amersfoort
Afscheid
Ds Gerben Hoogterp nam een beroep aan naar Lekkum ca. en vertrok uit Muiden
 
Allen wensen wij alle goeds en Gods zegen toe.
 
Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over: Roaring Twenties.


 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr.7 september 2021).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.