Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 3, nr. 3 (maart 2021).

E-flits - jaargang 3, nr. 3 (maart 2021).


 


E-flits – maart 2021
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.
 
Verruiming advies over kerkdiensten
De persconferentie van dinsdag jl. maakte duidelijk dat de regering enige versoepelingen toestaat. Het moderamen van de generale synode volgt de regering daarin en maakt ook ruimte, met name wat betreft kerkdiensten. Samengevat komt het advies neer op het volgende:

-       Kerkdiensten worden weer mogelijk met een maximum van 30 bezoekers (exclusief medewerkers).
        Kwetsbaren en risicogroepen wordt geadviseerd de dienst online 
te volgen.

-       Gemeentezang wordt ontraden; wat wel kan is maximaal 4 voorzangers.
        (onderlinge ruimte 3 meter en 5 meter afstand tot de gemeente).


Meer informatie is hier te vinden. Goed om ook nu te benadrukken: wat hiervoor genoemd wordt is een advies, de kerkenraad is verantwoordelijkheid en beslist of er van de mogelijkheden gebruik gemaakt wordt.
Tot slot: het moderamen geeft in overweging om het kerkgebouw (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen aan middelbare scholen, om jongeren zoveel mogelijk fysiek lessen te laten volgen. Hier verder lezen.
 
Nieuwe leden voor de classicale vergadering
Rond de zomer 2020 is een aantal leden van de classicale vergadering niet afgetreden, hoewel hun termijn er wel opzat. In verband met Corona hebben we de afvaardiging toen ‘bevroren’. Dat kunnen we echter niet eindeloos volhouden. Daarom zijn wij nu op zoek naar nieuwe leden voor de CV. Concreet gaat het om:
-       uit de ring Alkmaar            : een diaken en een ouderling-kerkrentmeester
-       uit de ring Amsterdam       : een predikant en een ouderling-kerkrentmeester
-       uit de ring West-Friesland : een diaken
-       uit de ring Zaanstreek       : een diaken
Het betreft geen omvangrijke, wel een inspirerende taak. Er zijn 4 vergaderingen per jaar, en leden van de classicale vergadering vinden hun taak zinvol en zijn zeer gemotiveerd.
Aanvulling is dringend nodig. Zonder voldoende leden valt het werk van de classis stil, en dat heeft voor gemeenten grote gevolgen. Zo kunnen er geen approbaties meer worden verleend en kunnen predikanten in een nieuwe gemeente dus niet beginnen. Een dringende oproep dus: kijk rond in uw eigen kerkenraad, en kom met een kandidaat. Meer informatie bij de classispredikant.
 
Voor de diakenen: Paasgroetenactie
Al vele jaren worden er in de aanloop naar Pasen groeten gestuurd aan gedetineerden in Nederland en in het buitenland. Zo’n groet doet meer goed dan wij als mensen ‘buiten’ kunnen denken. Dat er iemand is die aan je denkt. Dat opstanding mogelijk is, wat je ook gedaan hebt. Juist ook in deze tijd is het goed om te denken aan gedetineerden. Hier een filmpje en mogelijkheden om kaarten te bestellen.
 
Voor de kerkrentmeesters
De overheid stelt allerlei steunpakketten ter beschikking om deze moeilijke Coronatijden door te komen. Maar niet alleen ZZP-ers en horeca komen in problemen. Ook kerkelijke gemeenten kunnen in deze buitengewone omstandigheden in financiële problemen geraken. In 2020 is daarvoor een noodfonds opgericht dat snel liquiditeitssteun kan bieden door een lening te verstrekken aan deze gemeenten. De einddatum van deze regeling was aanvankelijk 31 december 2020. De regeling wordt echter verlengd tot 31 december 2021. Natuurlijk zijn er voorwaarden, maar wie meer wil weten kan hier verder lezen.
 
Ook voor kerkrentmeesters
Alle informatie die voor kerkrentmeesters van belang is, is nu op de site van de kerk bij elkaar gebracht op één overzichtelijke pagina. Niet meer zoeken, maar vinden? Hier moet u zijn.
 
Kerkbalans stabiel!
De vereniging van kerkrentmeesters VKB hield onder haar leden een enquête over de inkomsten in tijden van Corona. Gelukkig is Kerkbalans vrijwel stabiel gebleven. Ook de inkomsten uit collecten daalden nauwelijks. Beiden zijn in deze bijzondere tijden iets om heel dankbaar voor te zijn. Logischerwijs viel er wel een forse daling waar te nemen in inkomsten uit verhuur. De uitkomsten van de enquête vindt u hier.
 
Lid GCTA
Voor het generale college voor de toelating tot het ambt zijn wij nog steeds op zoek naar een lid voor de delegatie Noord-Holland. Het ambt moet diaken zijn, de voorkeur gaat uit naar een vrouw. Meer informatie bij de classispredikant. Wie bij u in de kerkenraad is geschikt?
 
Alexander Noordijk en de Binnenwaai
Alexander is voorganger van de Binnenwaai, de bekende plek van inspiratie van de Protestantse Kerk op IJburg. Al enige tijd is de Binnenwaai doelwit van bedreigingen en vernielingen. Met name ook Alexander persoonlijk moet het daarbij ontgelden. Door hangjongeren wordt hij bedreigd, waarbij het feit dat hij homoseksueel is een rol speelt. Twee jaar geleden werd er al een zware vuurwerkbom aan het huis van Alexander gehangen. Helaas was er recent sprake van weer een aantal incidenten.
Inmiddels is duidelijk geworden dat IJburg dit niet laat gebeuren en zijn bewoners een actie gestart, samen met onder andere de moskee en de burgerlijke overheid. Een filmpje en artikel zijn hier te vinden.
Het breed moderamen is geschokt dat onze Alexander en de Binnenwaai op deze manier lastiggevallen en bedreigd worden. Wij vragen te bidden voor de Binnenwaai en Alexander en roepen alle gemeenten op alert te zijn op onveiligheid in hun eigen omgeving.
 
Column
Ook deze maand weer een column van de classispredikant, klik hier (en dan even naar onder scrollen). Deze keer over iets waar we deze maand allemaal me te maken hebben: Verkiezingen.
 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 3 maart 2021).

Voor meer info: p.verhoeff@protestantsekerk.nl of
classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.