Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 1, nr. 8 (oktober 2019).

E-flits - jaargang 1, nr. 8 (oktober 2019).


 


E-flits – oktober 2019
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
14 oktober: Missionair Event Noord-Holland: Blik naar buiten?!
Hoe zijn we als kerk van betekenis in een veranderende samenleving waarin geloven niet meer vanzelfsprekend is? Kun je je blik op en zinvolle en haalbare manier naar buiten richten? Daarover 3 interactieve voorbeelden uit Noord-Holland: Z-INN-kapel in Midden-Beemster, ´Langszij komen, bruggen slaan´ in Heemskerk, en ‘Talenten en verlangens´ in Julianadorp. Inspirerende verhalen, gewoon uit Noord-Holland. Met hapje en drankje. Voor predikanten, kerkelijk werkers, kerkenraden en gemeenteleden. Deze wil je niet missen! Meer informatie en opgave onder deze link.
 
29 oktober: Studiemiddag pastoraat na seksueel misbruik in Amsterdam
Seksueel misbruik verandert je voor het leven. Heel veel mensen hebben hiermee te maken: één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen heeft seksueel geweld ervaren in onze samenleving. De #MeToo beweging heeft ons hier nog bewuster van gemaakt. Wat betekent dat nu in de pastorale praktijk?
Op 29 oktober organiseert de PThU in het gebouw van de VU in Amsterdam over dit thema een studiemiddag voor pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige mensen die zich betrokken weten bij deze thematiek. Wie meer wil weten of zich wil opgeven, klikt hier.
 
5, 12 en 14 november: workshop 40-dagentijd in Hoorn, Badhoevedorp en Heiloo
Het is nog heel ver weg, maar diakenen zien vooruit. Ook al naar de 40-dagentijd 2020. Het thema van de campagne voor die 40 dagen is: ‘Sta op!’ Kerk in Actie organiseert voor diaconieën die willen meedoen door het hele land workshops om je voor te bereiden. Drie daarvan ook in Noord-Holland: in Hoorn, Badhoevedorp en Heiloo. Je maakt kennis met het thema en gaat aan de slag om tot concrete acties te komen. Kortom, een must voor iedereen die de gemeente bij de 40dagentijdcampagne wil betrekken. Meer informatie en opgave via deze link.

15 november: Sirkelslag
Al jaren wordt het georganiseerd en heel veel gemeenten uit het hele land doen er aan mee, Sirkelslag. Het is een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. Je speelt het spel op vrijdagavond 15 november gewoon vanaf je eigen locatie. Het is een kant-en-klaar programma voor een boeiende en ook leerzame avond. Doe mee met jullie eigen kinder/jeugdgroep en meld je aan via deze link.
 
CCBB Noord-Holland zoekt nieuwe leden
Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken heeft een belangrijke taak in de kerk. De leden hebben veel contacten met gemeenten in heel Noord-Holland, onder meer wanneer er solvabiliteitsverklaringen verstrekt moeten worden. Er wordt gezocht naar mensen met affiniteit met financiële onderwerpen en met bestuurlijke capaciteiten. Wie zelf interesse heeft, of wie iemand weet die geschikt zou kunnen zijn, neemt contact op met de secretaris van het CCBB-NH, Gerard Beuker. Dat kan via een mail naar: g.beuker@protestantsekerk.nl. Een profielschets voor de functie is beschikbaar.
 
Training kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken en maken zo kerk zijn mogelijk. Een mooi ambt om te mogen vervullen! De training Kerkrentmeesters helpt om van nog meer van waarde te zijn. Om de taak als (ouderling-)kerkrentmeester goed uit te voeren is kennis nodig van de regelingen zoals die zijn vastgelegd in de kerkorde en de generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland. De bijeenkomsten staan in het teken van deze regelingen en de toepassing hiervan in de praktijk. Deze training is ontwikkeld samen met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. Op meerdere locaties in het land. Meedoen? Hier klikken.
 
Training: Hoe presenteer ik me in het beroepingswerk
De Protestantse Kerk heeft mobiliteit hoog in het vaandel staan. Het is goed als een gemeente van tijd tot tijd een nieuwe predikant krijgt. En het is goed als een predikant na een tijdje weer eens andere lucht opsnuift in een nieuwe gemeente. Maar hoe doe je dat als predikant in deze tijd, beroepingswerk? Voor nadenken en meedenken hierover organiseert de Dienstenorganisatie van de kerk voor predikanten een korte training, waarin de verschillende onderdelen aan de orde komen van een beroepingsprocedure: het schrijven van een brief, het opstellen van een actueel CV, de eerste indruk die je maakt en de gespreksvoering. Meer informatie en opgave onder deze link.
 

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 8 oktober 2019).
Voor meer info:
p.verhoeff@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.