Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur kerkdienst in de Grote Kerk.
 
 
E-flits - jaargang 1, nr. 7 (september 2019).

E-flits - jaargang 1, nr. 7 (september 2019).


 


E-flits – september 2019
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.  
 
Een nieuw seizoen!
Voor de kerk ligt er een rustige(r) zomerperiode achter ons. In vrijwel alle gemeenten werd even teruggeschakeld, ofschoon in toenemende mate te zien is dat gemeenten juist dan ook activiteiten plannen. Voor toeristen en voor thuisblijvers, binnen en buiten de kerk. Mooi om te zien!
Voor mijzelf als classispredikant is dit niet alleen het begin van een nieuw seizoen, maar ook de afsluiting van het eerste jaar. Om het in twee woorden te zeggen: het eerste jaar was wennen, maar het was vooral mooi! Veel contacten werden gelegd, kerkenraden, werkgemeenschappen en collega’s bezocht en meer dan 40 gemeentebezoeken werden afgelegd. Het is begin is er. In de classis zijn we hard bezig met een beleidsplan dat niet in een lade verdwijnt, maar voor nu geldt: met heel veel plezier begin ik aan het tweede jaar!
Net als voor ons als classis gaat ook in de gemeenten een nieuw seizoen van start. Niet iedere gemeente markeert dat met een startzondag, maar voor allen zal herkenbaar zijn: nu gaat het weer beginnen. Ik wens alle gemeenten in Noord-Holland een heel mooi en inspirerend seizoen toe!
 
Permanente Educatie
Voor predikanten is het begin van het seizoen ook een goed moment om de Permanente Educatie weer op te pakken. Om in te schrijven voor cursussen, of alvast een planning te maken voor de nabij toekomst. Een belangrijke aanbieder op het marktplein van de PE is de PThU. Meer informatie over de PE en het aanbod van de PThU is hier te vinden.
Maar veel beter misschien is regelmatig op de hoogte blijven van aanbod en ontwikkelingen door in te schrijven voor de PE-nieuwsbrief van de PThU (verschijnt ongeveer 6 maal per jaar). Permanente educatie door permanente informatie. Wie dat wil, klikt hier.
 
Vacant, en dan?
Als de predikant vertrokken is, breekt er een vacaturetijd aan. Zeker in deze tijd is dat een moment om te bezinnen. Wat willen we, wat kunnen we, en hoe gaan we verder? Een intensieve tijd, maar ook een tijd vol mogelijkheden en kansen die er eerder niet waren. Alle reden dus om je als kerkenraad, beroepingscommissie, goed te informeren. Voor wie dat wil is er een informatieavond. Dat kan op locatie, in uw eigen gemeente. Maar er is ook een avond op 8 oktober in Alkmaar. Meer informatie en opgave via deze link. Doen!
Voor de classis is er bij het beroepingswerk een belangrijke en grotere rol dan voorheen. Een kort maar zeer informatief artikel daarover is hier te vinden. Dan weet u wat er van u verwacht wordt. Lezen!
 
Symposium Religieus Erfgoed 12 september in Heiloo
Soms zijn ze klein, soms juist heel groot. Soms staan ze aan een plein in een drukke stad, soms in het midden van een klein dorpshart. Geen gebouw is zo divers als de kerk, moskee of synagoge. Niet alleen in uiterlijk, maar ook hebben ze steeds vaker nevenfuncties of zijn volledig herbestemd. Ook in Noord-Holland kom je van alles tegen.
De tijden veranderen, ook voor geloofsgemeenschappen. Er zijn daardoor veel vragen, maar gelukkig ook veel ideeën over de toekomst van kerken, moskeeën en synagogen. Overheden, eigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en maatschappelijke organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, met als doel een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed. Ook voor kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters binnen onze kerk is het goed om daarover na en mee te denken. Dat kan op een symposium op donderdag 12 september in Heiloo. Meer informatie en opgave hier.
 
Vredesweek 21-29 september
Wat oorlog is, dat is eenvoudig te zeggen. We zien het vrijwel dagelijks in het nieuws. Oorlog is zichtbaar en herkenbaar. En afschuwelijk. Wat vrede is, is veel minder gemakkelijk te zeggen. Vrede is in ieder geval het ontbreken van oorlog. Daarover zullen we het allemaal eens zijn. Maar is vrede niet meer dan geen-oorlog? In de kerk denken we daarover na, zeker ook in de jaarlijkse Vredesweek. Meer informatie voor iedereen die meer wil weten, ook tips en ideeën voor voorgangers, is te vinden achter deze link.
 
Israëlzondag 6 oktober
Er zijn weinig onderwerpen in de kerk zo heikel als Israël. Toch is het een onderwerp waar we niet omheen kunnen en willen. Onze kerkorde geeft aan dat wij als kerk ‘onopgeefbaar verbonden’ zijn met het volk Israël (PKO I,7). Wij zijn een kerk die zich, ‘delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar het Koninkrijk van God’ (PKO I,1: het allereerste artikel van de kerkorde!). Op die verbondenheid concentreert de kerk zich op de eerste zondag van oktober. De Protestantse Kerk biedt daarvoor elk jaar een handreiking aan. Wie meer informatie en inspiratie zoekt, klikt dus hier.
 
Diakenen: Vooraankondiging Landelijke Diaconale Dag 9 november – en meer …
Diakenen doen vaak in alle stilte en toewijding hun werk. Niet vaak slaan ze op de trom, het zijn de meest bescheiden en de meest onmisbare mensen in de kerk. En in de wereld. Maar eenmaal per jaar komen diakenen bij elkaar, en dan wordt de trom wel degelijk beroerd. Niet de diakenen van één gemeente, of zelfs maar uit heel Noord-Holland. Meer dan 1000 diakenen uit het hele land reizen in november naar de Jaarbeurs in Utrecht voor een onvoorstelbaar inspirerende dag. Wie er eenmaal geweest is, komt vaker. Wie er nog niet was, heeft nu een kans die hij niet mag laten lopen. Hoofdgast is dit jaar minister Hugo de Jonge. Opgave is snel nodig, want deze dag loopt vlug vol. Klik hier voor meer informatie en opgave. Ook voor predikanten!
Als diaken komt er veel op je af: (individuele) steunaanvragen, (maatschappelijke) organisaties die iets willen, verantwoordelijkheid over vermogen en zo meer. Samen met je diaconie doe je je best hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. Hoe pak je nu nóg beter je rol als diaconie in dit grote speelveld? Een training diaconaat helpt om als diaconie hierin een verbeterslag hierin te maken. Meer weten? Dan hier klikken.
 

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 7 september 2019).
Voor meer info:
p.verhoeff@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 04-12-2022 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Pieter van der Woel uit Heiloo.
meer details

 
Digitale Kerkdienst
20-11-2022

Ds. Rainer Wahl uit Speuld.
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten

  
   
     November 2022


Deadline volgend nummer:
30-11-2022, 12:00 uur.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.