Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Uit de kerkenraad 13 juni 2019 Uit de kerkenraad 13 juni 2019
Geachte gemeenteleden,

Op 13 juni is de kerkenraad met een kleine bezetting bij elkaar geweest, omdat voor velen de vakantietijd juist voor of na de zomervakantie is. Ank heeft ons als voorzitter bij de les gehouden zodat we op tijd klaar waren en toch veel zaken met elkaar hebben besproken. De startdienst is aan de orde geweest en we hebben besloten dat we dit jaar weer met elkaar lunchen, maar ook meer inhoudelijk met elkaar in gesprek willen gaan. Meer hierover elders in Kerkbuurten.
Het jeugdbeleid is aan de orde geweest. Mirjam deelde met de kerkenraad dat voor haar en de andere vrijwilligers het jeugdwerk als een roeping voelt. Het kost wel energie om zo vaak op vrijdag avond (of op een ander moment) leuke en leerzame activiteiten voor de jongeren te organiseren. Het voelt ook als verantwoordelijkheid, in je geloof en tegenover de kerk, om de jongeren iets van geloven mee te geven. Maar tenslotte is alle energie de moeite waard, omdat de vrijwilligers het met hart en ziel doen en het samen-zijn met de jongeren rond geloof juist weer energie oplevert. Toch zit iedereen aan het maximum wat hij/zij kan opbrengen aan tijd. Daarom is er gepleit om meer professionele uren op het jeugdwerk te zetten. Na de zomer willen we hierover de knoop doorhakken.

Ik als predikant maak nu een jaar deel uit van de kerkenraad. Een jaar predikant zijn in Oostzaan: tijd om terug te kijken en vooruit te denken.
In deze afgelopen “opstart-tijd” heb ik me met name gericht op de kerkdiensten, kennismakingen en kring-activiteiten. Kerkdiensten zijn wat mij betreft het kloppende hart van de gemeente van waaruit allerlei andere activiteiten gebeuren. Juist daarom ben ik – gezien mijn deeltijd aanstelling van 50% - relatief vaak voorgegaan of was – wanneer ik niet elders een gastbeurt had – als kerkganger aanwezig. Bijzondere diensten en hoogtijdagen springen eruit, maar voor mij zijn ook juist de “heel gewone” diensten die momenten waarop ik de gemeenschap in Christus ervaar.
Verder heb ik al veel mensen in verschillende verbanden, maar vooral thuis of elders ontmoet: mooie momenten zijn dat wanneer ik als pastor een klein beetje in uw leven en uw ervaring met God en de wereld mag delen! Ik kijk terug op bijzondere leerhuisavonden rond wondergenezingen en het “Zegenend wandelen met het Onze Vader”. Avonden die alleen bijzonder kunnen zijn door uw deelname, interesse en openheid om gedachten met elkaar te delen. In het dorp Oostzaan kan ik ondertussen aardig mijn weg vinden en dankzij mijn nieuwe elektrische fiets die de weg uit Purmerend een stuk comfortabeler maakt, kunt u mij ook steeds vaker fietsend tegenkomen.

Maar natuurlijk was dit eerste jaar ook een gek jaar, met zo’n zwangerschapsonderbreking, waardoor ik een tijdje uit de roulatie was (ook al heb ik enorm mijn best gedaan om tot kort voor en kort na de geboorte van Francisca al weer op zondag in de kerk te zijn en op andere manieren betrokken te blijven bij onze gemeente).

Voor het komende jaar wil ik verder gaan met kennismaking, want zo’n 400 mensen die onze gemeente telt, kun je als predikant gewoon niet binnen 1 jaar allemaal even goed leren kennen. Om dit te faciliteren ben ik in de zomermaanden juli en augustus een aantal vrijdagen (12-7, 19-7, 16-8 en 23-8) – wanneer de kerk open is – aanwezig in het BJC. Ook kunt u mij natuurlijk bellen of mailen om een afspraak te maken of me aanschieten bij het koffiedrinken na de diensten of andere gelegenheden. Kijkt u ook niet raar op als u mij aan de lijn heeft en ik “kennis wil komen maken”, ook al hebben we elkaar al vaker een hand gegeven.

Naast kerkdiensten en pastoraat zal het accent in mijn werkzaamheden in het komende jaar op het vormingswerk komen te liggen. Denk aan leerhuisavonden, maar ook andere activiteiten. Van de zomer brainstorm ik hierover met gemeenteleden en kunt u na de zomer meer over de invulling ervan lezen. Ook de (verdere) samenwerking met andere partners, collega’s, kerken en instellingen staat hoog op mijn prioriteitenlijst.

Er is dus veel te doen! Graag met u, met elkaar, omdat we alleen samen gemeente van Christus kunnen zijn.

Carola Dahmen
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Cornelis Visser


 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
3-12-2023  

Ds. Sjaak Visser
m.m.v. muziekgroep vanuit Crescendo
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
november / eerste helft december 2023


Deadline volgend nummer:
 2 december 2023
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.