Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
E-flits - jaargang 1, nr. 6 (juni 2019).

E-flits - jaargang 1, nr. 6 (juni 2019).


 


E-flits – juni 2019
Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio. 
 
Gemeentebezoeken
In de maanden juli en augustus verschijnt er om voor de hand liggende redenen geen E-flits. Vandaar nu alvast de aankondiging van een vijftal gemeentebezoeken. Op 11 juni ben ik bij de GK Broek op Langedijk, en op 24 juni bij de PG Velsen-Zuid-IJmuiden-Oost. Daarna volgt op 1 juli Zuiderkogge. Op 21 augustus is Muiden aan de beurt, op 28 augustus ten slotte de wijkgemeente Oosterlicht van de PG Huizen. Bezoeken om naar uit te zien!
 
Startavond Kerk in de buurt: Haarlem
Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe anderen dat hebben gedaan? Daarvoor is de startavond Kerk in de buurt bedoeld. Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van de eigen kerk met de buurt. De startavond wordt gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. In ons Noord-Hollandse geval is dat in Haarlem-Noord. Er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn.
De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden. Meer weten? Hier klikken.

 
Kerkennacht 2019: Is dit ook kerk?
De kerkennacht, die gehouden wordt van 21 tot 23 juni 2019, staat in de steigers. Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. Onder het motto 'Is dit óók kerk?' stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien. Zo dagen ze de bezoekers uit het beeld van de kerk bij te stellen’. Doe mee! En vind hier meer informatie.
 
Plaatselijke regeling
Sinds 1 mei 2018 is er een vernieuwde kerkorde van kracht. Velen van u zullen het inmiddels gemerkt hebben: op verzoek van gemeenten zijn de mogelijkheden aanzienlijk verruimd. Er is juist voor de gemeente veel meer mogelijk dan vroeger! Een en ander betekent ook dat veel (eigenlijk: alle) plaatselijke regelingen herzien moeten worden. Volgens ordinantie 4-8-5 moet iedere gemeente zo’n regeling hebben. Het is goed om uw regeling weer eens op te frissen en te leggen naast de mogelijkheden die de nieuwe kerkorde biedt. Een model voor uw nieuwe plaatselijke regeling vindt u hier. Voor de nieuwe kerkorde klikt u hier.
 
Training jaargesprek
Elke kerkenraad en predikant zijn verplicht om ieder jaar een jaargesprek te voeren. Maar veel belangrijker dan dat het verplicht is, is dat het heel zinvol is. Hoe gaat het met je? Wat gaat er goed? Waar loop je tegen aan dat minder goed gaat? Wat inspireert je? En waar lek je energie? Hoe verloopt onze samenwerking als kerkenraad en predikant? Een jaargesprek helpt predikant, kerkenraad en gemeente! Maar zo’n gesprek is nog niet zo maar op een goede wijze gevoerd. Daarom biedt de kerk een training aan. Twee trainingen zijn gepland in Haarlem, op 4 en 11 juni. Wie meer wil weten, leest hier verder.
 
God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing van God
Op 14, 21 en 28 juni geeft godsdienstfilosoof en estheticus prof. dr. Wessel Stoker aan de VU in Amsterdam een driedaagse cursus over kunst en religie.
Kunst en religie zijn innerlijk verwant omdat beide betrokken zijn op menselijke bestaansvragen. Kunst verbeeldt, verklankt of verwoordt het menselijk bestaan in zijn existentiële diepte. Religies geven vanuit hun heilige boeken inzichten over mens en wereld. Zo ook de christelijke religie. Het conflict tussen kunst en religie betrof/betreft in het Westen vooral de relatie van kunst met de christelijke religie die tot en met de Barok in de kunst zeer invloedrijk was. De cursus laat zien dat er in de moderne en hedendaagse kunst weer indrukwekkende kunst gemaakt wordt met christelijke thema’s. Voor meer informatie en opgave, klik hier.
 
Studiedag Op Goed Gerucht over Jezus
Uit de uitnodiging van Op Goed Gerucht: “Onze Heer en Zaligmaker. Gestoven voor onze zonden. Het verzoenend bloed van Christus. God uit God en Licht uit Licht… Zo hoogverheven als de theologie over Christus spreekt, zo verlegen stamelen en stotteren moderne theologen over hem. Best wel een goed mens. Een voorbeeld voor ons allen. Het archetype van de mens die leeft met God.
Of valt er toch meer over Christus te zeggen? En ook als je je hart niet aan Jezus geeft – roept hij dan toch ‘vrome’ gevoelens op? Kortom: wie zeg jij dat hij is? We laten ons wegwijs maken in de wondere wereld van de (moderne) christologie door filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek en door dr. Geurt Roffel, onlangs gepromoveerd op een proefschrift getiteld ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ”
Op 21 juni in de Bergkerk in Amersfoort. Meer informatie en opgave hier te vinden.
 
 
Volgende E-flits
In verband met de zomer verschijnt de volgende E-flits op maandag 2 september.

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 6 juni 2019).
Voor meer info:
p.verhoeff@protestantsekerk.nl

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser


 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
26-11-2023  

Ds. Sjaak Visser
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
november / eerste helft december 2023


Deadline volgend nummer:
 2 december 2023
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.