Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Thijs Schaafsma , hulpprediker Evangelisatie Thijs Schaafsma , hulpprediker Evangelisatie
Thijs Schaafsma was een boerenzoon geboren in Doniawerstal een voormalige kleine gemeente in het zuiden van Friesland. In 1951 werd hij als (de laatste) hulpprediker door het bestuur van de Evangelisatie benoemd. Hij groeide op in een Nederlands Hervormd gezin. Zijn levensgezel was een gereformeerde boerendochter, Tjitske van Es met wie hij in 1936 trouwde. Het echtpaar kreeg 7 kinderen, waarvan 3 meisjes en 4 jongens.

Thijs Schaafsma hield van vrijheid, en van water en wist als jong dat hij Evangelist wilde worden. Hij volgde een opleiding om zich voor te bereiden op deze betrekking.

Door zijn oudste dochter is deze opleiding wel eens omschreven als een mix van een lerarenopleiding en een opleiding tot godsdienstleraar.
Zijn echtgenote, Tjitske van Es heeft het werk dat van haar echtgenoot werd verwacht in de praktijk mee-geleerd.  Dat is mede door de onzekere tijd, het geringe inkomen en de heersende sociale controle, zeker geen eenvoudige taak geweest
Aanvankelijk werkte Thijs Schaafsma in Scharsterbrug en het was in 1939 dat hij met zijn jonge gezin (er waren toen twee kinderen en de derde was op komst) vanuit Scharsterbrug naar Terschelling verhuisde. Maar zijn vrouw kon op dat eiland niet aarden en na de oorlog, in 1947, vertrok het gezin uit Terschelling en ging naar Beerta, alwaar het een mooie pastorie bewoonde.

Toch was Beerta ook niet hun eindhalte – dat werd Oostzaan.
In 1951 arriveerde de familie Schaafsma in de Kerkstraat. Het bestuur van de Evangelisatie had daar nummer 22 gehuurd en voor gebruik gereed laten maken. Het pand verkeerde nou niet in de allerbeste staat maar de ontvangst en de hulpvaardigheid waren hartverwarmend. Bij wijze van welkom stonden er voor de nieuwe bewoners een pan soep, een schaal met heerlijke broodjes… en opgemaakte bedden klaar !

De saamhorigheid in de gemeenschap van de Evangelisatie was groot. Iedere maandagavond kwamen er twee vrouwelijke gemeenteleden strijken en elke dinsdagavond kwamen er twee andere dames verstelwerk doen. Op háár  beurt werd er van mevrouw Schaafsma verwacht dat ze meewerkte in de gemeente zoals ze dat ook in de vorige gemeentes had gedaan. Ze was daar o.a. voorzitter van de meisjes- en vrouwen vereniging geweest.

Gedurende de periode waarin Thijs Schaafsma in Oostzaan werkte, werd er (onder begeleiding van orgel ) in de bijeenkomsten in de Kapel veel en enthousiast gezongen. En zelfs meerstemmig – dat ontstond spontaan !
Het pleintje voor de Kapel was de ontmoetingsplaats na de dienst. Dáár werden nieuwtjes uitgewisseld en afspraken gemaakt. De verbondenheid binnen de Evangelisatie was groot, zo groot dat iemand die door huwelijk bij het leven van de Kapel betrokken raakte, later vertelde zich toch buitengesloten te voelen.

De vraag waarom Thijs Schaafsma vanuit Friesland naar het westen trok is onbeantwoord gebleven. Het salaris van een hulpprediker was ook in Oostzaan geen vetpot ! Zeker is het dat hij een evangelist in hart en nieren was. Het verhaal gaat dat hij een op het matje werd geroepen bij zijn werkgever, het bestuur van de Evangelisatie.

Bij die gelegenheid werd hem te verstaan gegeven dat hij zich méér met de gemeente moest bemoeien in plaats van met buitenkerkelijken.
Het bestuur bleek niet ontvankelijk voor de zienswijze van de hulpprediker die ter verdediging aanvoerde dat de gemeente het allemaal al wist en Gods Woord juist onder buitenkerkelijken verspreid diende te worden.

Op het graf van de heer en mevrouw Schaafsma staat een cirkelvormig beeldje: mensen in een kring houden elkaar vast en in het middel is plaats voor een waxinelichtje.Hij, Thijs Schaafsma, zocht niet de verschillen tussen mensen maar de bindingen.
Van harte heeft hij meegewerkt aan de terugkeer van de Evangelisatie naar de Grote Kerk.
In 1962, 11 jaar nadat Schaafsma in Oostzaan was benoemd, besloten de Hervormde Kerk en de Evangelisatie om in de zomervakantie van dat jaar op twee zondagen een gezamenlijke dienst te houden. Op 12 augustus gebeurde dit in de Kapel en een week later in de Grote Kerk. Het was een voorzichtig verkennen van elkaars terrein. Een verkenning die vier jaar later kon worden voortgezet, uitgebreide uiteindelijk zou leiden tot een samengaan.
In de laatste jaren van de Evangelisatie, op 4 september 1962, komende Gemeente Oostzaan en de Evangelisatie feestelijk naast elkaar in beeld. Die dag trouwt de burgemeesterszoon met de oudste dochter van de hulpprediker en zowel de vader van de bruidegom als van de bruid zijn  vanuit hun functie, actief betrokken.
Enkele foto’s uit de trouwreportage tonen behalve de mensen ook de eenvoud van de op dat moment 81-jarige Kapel.
Thijs Schaafsma is een van de hulppredikers geweest die op grond van singuliere gaven predikant is geworden. Na het opheffen van de Evangelisatie in 1968preekte hij veel in de buurt van Oostzaan. Met regelmaat was hij te horen in de Amsterdamse Spaardammerbuurt, het kerkje van Buiksloot, Schellingwoude en de kerk van Nieuwendam. Hoewel hij als hulpprediker begon kreeg hij later toch de erkenning  als predikant  met ‘Ds.’ als titel.
Thijs Schaafsma overleed in 1991.
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Cornelis Visser


 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
3-12-2023  

Ds. Sjaak Visser
m.m.v. muziekgroep vanuit Crescendo
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
november / eerste helft december 2023


Deadline volgend nummer:
 2 december 2023
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.