Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Vanaf 25/9 weer koffiedrinken na de kerkdienst!
 
 
Classis Noord Holland - Aanpassing maatregelen Coronamaatregelen

Classis Noord Holland - Aanpassing maatregelen Coronamaatregelen

Aan alle kerkenraden, predikanten en kerkelijke werkers in Noord-Holland
 
Dinsdag 02 november 2021 was er weer een persconferentie waar het kabinet enkele maatregelen afkondigde om het Coronavirus te beteugelen. Inmiddels zijn die vertaald voor de kerken. Dat heeft even geduurd, en de oorzaak daarvan is tweeledig. Allereerst was er woensdagavond nog een debat in de Kamer, waarna de maatregelen pas definitief werden. Daarna moest op donderdag nog overlegd worden in CiO-verband om te komen tot een gezamenlijke aanpak door de kerken. Het resultaat op hoofdlijnen kan worden samengevat in drie punten:
 
·       Geadviseerd wordt bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te ragen. Zodra men zit mag dit af. Zingen blijft mogelijk.
 
·       Geadviseerd wordt om - net als overal in de samenleving - ook in de kerk 1,5 meter afstand te houden
 
·       Geadviseerd wordt onverminderd aandacht te besteden aan een goede ventilatie
 
Meer is onder deze link te lezen. Tot slot de toevoeging dat uiteraard onverkort geldt dat de kerkenraad beslist over de plaatselijke situatie. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Het breed moderamen vertrouwt erop dat we ook met deze relatief geringe beperkingen het kerkelijk leven goed draaiende kunnen houden en wenst allen Gods zegen toe!

ds. Peter Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland
  p.verhoeff@protestantsekerk.nl
terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00 uur

Voorganger: Ds. Fred Toetenel uit Zaandam.
meer details

 
Digitale Kerkdienst
28-11-2021

Ds. Marianne van Amerongen
uit Terschuur.

 
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agena te gaan.

 
 
Kerkbuurten

  
   
    Nov - 1/2 dec 2021

 
 
Vrienden van de


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.