Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Classis Noord Holland - Aanpassing maatregelen Coronamaatregelen

Classis Noord Holland - Aanpassing maatregelen Coronamaatregelen

Aan alle kerkenraden, predikanten en kerkelijke werkers in Noord-Holland
 
Dinsdag 02 november 2021 was er weer een persconferentie waar het kabinet enkele maatregelen afkondigde om het Coronavirus te beteugelen. Inmiddels zijn die vertaald voor de kerken. Dat heeft even geduurd, en de oorzaak daarvan is tweeledig. Allereerst was er woensdagavond nog een debat in de Kamer, waarna de maatregelen pas definitief werden. Daarna moest op donderdag nog overlegd worden in CiO-verband om te komen tot een gezamenlijke aanpak door de kerken. Het resultaat op hoofdlijnen kan worden samengevat in drie punten:
 
·       Geadviseerd wordt bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te ragen. Zodra men zit mag dit af. Zingen blijft mogelijk.
 
·       Geadviseerd wordt om - net als overal in de samenleving - ook in de kerk 1,5 meter afstand te houden
 
·       Geadviseerd wordt onverminderd aandacht te besteden aan een goede ventilatie
 
Meer is onder deze link te lezen. Tot slot de toevoeging dat uiteraard onverkort geldt dat de kerkenraad beslist over de plaatselijke situatie. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Het breed moderamen vertrouwt erop dat we ook met deze relatief geringe beperkingen het kerkelijk leven goed draaiende kunnen houden en wenst allen Gods zegen toe!

ds. Peter Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland
  p.verhoeff@protestantsekerk.nl
terug
 
 
 
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Digitale Kerkdienst
19-5-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Kerkbuurten
mei 2024


Deadline volgend nummer:
 24 mei 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.