Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Classis Noord Holland - Verdere versoepeling Coronamaatregelen

Classis Noord Holland - Verdere versoepeling Coronamaatregelen
Aan alle kerkenraden in Noord-Holland
 
Verdere versoepeling Coronamaatregelen
 
Op de persconferentie van vrijdag 18 juni heeft de regering verdere verruimingen aangekondigd. Zoals bekend worden vrijwel alle maatregelen losgelaten. Op woensdag 23 juni heeft daarover in CIO-verband overleg plaatsgevonden met de minister van Eredienst Grapperhaus. Samengevat komt de uitkomst op het volgende neer:
 
·       Er geldt geen maximum aantal bezoekers voor kerkdiensten meer. Wel dient de 1,5 meter maatregel nog steeds gehanteerd te worden. 
 
·       Ook wat het zingen betreft worden de restricties opgeheven. Iedereen mag zingen, zonder beperkingen. Wel wordt gewezen op het belang van goed blijven ventileren. Zeker in de 
     zomerperiode zijn daarvoor voldoende mogelijkheden. 
 
Meer is onder deze link te lezen. Tot slot de toevoeging dat uiteraard ook wat betreft de versoepelingen de kerkenraad beslist over de plaatselijke situatie. 

Ik vertrouw erop u hiermee van voldoende geïnformeerd te hebben en wens namens het breed moderamen allen een goede zomer en Gods zegen toe. 

ds. Peter Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland
  p.verhoeff@protestantsekerk.nl
terug
 
 
 
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Digitale Kerkdienst
19-5-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Kerkbuurten
mei 2024


Deadline volgend nummer:
 24 mei 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.