Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Bericht van de classis Noord Holland

Bericht van de classis Noord Holland
Aan alle kerkenraden in Noord-Holland
 
Op 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen verder verscherpt. Dat heeft gevolgen voor het kerkelijke leven in onze classis. In deze brief vindt u een aantal concrete richtlijnen en adviezen.
 
Aantal aanwezigen in kerkdienst
De Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn, en houd anderhalve meter afstand. De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden.
Als classis onderstrepen wij het advies van de landelijke kerk. Wij vragen u verstandig met dit voorschrift om te gaan en niet de grenzen op te zoeken. Met andere woorden: kom alleen samen met de mensen die nodig zijn om de onlineviering te verzorgen! Zoals eerder gecommuniceerd is het niet in de geest van dit voorschrift om op creatieve wijze kerkdiensten te organiseren (bv. verspreid over de dag meerdere vieringen voor 30 personen).
 
Kerk openstellen voor gebed, kaarsje branden etc.
Als een gemeente ervoor kiest om het kerkgebouw open te stellen voor gebed of het branden van een kaarsje dan is dat mogelijk. Volg echter ook dan de richtlijnen, niet teveel mensen en in elk geval anderhalve meter afstand houden.
 
Uitvaarten en bruiloften
Er mogen bij deze diensten maximaal 30 genodigden zijn. Er gelden uitdrukkelijke voorschriften: anderhalve meter afstand, ook bij de zitplaatsen. Geen handdrukken en omhelzingen, geen koffie en nazit. Volgt u de aanwijzingen op van de uitvaartleider die hierin door de brancheorganisatie is geïnstrueerd.
 
Bezoekwerk
De overheid adviseert mensen zoveel mogelijk thuis te blijven. Pastoraal bezoekwerk is toegestaan, behalve als u kucht, hoest en/of verkouden bent. Toch is het wijs om voorlopig pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Alleen in uiterste noodzaak een fysiek bezoek. Pastoranten hebben daar waarschijnlijk alle begrip voor.  
 
Pastoraat aan en uitvaarten van coronapatiënten
Bij patiënten die ziek zijn van het coronavirus of overledenen aan het virus, moeten
voorgangers alles doen om niet in contact te komen met het virus. Familieleden kunnen besmet zijn en zullen eerst een test ondergaan of in quarantaine worden gehouden. Laat u adviseren door de artsen en verpleegkundigen van een coronapatiënt, of door de GGD, en bij een aan het virus overledene door de uitvaartverzorger. Mocht er een uitvaart gehouden worden, dan kan de familie daar niet bij aanwezig zijn. U kunt een herdenkingsdienst op een later tijdstip aanbieden. De familie en de uitvaartleider kunnen de uitvaart ook uitstellen totdat vaststaat dat geen van de familieleden besmet is met het virus. Zie ook het artikel op de website van de Protestantse Kerk.
 
Cruciale beroepen
Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie 'cruciale beroepen'. Zij kunnen bij mw. Els Megchelsen een 'verklaring predikantschap' cq. 'verklaring kerkelijk werker' aanvragen. Dit geldt ook voor pioniers die het werk van een predikant doen. Richt voor een verklaring een mail aan: e.megchelsen@protestantsekerk.nl. Een verklaring kan nodig zijn om gemeenteleden in een verpleeghuis of ziekenhuis te bezoeken of om in aanmerking te komen voor kinderopvang die beschikbaar blijft voor ouders die allebei in cruciale  beroepen werken. Zie voor verdere informatie met betrekking tot bezoekwerk de website van de Protestantse Kerk.
 
Viering Heilig Avondmaal
Diverse gemeenten hebben vragen over de mogelijkheid het Heilig Avondmaal te vieren in de Stille Week en de Paasnachtdienst. Vanuit het moderamen van de  Generale Synode wordt hierover nagedacht en komen er binnenkort richtlijnen en adviezen. Houd hiervoor de website van de kerk in de gaten.
 
Het Onze Vader bidden
Paus Franciscus vraagt alle christenen ter wereld om woensdag 25 maart om 12.00 uur, ieder op de eigen plaats en in de eigen taal, het Onze Vader te bidden. Van harte beveel ik dit bij u aan.
 
Meer informatie
Aanvullende informatie en up to date aanwijzingen zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid, van het RIVM, en natuurlijk van de Protestantse Kerk.
 
Tenslotte
We leven in bijzondere tijden. We worden beperkt in onze mogelijkheden, mensen zijn soms angstig of eenzaam. Tegelijk zien we dat mensen omzien naar elkaar en hun creativiteit inzetten om de lofzang gaande te houden en elkaar niet uit het oog te verliezen. Ook in onze classis wemelt het van de bemoedigende initiatieven. Het is mooi dat we zo in deze tijd kerk kunnen zijn! Ik wens u daarbij als predikant, kerkelijk werker, kerkenraadslid of pionier veel wijsheid en van harte Gods zegen toe.

ds. Peter Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland
  p.verhoeff@protestantsekerk.nl
terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.