Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
31 mei 2020 - Digitale kerkdienst - Ds. Bart Vijfvinkel 31 mei 2020 - Digitale kerkdienst - Ds. Bart VijfvinkelDiverse predikanten uit de Zaanstreek hebben het plan geopperd om in deze moeilijke tijden de handen in een te slaan en gezamenlijk digitale kerkdiensten te gaan organiseren. Vanuit de Noorderkerk  zullen de komende weken voorgaan Ds. Cornelis Visser (Westzaan), Ds. Carola Dahmen (Oostzaan), Ds. Bart Vijfvinkel (Wormerland) en Ds. Pieter van der Woel (Zaandam).

Hieronder komen de links te staan om de digitale kerkdiensten te kunnen volgen.


https://www.facebook.com/kerkdienstonlineZaanstreek/

 Kerkdienst 31 mei 2020,  ds Bart Vijfvinkel Noorderkerk Pinksteren
Ds. Bart Vijfvinkel


Inleiding:

We volgen vanmorgen het alternatieve leesrooster en horen over de verbondssluiting (Exodus 24). Alleen Mozes mag de Eeuwige naderen, anderen moeten op afstand blijven. Een spannende lezing, zeker in een tijd waarin er over afstand houden nogal wat te doen is.
Ook horen we het Pinksterverhaal uit het boek Handelingen (2, 1-11).

Bij lezing van de teksten bedacht ik dat het goed is om afstand te houden tot God – de heilige Ander -  maar dat God zelf geen afstand wil houden tot de mens. We zullen het zelfs bidden: `Heer, raak mij aan met uw adem. ` (Lied 695)

Liturgie:
Voorganger: ds. Bart Vijfvinkel (Wormer)
Ouderling van dienst: Marion Zijlstra
Chris Helfensteijn, orgel/piano
Wil Helfensteijn, sopraan
Els Hermanides, dwarsfluit

Muziek uit een sonate van Vivaldi (1678-1741)
Welkom door de ouderling van dienst
-    Lied 672: 1, 6 en 7
Bemoediging
Drempelgebed
-    Lied 670: 1, 2, 6 en 7
Kyriëgebed
-    iedere bede afgesloten met lied 301k
-    Glorialied 305: 3
Zondagsgebed
Eerste lezing: Exodus 24
-    Lied 527: 1 en 5
Tweede lezing: Handelingen 2, 1-11
-    Lied 679
Preek
-    Lied 695
Muziek uit een sonate van Vivaldi
Mededelingen door de ouderling van dienst
Muziek (recitatief en Aria) uit `Paulus` van Mendelssohn (1809-1847)
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk hardop gebeden onze Vader)
-    Iedere bede beantwoord met lied 368g
Gemeente gaat staan
-    Slotlied: lied 704: 1 en 3
Zegen
Gem: Amen, Amen, Amen.

Ds. Bart Vijfvinkel
Predikant PG Wormer
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Gerson Gilhuis


 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
25-2-2023  

Ds. Reeling Brouwer
 
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
maart 2024 
Deadline volgend nummer:

 23 maart 2024
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.