Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan
 
 
Overig (extern) Nieuws

Overig (extern) Nieuws

Welkom op de pagina Overig (extern) Nieuws van Protestantse Gemeente Oostzaan.

Op deze pagina vindt u alle het overig extern nieuws in relatie met onze gemeente.

Informatie bestemd voor deze pagina kan worden aanleverd via de redactie van Kerkbuurten op het e-mailadres:

  .

 
Kerk in Actie - Eerste noodhulp tsumami en aardbevingen Sulawesi

Kerk in Actie - Eerste noodhulp tsumami en aardbevingen Sulawesi

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft meer dan 1.570 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen.
Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.

Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: "Zojuist kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd."

Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!

Maak uw gift over op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.

Meer informatie is hier te vinden.

 
Lezing Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP)- Zaanstreek Lezing Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP)- Zaanstreek

In het seizoen 2018/2019 zijn er weer verschillende lezingen van de VVP. De eerste lezing vindt plaats op dinsdag 16 oktober 2018 om 20.00 uur in de Stolp, Kerkstraat 12 in Koog aan de Zaan.

Dit zal een Dichtpresentatie door Wytze Brandsma zijn. Bij de oecumenische theologische uitgeverij Narratio verscheen in
januari 2018 de vierde druk van Brandsma’s debuutbundel
“God is het antwoord niet”. Brandsma wil met zijn aforistische en levensbeschouwelijke teksten in zo weinig mogelijk woorden een beroep doen op de verbeelding van de lezer. Er zitten in zijn gedichten meerdere lagen, ze dragen de context met zich mee, waarin ze geschreven zijn, verwijzen soms naar opgedane ervaringen of Bijbelse verhalen en willen ruimte bieden om de eigen situatie er op te betrekken. Tijdens zijn dichtpresentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Volgende lezingen vinden plaats op dinsdag 13 november 2018 (Ger Nijman over ontdekkingsreizen tussen 1434 en 1534 en de maatschappelijke gevolgen daarvan) en op dinsdag 22 januari 2019 (muzikaal programma door Martijn van Kogelenberg).

 
Het IDB stopt! Het IDB stopt!

Eind 2017 heeft het bestuur van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek / Waterland (IDB) in een vergadering met de deelnemende kerkgenootschappen en besturen van diaconieën en caritasinstellingen (PCI’s) besloten tot opheffing van het IDB.
Na afwikkeling van een groot aantal zaken is het nu zover.

Op donderdag 18 oktober a.s wordt er in de Noorderkerk aan de Heijermansstraat in Zaandam een slotavond georganiseerd. De oorzaak is dezelfde als die men alom hoort bij verenigingen en andere organisaties: bestuursleden zijn vrijwel niet meer te vinden, want veel vrijwilligers hebben weer een baan aanvaard. Het IDB heeft samen met Sociale Wijkteams thema-avonden over de Wmo en veranderende zorg aangeboden en het heeft in de loop der jaren meegewerkt aan de komst van de Voedselbank in Zaanstad, de komst van de Stichting Present, de Diaconale Stichting Gevangenenzorg en een Zaanse afdeling van SchuldHulpMaatje, die allen passen binnen de doelstelling van het IDB.

Ook heeft de eigen werkgroep Jodendom-Christendom-Islam veel gedaan op het gebied van integratie onder meer door het organiseren van het Gemeenschappelijk Gebed. Deze werkgroep heeft zich onlangs aangesloten bij de (interreligieuze) Stichting Samenbindende Projecten.
De Werkgroep Voorbereiding Kerkdiensten met Verstandelijk Gehandicapten Zaanstreek verzorgt in vele kerken in Zaanstad kerkdiensten verzorgd. Ook dit werk gaat gewoon door’.

De werkgroep Zaans Interkerkelijk Noodfonds (ZIN) heeft in de loop der jaren veel financiële nood voor medemensen helpen oplossen.
In 2011 is het Diaconaal Centrum / Inloophuis ‘De Bron’ opgericht, dat een belangrijke rol speelt bij de integratie in de multiculturele wijk Poelenburg. Aangezien in dit huis het IDB kantoor heeft gehouden, blijft het een bijzondere plaats innemen, los van het mooie werk dat daar wordt verricht.

 
Jubileumconcerten: "ZIM ZINGT OP TOON" Jubileumconcerten: "ZIM ZINGT OP TOON"

Het ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR (ZIM) viert dit jaar haar 35 jarig jubileum en wil dat samen met U vieren door het geven van 2 bijzondere jubileumconcerten. Naast de geestelijke lied worden er liederen ten gehore gebracht van Toon Hermans het thema van de concerten is dan ook:     “ZIM ZINGT OP TOON”Het eerste concert
zal plaats vinden in de Bonifatiuskerk aan de Oostzijde 14 1502 BG Zaandam waar 35 jaar geleden het eerste concert van ons koor heeft plaats gevonden en wel op zaterdag 27 oktober aanvang 20.15 uur.

Het 2e concert zal zijn in de Cultuurkoepel Kennemerstraatweg 464 1851 NG Heiloo op zaterdag 17 november aanvang 20.15 uur.

Meer informatie is hier te vinden.

 
Gezamenlijk programma Zaankerken - Alhambra Revisited Gezamenlijk programma Zaankerken - Alhambra Revisited

Moslims, christenen en joden kunnen in vrede met elkaar samenleven. Dat gebeurde in het middeleeuwse Spanje en dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Maar er zijn ook altijd spanningen geweest. Daar kunnen wij in onze tijd van meepraten. In drie bijeenkomsten willen wij aandacht geven aan het samenleven van joden, christenen en moslims, toen en nu. De eerste avond is een introductie in de Spaanse middeleeuwen. Dan wordt natuurlijk ook het beroemde Alhambra in Granada gepresenteerd. De tweede bijeenkomst bestaat uit een voorstelling met muziek en verhalen uit middeleeuws Spanje.

Op de laatste bijeenkomst gaat het over de huidige tijd. Rabbijn Lody van de Kamp en imam Yassin Elforkani , stellen dan het samenleven van joden, christenen en moslims in onze tijd aan de orde.

1. Introductie: Het Alhambra en de Spaanse Middeleeuwen
Door: Cor Treffers en Christiaan Ravensbergen
Datum: Donderdag 4 oktober 2018
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Kerk aan het Noordeinde, Wormerveer
Het programma begint met een rondleiding door het beroemde Alhambra in Granada (Spanje). Cor Treffers verzorgt deze rondleiding en vertoont daarbij de nodige beelden. Christiaan Ravensbergen zal dit bijzondere bouwwerk vervolgens in een context plaatsen. Bijzondere aandacht krijgt dan het samenleven van moslims, christenen en joden in middeleeuws Spanje.


2. Een mozaïek maken
Door: Luchiena Rijken ( 06-81078788)
Datum: Donderdag 11 oktober
Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: De Ontmoeting, Zaandijk
Eigen bijdrage: 10,00 euro
Het Alhambra in Granada staat bekend om haar prachtige mozaïeken. De patronen dienen een gevoel van eindeloosheid teweeg te brengen, het universum van God. In deze workshop maken we kennis met deze mozaïeken en gaan er zelf één maken.


3. Voorstelling: Alhambra Revisited
Door: Trio Zahra Gan Eydn & Gottfrid van Eck
Datum: Vrijdag 9 november 2018
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Kogerkerk, Koog aan de Zaan
Toegangsprijs: 7, 50 euro
Deze voorstelling bestaat uit een muzikale reis naar Al Andalus, naar de glorietijd van het Alhambra. Het trio Zahra Gan Eydn speelt Arabo-Andalusische & Sefardische muziek uit die tijd, en Gottfrid van Eck vertelt verhalen. Dit zijn verhalen over liefde, macht en geloof, met bekende dilemma’s. Deze verhalen leiden al snel tot de vraag: hoe kunnen moslims, joden en christenen vandaag in Nederland samenleven, zoals dat ondanks conflicten mogelijk was in het middeleeuwse Spanje.

Bestel nu vast uw plaatsbewijzen via e-mail onder vermelding van voorletters, achternaam, woonplaats en het gewenste aantal stoelen. Let op: Uw bestelling wordt pas definitief bij betaling.
Betaling op rekening NL82 INGB 0690 4638 47 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Koog-Zaandijk, Koog aan de Zaan o.v.v. Alhambra Revisited (betaling moet uiterlijk donderdag 1 november binnen zijn)
Ook kunt u t/m zondag 4 november via de inschrijflijst in uw kerkkaarten bestellen. Zonder voorafgaande aanmelding betalen op 9 november in de kerk is ook mogelijk (maar vol is vol!).

4. Hoe kunnen Joden, Moslims en Christenen samen leven in Nederland anno 2018?
Sprekers: rabbijn Lody van de Kamp en imam Yassin Elforkani
Datum: donderdag 29 november
Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Ontmoeting, Zaandijk

Rabbijn Lody van de Kamp en imam Yassin Elforkani zijn onze gast vanavond. Zij spreken over het samenleven van mensen met verschillende (niet-)religieuze en culturele achtergronden, in onze huidige tijd, waarin joden en moslims steeds meer met bedreigingen en discriminatie te maken hebben; moskeeën worden beklad en joden met een keppeltje uitgescholden. Lody van de Kamp zegde in 2018 zijn lidmaatschap van het CDA op uit onvrede met uitspraken van partijleider Buma over ‘onze’ joods-christelijke samenleving. “Daarachter gaat de gedachte schuil: de moslims, die moeten we hier niet hebben. Daar voel ik me heel ongemakkelijk bij”,
aldus Van de Kamp.
Yassin Elforkani is (jongeren)imam en was woordvoerder van het contactorgaan Moslims en Overheid. Hij staat voor een menselijke islam, waarin de Koran steeds opnieuw uitgelegd kan en moet worden. Beiden zetten zich actief in voor een beter begrip tussen Joden en moslims.

 
Johnny Cash muziekdienst in Grote Kerk Westzaan Johnny Cash muziekdienst in Grote Kerk Westzaan

Op zondag 18 november 2018, te 17.00 uur vindt in de Grote Kerk te Westzaan aan de Torenstraat 1 te Westzaan Country vanaf de kansel plaats.

De uit 1740 stammende kerk is voor één keer respectvol omgetoverd tot gospel-saloon.  Het Zin In Pop-team begon in mei al met de voorbereidingen. " Een maand later stond de Johnny Cash gospeldienst op de rails”, stelt de predikant Cornelis Visser tevreden.

Het leven en de muziek van de Amerikaanse  countrylegende biedt genoeg ingrediënten om er zowel een pakkende muziekdienst van te maken als een met de nodige diepgang. Want los van herkenbare muzieknummers willen we in de donkere dagen voor kerst de bezoekers ook inhoudelijk een hart onder de riem steken.

Dus: wees welkom! Zet wel gepast de cowboyhoed af als je de (klap)deuren van de kerk binnenstapt en beleef gratis deze bijzondere muziekdienst bij kaarslicht.

Meer informatie over deze muziekdienst is hier te vinden.

 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 21-10-2018 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Carola Dahmen
meer details

 
Kerkdienst Gemist?
14-10-2018
 
Kerkbuurten

  

      Oktober 2018
 
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.