Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan
 
 
Over ons Over ons

1. Meerjaren Onderhoudsplan 2015-2020
2. Over Ons

 

---xxx---

1.Uitvoering meerjaren onderhoudsplan 2015-2020
 
De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan voor onze kerk is nagenoeg gereed.
Dit plan voorzag in diverse herstelwerkzaamheden aan onze kerk met als belangrijkste onderdeel het herstel van het kerkdak.
De werkzaamheden aan het dak zijn klaar. Een aantal andere herstelwerkzaamheden is bijna afgerond. Dit betekent dat begin maart ons kerkgebouw geheel gerestaureerd is.
Dat is iets later dan we verwacht hadden. De vertraging is enerzijds veroorzaakt door de uitloop van verschillende werkzaamheden en anderzijds onverwachte winterse omstandigheden waardoor er niet op de steigers gewerkt kon worden.
 
Wat is er in de afgelopen maanden zoal gebeurd met het kerkgebouw?
In de eerste plaats zijn alle (!) 17.000 dakpannen stuk voor stuk bekeken of ze nog in goede staat verkeerden en als dat zo was, zijn ze gereinigd en weer teruggelegd op het dak.
De afgekeurde dakpannen werden vervangen door nieuwe (oude) pannen van dezelfde soort. Gelukkig kon de aannemer nog een partij dakpannen vinden die aan de gestelde eisen voldeed. In totaal zijn er circa 7.000 dakpannen vervangen.

Vervolgens zijn de slechte delen van het dakbeschot en de tengels vervangen en opnieuw vastgezet. De pannen zijn met nieuwe haken vastgemaakt.
Daarnaast zijn er nog  enkele andere herstelwerkzaamheden uitgevoerd zoals de vervanging van het voetlood, schilderwerk aan de gietijzeren ramen, hertstel van de deuren aan de zuidzijde en het stookhok en voeg- en metselwerkzaamheden op diverse plaatsen rondom de kerk.
 
De totale kosten worden op dit moment geschat op circa € 290.000, -. De verwachting is dat het eindbedrag niet hoger zal uitvallen.
Dit bedrag hoeft niet geheel door onze kerkelijke gemeente te worden opgebracht.
Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een subsidie verstrekt van € 76.000, - en de Provincie Noord-Holland heeft een subsidie verstrekt van € 73.000, -.
Dit betekent dat de kerkelijke gemeente en de Stichting Vrienden van de Grote kerk samen
€ 140.000, - heeft moeten financieren. Mede dankzij de opbrengst van donaties, van acties van de Vrienden van de Grote Kerk en van de bijdrage van de Korenaar kan dit bedrag uit eigen middelen worden opgebracht.
 
Over de uitvoering van de werkzaamheden door de verschillende aannemers zijn wij zeer tevreden. Het gebouw heeft een mooie facelift gekregen. Ook de toren, eigendom van de gemeente Oostzaan, heeft een onderhoudsbeurt gehad en ziet er weer prachtig uit.
Dankzij de inzet van velen en de financiële bijdragen van de inwoners van Oostzaan kan het gezichtsbepalende kerkgebouw van ons dorp weer jaren mee.
 Roel Dijkema

 
2. Over ons

Wij willen een gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Iedereen die zich op enig moment bezig houdt met levensvragen.
Maar ook iedereen die in de huidige tijd zingeving en voldoening tracht te vinden in het leven van alledag.

Niet alleen de volwassenen onder ons, maar ook de jong-volwassenen.
Wij beogen de jeugd en de jongeren bewust te maken van de heilzame en bemoedigende boodschap die het geloof inhoudt.


Wij baseren ons hiervoor op de wijsheid en inzichten welke zo'n 2000 geleden werden verkondigd door Jezus Christus, en welke inzichten en wijsheden wij 'vertalen' naar ons leven vandaag de dag in de 21e eeuw.

Inzichten en wijsheden, die ondersteunen, die verrijken en die elk van ons verder helpen op ons levenspad.


U vindt op deze website wie wij zijn (een soort van zelfportret), hoe we zo zijn geworden en wat  we als activiteiten ondernemen.
Niet alleen in ons fraaie Kerkgebouw, maar ook in het aangekoppelde Bartel Jacobsz centrum.
Kijk verder en zie wie wij zijn!

De Kerkenraad
 

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-12-2017 om 10.00 uur
Collecte : Bartimeus - Derde Advent
meer details

 
Meerjaren Onderhoudsplan

Het meerjaren onderhoudsplan van de kerk
 
Jeugd

Rock Solid 2017. Informatie over de twee Rock Solid Groepen.
 
In Memoriam

Een herinneringspagina van gemeenteleden welke dit jaar zijn overleden.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.