Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - websites: grotekerkoostzaan.nl of pknoostzaan.nl
 
 
Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 10. Nieuwsbrief PKN Oostzaan - jaargang 1, nr. 10.

Digitalke kerkdienst 26-04-2020 Ds. Carola Dahmen

Ds. Carola Dahmen
Predikant Kerkdienst 26 april 2020

Inleiding op de dienst

We vervolgen de lezing van het evangelie van Johannes van afgelopen zondag. De leerlingen zitten nu niet meer binnen, ‘in quarantaine’, maar hebben hun werkzaamheden als vissers weer opgepakt. Het lijkt wel alsof er helemaal niets veranderd is, alsof Pasen niet geweest is. Maar het leven oppakken alsof er niets gebeurd is – het lukt niet. En pas wanneer ze weer zicht hebben op Jezus, geeft de diepte van het water voedsel om van te leven. Te midden van de catastrofe, te midden van leven dat door water, angst, door verdriet gaat, is God – Ik ben – erbij, weet ook Jesaja. 

Orde van dienst 26 april 2020

Orgelspel
Welkom
Lied 275:1-3 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)
Votum en groet
Lied 275: 4, 5 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)
Kyriegebed afgewisseld met kyrie 301j
Glorialied 624 (Christus, onze Heer, verrees)
Gebed om de geest
Lied 637 (O vlam van Pasen, steek ons aan)
Inleiding op de lezingen
1e lezing Jesaja 43:1-12
Lied 918: 1-4 (Stem die de stenen breekt)
2e lezing Johannes 21:1-14
Lied 644 (Terwijl wij Hem bewenen)
Overdenking
Orgelspel
Gebeden met gebedsacclamatie 367k
Mededelingen
Slotlied 634 (U zij de glorie)
Wegzending en zegen
Orgelspel

Hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan 
Postbus 44
1510 AA Oostzaan
 

 

Regelmatig zal de nieuwsbrief van PKN Oostzaan, door ds. C. Dahmen verschijnen.
Dit is jaargang 1, nr. 10 22 april 2020). Voor meer info: predikant@pknoostzaan.nl

of onze websites www.pknoostzaan.nl en www.grotekerkoostzaan.nl

terug
 
 
 
 
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN OF ANDERE ACITIVITEITEN!

Tot en met 30 juni 2020!
 
Digitale Kerkdienst
24-05-2020

Ds. Pieter vd Woel
PG Zaandam
 
Digitale kerkdienst!
24-05-2020 [Video]Ds. Pieter vd Woel
PG Zaandam
 
Kerkbuurten

  
            Mei 2020
 
 
Facebook PG Oostzaan


 
 
YouTube PG Oostzaan


 
 
15e Nieuwsbrief
PG Oostzaan

  
          20 mei 2020
          Hemelvaart
 
 
Vacature jeugdwerker:
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.