Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - websites: grotekerkoostzaan.nl of pknoostzaan.nl
 
 
Uit de kerkenraad 14 februari 2019 Uit de kerkenraad 14 februari 2019
Geachte gemeenteleden,

We vergaderen in deze predikantloze maanden zonder Carola, maar dat is gelukkig een tijdelijke situatie. We kijken weer uit naar haar aanwezigheid.

In de laatste vergaderingen hebben we het uitgebreid gehad over onze plannen voor de komende jaren. In de vorige Kerkbuurten bent u hier al uitgebreid over geïnformeerd. We gaan in 9 kleine groepen de bestaande plannen evalueren en bekijken we wat we allemaal al hebben gerealiseerd, wat we daar in de komende jaren van willen doorzetten en wat er aan nieuwe ideeën aan willen toevoegen. Wie wil meedenken over deze onderwerpen, is hiervoor van harte uitgenodigd.

In het licht van onze toekomstplannen hebben we contact gezocht met onze buurkerk, met de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Oostzaan (“het Witte Kerkje”). We hebben ze uitgenodigd de onderlinge banden mogelijk aan te halen. Uiteraard bestaan er verschillen tussen beide geloofsgroepen; deze erkennen we en respecteren we. Maar daarnaast zijn er naar onze mening nog veel onderwerpen waarop wij elkaar kunnen vinden. Veel leden kennen elkaar in de privésfeer, treffen elkaar in het verenigingsleven van Oostzaan, in de lokale politiek, in het onderwijs en de jeugd trekt samen op. In het sociale en maatschappelijke verkeer in Oostzaan worden wij vaak in één adem genoemd. Wij verwachten dat wij meer samen kunnen doen en samen kunnen werken, met behoud van ieders eigenheid. Inmiddels heeft de kerkenraad van de NGK hierop heel positief gereageerd.

Verder kwamen enkele wijzigingen in de kerkorde aan de orde waarover. De PKN wil veranderen en vernieuwen. De plannen hiervoor zijn beschreven in “Kerk 2015”. Veel van deze veranderingen zijn voor ons niet van groot belang, maar op sommige onderwerpen kunnen wij onze werkwijze nog verbeteren.

We hebben bericht ontvangen van het bestuur van KIOZK, waarin zij aangeven na 25 jaar met hun activiteiten te zullen stoppen. Op 5 oktober 2019 zal KIOZK in samenwerking met het Kamerorkest van het Koninklijk Concertgebouw Orkest een slotconcert organiseren. In de kerkenraad hebben we besproken dat dit besluit begrijpelijk is. Tegelijkertijd willen we via andere wegen kijken hoe we het kerkgebouw open kunnen blijven stellen voor activiteiten als die van KIOZK.

Een van dergelijke openstellingen is uiteraard ieder jaar de Open Monumentendag, op 14 en 15 september 2019. We willen hieraan dit jaar weer aandacht geven door muziekuitvoeringen.

Ids Algera
terug
 
 
 
 
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN OF ANDERE ACITIVITEITEN!

Tot en met 30 juni 2020!
 
Digitale Kerkdienst
24-05-2020

Ds. Pieter vd Woel
PG Zaandam
 
Digitale kerkdienst!
24-05-2020 [Video]Ds. Pieter vd Woel
PG Zaandam
 
Kerkbuurten

  
            Mei 2020
 
 
Facebook PG Oostzaan


 
 
YouTube PG Oostzaan


 
 
15e Nieuwsbrief
PG Oostzaan

  
          20 mei 2020
          Hemelvaart
 
 
Vacature jeugdwerker:
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.