Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - websites: grotekerkoostzaan.nl of pknoostzaan.nl
 
 
Uit de kerkenraad 11 oktober 2018 Uit de kerkenraad 11 oktober 2018
Op 11 oktober 2018 is de kerkenraad weer bij elkaar geweest. Er stonden geen grote discussiepunten op de agenda. We hebben vooral een aantal praktische zaken met elkaar afgesproken.
Zo zijn de komende diensten in november en december aan de orde geweest. Op initiatief van Carola, vindt op 18 november een “oogstdienst” plaats. Oogstdiensten kent u zeker nog uit het verleden. Daar werd gedankt voor de oogst van het afgelopen jaar. Deze diensten waren met name belangrijk in agrarische gebieden. Tegenwoordig spreekt zo’n oogstdienst (of dankdag voor het gewas) iets minder tot onze verbeelding. De meesten van ons zijn niet direct betrokken bij het oogsten. En toch zijn thema’s als voedsel, arbeid, milieu, omgang met dieren, verdeling van de oogst tussen arm en rijk ontzettend belangrijke thema’s, zeker ook in de kerk. Daarom willen we op 18 november stil staan bij de oogst en dit verbinden met de oproep om op deze zondag nog iets extra’s mee te nemen voor de voedselbank in Amsterdam. Opdat we onze ‘oogst’ met elkaar delen!

De voorbereidingen voor 25 november (laatste zondag kerkelijk jaar – u leest er verder over in Kerkbuurten) en kerstmis zijn in volle gang. Ook hebben we naar het preekrooster van 2019 gekeken. Onze nieuwe preekvoorziener, Mirjam de Rijk in samenwerking met Willie Dijkema, hebben het rooster helemaal rond gekregen met bekende en nieuwe voorgangers. Onze complimenten daarvoor! Naar aanleiding van een kennismakingsdag met “We helpen” (https://gemeente-oostzaan.wehelpen.nl/) - een organisatie die in Oostzaan hulpvragenden en hulpgevenden bij elkaar brengt – hebben we gesproken over vrijwilligers in onze kerk. Er zijn best veel vrijwilligers in onze gemeente, maar vaak komt toch veel werk op weinig schouders terecht. Graag zouden we zien, dat nieuwe vrijwilligers bij verschillende zaken betrokken worden. Vanuit de kerkenraad zal de komende tijd actiever gezocht worden naar vrijwilligers.
Na een efficiënte vergadering sloten we de bijeenkomst af met een borrel onder het genot van elkaars gezelschap.
 
terug
 
 
 
 
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN OF ANDERE ACITIVITEITEN!

Tot en met 30 juni 2020!
 
Digitale Kerkdienst
24-05-2020

Ds. Pieter vd Woel
PG Zaandam
 
Digitale kerkdienst!
24-05-2020 [Video]Ds. Pieter vd Woel
PG Zaandam
 
Kerkbuurten

  
            Mei 2020
 
 
Facebook PG Oostzaan


 
 
YouTube PG Oostzaan


 
 
15e Nieuwsbrief
PG Oostzaan

  
          20 mei 2020
          Hemelvaart
 
 
Vacature jeugdwerker:
 
Rock Solid
 
Rock Solid Friends
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.