Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur kerkdienst in de Grote Kerk.
 
 
10 april 2020 - Digitale kerkdienst - Goede Vrijdag 10 april 2020 - Digitale kerkdienst - Goede Vrijdag


Vanuit de thuissituatie leidt ds. Carola Dahmen deze digitale kerkdienst.
Aanleiding is de situatie rond het coronavirus in Nederland, waardoor veel plaatselijke kerkdiensten niet door zullen gaan. 

Druk op de afbeelding om de kerkdienst via de website te volgen!Orde van dienst 10 april 2020 Goede Vrijdag

Muziek: Kommt, ihr Toechter, helft mir klagen

Hoor van verre jammerklagen…
Jezus! – Wie? – Je medemens!
Jezus! – Waar? – Ze slaan hem lens
Weet je? – Wat? – Wat hij hier duldt?
Kom! – Waarom? – Erken je schuld.
Zie dit hart van smart vervuld
Kroon en kruis geduldig dragen.
Hoor, wie hore, stel geen vragen
Luister! – Hoe? – Van mens tot mens.
Ziet het! – Hoe? – Als testament.

Inleiding

Mat. 27:11-54

11Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ 12Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. 13Daarop zei Pilatus tegen hem: ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?’ 14Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde.

Muziek: Er hat uns allen wohlgetan

Waarom is niemand opgestaan?
De blinde gaf hij licht en kleur,
De lamme liet hij lopen,
Hij bracht als Woord een nieuw geluid,
Dreef boze geesten uit,
Wie treurde heeft hij opgebeurd,
Met iedereen was hij begaan;
Veel meer heeft Jezus niet misdaan.

15Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. 16Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. 17En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: ‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?’ 18Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. 19Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: ‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’ 20Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden. 21Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: ‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze. 22Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’ 23Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’ 24Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uit zag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ 25En heel het volk antwoordde: ‘Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’ 26Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.

Muziek: Aus Liebe will mein Heiland

Uit liefde,
Uit liefde wil een moeder sterven,
Als zij daarmee haar kindje redt.
Zonder enige reserve,
Door genade in gebed,
Alsof niets hem nu nog griefde…
Uit liefde wil de herder sterven,
Als hij daarmee zijn schaapjes redt. Redt?
Als hij daarmee zijn schaapjes redt…

27De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. 28Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, 29ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ 30en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 31Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.

32Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. 33Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. 34Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 35Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 36en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. 37Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. 38Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. 39De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 40‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ 41Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 42‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ 44Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.

Muziek: O Haupt voll Blut und Wunden

O hoofd vol bloed en wonden,
Vervloekte doornenkroon.
Nu komt je grootste wonder:
Het pijnhout als icoon.
Straks hang je aan drie wonden,
De spieren scherp verzuurd,
Je sterft elke seconde,
Terwijl het dagen duurt.

45Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 46Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 47Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ 48Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. 49De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’ 50Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 51Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 52De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; 53na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heiligestad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. 54Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’

Muziek: Wir setzen uns mit Traenen nieder

Schuif rond de steen, buig nu in tranen
De hemel licht, en wij alleen:
Eenzaam samen, samen één.
Eenmaal kraaien alle hanen,
Eens zijn hart en tempel rein,
Wees geen wezenloze lemming
Op de rots van Gods bestemming
Voor we medelevend zijn.
Maak je klein,
Kleiner, kleinst en ondermijnd;
Wij zijn de weg, wij zijn de waarheid,
De hemel licht in iedereen,
De hemel ligt in iedereen:
Eenzaam samen, samen één.

Zegengebed

Muziek: Nun ist der Heer zur Ruh gebracht

Al heeft de dood ons hier gebracht…
Dag prachtmens, rust zu zacht!
Een stem valt stil,
Maar houdt zijn oude zeggingskracht.
Dag prachtmens, rust nu zacht!
Het lichaam is verlaten, leeg,
Onze harten grijs en grauw verslagen.
Maar wie is dood,
Op z’n manier herdacht?
Dag prachtmens, rust nu zacht!
In mijn verbeelding zie ik hoe je minzaam lacht,
Jouw hoop maakt ons verschil van dag en nacht.
Dag prachtmens, rust nu zacht!

Met een hartelijke groet,
..................................................
Ds. Carola Dahmen
Predikant
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Marianne van Amerongen uit Terschuur.
meer details

 
Digitale Kerkdienst
04-12-2022

Ds. Pieter van der Woel uit Heiloo. 
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten

  
   
     November 2022


Deadline volgend nummer:
30-11-2022, 12:00 uur.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.